Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun bazı yer hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin 20.07.2006 gün ve 352 sayılı kararı

 

Aşağıda isimleri bulunan hakimlere belirtilen mahkemelerde çalışmak üzere yetki verilmiştir.

 

Müstemir yetki çalışmasına ilişkin talepler Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na arz edilmiş olup uygun bulunanlar değerlendirilmiş diğer taleplerin ise reddine karar verilmiştir. Reddedilen taleplerle ilgili ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

 

ADANA

Adana Hâkimi 35224 Songül COŞKUN’a mevcut yetkileri (1.ACM Üye+Kad) kaldırılarak, müstemirren 2. SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Adana Hâkimi 33878 Ayşegül ARSLAN’a mevcut yetkisi (3.ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 2. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Adana ACM Başkanı 28027 Battal ÖZER’e Komisyon Yedek Üyeliği kaldırılarak, Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak üzere,

Adana Hâkimi 31002 Meryem ULUDAMAR’a mevcut yetkisi (5.ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 5. Aile mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Adana Hâkimi 32445 Cengiz Topel DÜNDAR’a mevcut yetkisi (5.ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 3. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Adana Hâkimi 30777 Mehmet KAYA’ya mevcut yetkisine (2.AH) ilaveten Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak üzere,

Adana Hâkimi 36002 Nazan POLAT’a mevcut yetkisi (1.SC) kaldırılarak, müstemirren 1. SC mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Adana Hâkimi 34778 Yusuf AYCANOĞLU’na mevcut yetkisi (2.SC) kaldırılarak, müstemirren 3. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Adana Hâkimi 24461 Ahmet Münir ALTIPARMAK’a mevcut yetkileri (3.SC+İnfaz) kaldırılarak, müstemirren 9. AC mahkemesinde ve İnfaz hakimliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Adana Hâkimi 30999 Bekir ÇELİK’e mevcut yetkisi (4.SC) kaldırılarak, müstemirren 12. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Adana Hâkimi 26120 Ahmet Yücel ULUTÜRK’e mevcut yetkisi (Tüketici) kaldırılarak, müstemirren 1. Tüketici mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Adana Hâkimi 36067 Asuman ULAŞ’a müstemirren 5. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Adana Hâkimi 36113 Ülkü GÖK’e müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Adana Ticaret Mah. Başkanı 20910 Mehmet Sabri KUMSAL’a müstemirren 1. Ticaret Mah. Başkanlığında ve Komisyon Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer Ticaret Mah. Başkanlığına bakmak üzere,

Adana Ticaret Mah. Başkanı 21001 Vedat YILDIRIM’a müstemirren 2. Ticaret Mah. Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer Ticaret Mah. Başkanlığına bakmak üzere,

Adana Hâkimi 21309 Sabri ÇİÇEKLİ’ye müstemirren 8. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Adana Hâkimi 23871 Atay YAYLALI’ya müstemirren 2. Tüketici mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Adana Hâkimi 25570 Hamdi SİNANOĞLU’na müstemirren 4. İcra mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Adana ACM Başkanı 25969 Süleyman KÖSE’ye müstemirren 3. ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlıklarına bakmak üzere,

Adana Hâkimi 30734 Mehmet DABAK’a müstemirren 3. İş mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Adana Hâkimi 32344 Sezai KEPENEK’e müstemirren 2. Çocuk mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Adana Hâkimi 33524 Mehmet Cumhur ULUÇINAR’a müstemirren 5. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Adana Hâkimi 33532 Yusuf ÇERÇİ’ye müstemirren 5. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Adana Hâkimi 33956 Emine UYAR’a müstemirren 3. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Adana Hâkimi 34244 Hüseyin ÖKSÜZ’e müstemirren 1. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Adana Hâkimi 36936 Aysel HELVACI’ya müstemirren 3. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Adana Hâkimi 37050 Reyhan ŞAKACI KEPENEK’e müstemirren 1. SC mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Adana Hâkimi 37149 Okan ERDOĞAN’a müstemirren 5. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Adana Hâkimi 37264 Sevim KİLİS’e müstemirren 4. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Adana Hâkimi 38387 Orhan ARISOY’a müstemirren 4. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Adana Hâkimi 38474 Eray DOĞAN’a müstemirren 6. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Adana Hâkimi 38788 Mehmet ESEN’e müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Adana 12. Asliye Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 12. asliye ceza mahkemesine verilmesine, 12. asliye ceza mahkemesinin esası, diğer asliye ceza mahkemelerinin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine, (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Adana 5. Sulh Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 5. sulh ceza mahkemesine verilmesine, 5. sulh ceza mahkemesinin esası, diğer sulh ceza mahkemelerinin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin hakim sayısına göre eşit olarak tevziine, (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Adana 5. Sulh Hukuk mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 5. sulh hukuk mahkemesine verilmesine, 5. sulh hukuk mahkemesinin esası, diğer sulh hukuk mahkemelerinin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine, (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Adana 3. İş mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 3. iş mahkemesine verilmesine, 3. iş mahkemesinin esası, diğer iş mahkemelerinin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine, (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Adana 2. Tüketici mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 2. tüketici mahkemesine verilmesine, 2. tüketici mahkemesinin esası, 1. tüketici mahkemesinin derdest dosya sayısına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Adana 5. Aile mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 5. aile mahkemesine verilmesine, 5. aile mahkemesinin esası, diğer aile mahkemelerinin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine, (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

