RESMİ KURUMLAR

Adaletin tesisinde önemli bir role sahip olan Bakanlığımız taşra teşkilatında görevli zabıt kâtibi ve icra kâtibi unvanındaki personellerimize 3 üncü ve 4 üncü derece kadro verilmesine ilişkin talepleri hakkında Genel Müdürlüğümüzce ilgili kurumlar nezdinde gerekli çalışmalar yapılmış ve Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit GÜL'ün destekleriyle, 30/04/2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile 26 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kadro derecesi dağıtılmasına ilişkin çalışma, personelimizin mevcut kadro derecesi ve mükteseplerine uygun olarak tamamlanmış olup, kadro dereceleri 3 üncü ve 4 üncü dereceye düşürülen zâbıt ve icra katipleri durumunu aşağıdaki sorgu ekranından görüntüleyebilecektir.

Personelin kadro derecesine ilişkin çalışmalar Bakanlığımızca ödemeye esas derece ve kademesi, eğitim durumu ile hizmet süresine göre re’sen belirli aralıklarla yerine getirileceğinden ayrıca talep alınmayacaktır. Tüm teşkilatımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederiz.

Ahmet KAR

Personel Genel Müdürü
PROJELER
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ©
Adres: 06659 Kızılay / ANKARA | Tel: 0312 417 7770 - Belgegeçer: 0312 418 1077
Site Sorumluları: Yunus Emre TURAKOĞLU - Uğur ÖZER