Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Atama Tercih Kılavuzu

  • Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 09/10/2016 tarihinde yapılan görevde yükselme yazılı sınavı ile 06/03/2017-07/04/2017 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olarak yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadrolarına atanmaya hak kazanan personelin anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesi kapsamında atama işlemleri gerçekleştirilecektir.
  • Görevde yükselme suretiyle yazı işleri müdürlüğü ve idari işler müdürlüğü sınavını kazananlar başarı sıralaması ve tercihlerine göre, ilan edilen boş kadro sayısını geçmeyecek şekilde atanacaktır.
  • İlan edilen kadroların bu şekilde doldurulamaması veya tercihlerin birine yerleştirilememesi halinde boş kalan kadrolara kur’a ile atama yapılacaktır.
  • Tercih işlemleri 03/08/2017 Perşembe günü saat 17:00'da sona erecektir.
  • Tercih işlemleri yapılıp kayıt edildikten sonra tercihlerin değiştirilmesi mümkün olmayacaktır.
  • En fazla 10 tercih yapılabilecektir.
  • Tercih başvuru ekranına sicil no, T.C. kimlik no, baba adı, anne adı ve doğum tarihi doldurulmak suretiyle giriş yapılabilecektir.
  • Tercih başvuru ekranına girişte baba adı ve anne adı büyük harflerle yazılmalıdır.
  • Girilen kimlik bilgileri ile tercih başvuru formuna giriş yapılamaması halinde aşağıda bulunan telefon numarası ile iletişime geçilecektir.
Yardım İçin: 0312 414 63 09