Karaisalı Hâkimi 38081 Bayram DEMİRCİ’ye mevcut yetkisine (AH) ilaveten ve müstemirren AC+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Karataş Hâkimi 40190 Altan ÖZÇELİK’e müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar ACM Başkanı 30753 Veyselgarani İSMAİLOĞLU’na mevcut yetkileri (ACM Bşk.+KB) kaldırılarak, müstemirren 1. ACM Başkanlığında ve Komisyon Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlığına bakmak üzere,

Afyonkarahisar Hâkimi 29106 Abdurrahman YILDIZ’a mevcut yetkisi (ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Afyonkarahisar Hâkimi 33892 Nermin SÜRÜCܒye mevcut yetkisi (ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Afyonkarahisar Hâkimi 33924 Fatma BAĞLAMA’ya mevcut yetkisi (ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Afyonkarahisar Hâkimi 24952 Yalçın DOLANBAY’a mevcut yetkisi (1.AC 1/2) kaldırılarak, müstemirren 1. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Afyonkarahisar Hâkimi 34089 Ali GÜNDAL’a mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren 4. AC mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Afyonkarahisar ACM Başkanı 32399 Şahap MUTLU’ya müstemirren 2. ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlığına bakmak üzere,

Afyonkarahisar Hâkimi 34319 Celal SAVAŞ’a müstemirren 2. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Afyonkarahisar Hâkimi 34366 Mehmet GÜLÇEK’e müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Afyonkarahisar Hâkimi 34668 Elvan KAPLAN’a müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Afyonkarahisar Hâkimi 37094 Dilek GÜLÇEK’e müstemirren 2. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Afyonkarahisar Hâkimi 37331 Hatice ÖZEN’e müstemirren 2. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 2. ağır ceza mahkemesine verilmesine, 2. ağır ceza mahkemesinin esası, 1. ağır ceza mahkemesinin derdest dosya sayısına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Afyonkarahisar 4. Asliye Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

Afyonkarahisar Hâkimi Yalçın DOLANBAY’ın 1. asliye ceza mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 1. asliye ceza mahkemesi hâkimi, Afyonkarahisar Hâkimi Ali GÜNDAL’ın halen boşta bulunan 1. asliye ceza mahkemesinin ½’sine ait dava ve işlere 4. asliye ceza mahkemesi hâkimi sıfatı ile bakmasına, (kesinleşmemiş, karara çıkmış, infazı gereken ve Yargıtay’dan bozularak gelen dava dosyaları dahil) yeni gelecek işlerin eşit olarak tevziine,

 

İhsaniye Hâkimi 42357 Özgür KUZULU’ya müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

İscehisar Hâkimi 98071 Cengiz KAYA’ya müstemirren AC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İscehisar Hâkimi 98214 Erhan POYRAZ’a müstemirren AH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sandıklı Hâkimi 40867 Özgül KAYA DALAK’a mevcut yetkilerine (AH 1/2+Kad) ilaveten ve müstemirren AH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak üzere,

Sandıklı Hâkimi 39595 Edip Utku ÖZKAN’a müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sinanpaşa Hâkimi 68445 Ali Arslan KELAM’a müstemirren AH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sinanpaşa Hâkimi 42508 Selma SÜLE’ye müstemirren AC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Şuhut Hâkimi 41394 Mehmet Fatih ATALAY’a müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

