GÖREV  ADI SOYADI  TELEFON TELEFON
       
Genel Müdür Muharrem ÜRGÜP    
Sekreter Tuğba ÖZEN  204 10 43  
Sekreter Elif KOÇDAŞ  204 10 42  
Genel Müdür Yard. Meral KAYA    
Sekreter Hasibe KONUŞ  414 63 51
Genel Müdür Yard. Veysal BEKTAŞ    
Sekreter Özgür ŞAHİN  414 63 35
Genel Müdür Yard. Abdullah ŞAHİN    
Sekreter Özlem DOĞAN  414 63 35  
Daire Başkanı Mustafa BABAYİĞİT    
Sekreter Hasibe KONUŞ  414 63 51  
Daire Başkanı Ümmü Gülsüm ŞAMLI    
Daire Başkanı Ş.Aysun MUTAFOĞLU 414 63 45