ANKARA

Ankara Hâkimi 29655 Mustafa YÜKSEL’e mevcut yetkisi (4.ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 7. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 29554 Ali UĞUZ’a mevcut yetkisi (8.ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 9. SH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 32382 Yusuf Ziya ARICAN’a mevcut yetkisi (9.ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 12. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 29863 Ömer Sinan İPEKÇİ’ye mevcut yetkisi (1.Tic.Mah.Üye) kaldırılarak, müstemirren 1. SH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 28471 Ahmet ARSLAN’a mevcut yetkisi (2.Tic.Mah.Üye) kaldırılarak, müstemirren 7. SH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 29208 İsmet MARAŞ’a mevcut yetkisi (3.Tic.Mah.Üye) kaldırılarak, müstemirren 4. İş mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 28532 Nilgün Zehra CANLI’ya mevcut yetkisi (3.Tic.Mah.Üye) kaldırılarak, müstemirren 10. SH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 25743 Rabia ARIKAN’a mevcut yetkisi (4.Tic.Mah.Üye) kaldırılarak, müstemirren 2. SH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 33418 Adem ASLAN’a mevcut yetkisi (5.Tic.Mah.Üye) kaldırılarak, müstemirren 11. SH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 29263 Adviye Füsun AYAZ’a mevcut yetkisi (6.Tic.Mah.Üye) kaldırılarak, müstemirren 8. SH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 24490 Mevlüt ALTUĞ’a mevcut yetkisi (8.Tic.Mah.Üye) kaldırılarak, müstemirren 6. SH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 33409 Eyüp SARICALAR’a mevcut yetkisi (8.Tic.Mah.Üye) kaldırılarak, müstemirren 4. SH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 32165 İlknur ARSLAN’a mevcut yetkisi (8.Tic.Mah.Üye) kaldırılarak, müstemirren 6. SH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 30702 Adem ALBAYRAK’a mevcut yetkisi (9.Tic.Mah.Üye) kaldırılarak, müstemirren 20. AH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 21891 Saniye TARHAN’a mevcut yetkisi (1.AC ) kaldırılarak, müstemirren 5. ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlıklarına bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 31463 Tekman Savaş NEMLİ’ye mevcut yetkisi (7.SC) kaldırılarak, müstemirren 1. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 33554 İsmail ULUKUL’a mevcut yetkisi (1.SH) kaldırılarak, müstemirren 1. SH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 29262 İrfan VURAL’a mevcut yetkisi (2.SH) kaldırılarak, müstemirren 2. SH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 29088 Refik KARAKOǒa mevcut yetkisi (4.SH) kaldırılarak, müstemirren 4. SH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 28235 Ömer KIZILKAYA’ya mevcut yetkisi (6.SH) kaldırılarak, müstemirren 18. AH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 25989 Bülent ERENSEVİ’ye mevcut yetkisi (7.SH) kaldırılarak, müstemirren 8. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 23094 İnci AYTAǒa mevcut yetkisi (8.SH) kaldırılarak, müstemirren 8. SH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 19334 Ahmet ÖZDEMİR’e mevcut yetkisi (9.SH) kaldırılarak, müstemirren 9. SH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 27919 Mustafa ALTUNBAŞAK’a mevcut yetkisi (10.SH) kaldırılarak, müstemirren 10. SH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 18940 Yılmaz KÜÇÜKKARAASLAN’a mevcut yetkisi (11.SH) kaldırılarak, müstemirren 11. SH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 28184 Zerrin BERKE’ye mevcut yetkisi (5. Tüketici ) kaldırılarak, müstemirren 23. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 23587 Fatma Işıl SIRAKAYA’ya mevcut yetkisi (Fik.Sın.Hak.Huk. 1/3) kaldırılarak, müstemirren 3. FSH Hukuk mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 32863 Fethi MERDİVAN’a mevcut yetkisi (Fik.Sın.Hak.Huk. 1/3) kaldırılarak, müstemirren 2. FSH Hukuk mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 25465 Serdar ARIKAN’a mevcut yetkisi (Fik.Sın.Hak.Huk. 1/3) kaldırılarak, müstemirren 1. FSH Hukuk mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 27988 Şükrü BOZER’e mevcut yetkisi (14. İcra ) kaldırılarak, müstemirren 7. SH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara ACM Başkanı 19977 Şaban KIRCI’ya müstemirren 4. ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlıklarına bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 20816 Güntaç DEĞER’e müstemirren 9. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara ACM Başkanı 20929 Bahattin ÖZBAŞ’a müstemirren 8. ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlıklarına bakmak üzere,

Ankara Çocuk ACM Başkanı 21284 Mehmet Önder KABASAKAL’a müstemirren 2. Çocuk ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer Çocuk ACM Başkanlığına bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 22543 Yılmaz ÇAPALI’ya müstemirren 2. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 22798 Melek KASAR’a müstemirren 14. İcra mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Çocuk ACM Başkanı 22805 Sadi SARIYILDIZ’a müstemirren 1. Çocuk ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer Çocuk ACM Başkanlığına bakmak üzere,

Ankara Ticaret Mah. Başkanı 24712 Mehmet Bülent SELÇUK’a müstemirren 9. Ticaret Mah. Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer Ticaret Mah. Başkanlıklarına bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 25958 Ali ALTINKAYA’ya müstemirren 4. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 28138 Sibel LUŞ’a müstemirren 3. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Ticaret Mah. Başkanı 28424 Abbas CERAN’a müstemirren 5. Ticaret Mah. Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer Ticaret Mah. Başkanlıklarına bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 29126 Veciha BAŞKESEN’e müstemirren 4. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Ticaret Mah. Başkanı 30642 Ahmet TUNCAY’a müstemirren 8. Ticaret Mah. Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer Ticaret Mah. Başkanlıklarına bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 30651 Selahattin TÜRKELİ’ye müstemirren 3. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 31608 Musa YEŞİL’e müstemirren 6. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 32206 Çetin ŞEN’e müstemirren 1. Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 32389 Abdullah TANRIKULU’na müstemirren 9. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 32393 İbrahim ÇATALKAYA’ya müstemirren 2. Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 32522 Candaş İLGÜN’e müstemirren 2. Tüketici mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 33338 Recep KINALI’ya müstemirren 8. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 33346 Yalçın BODUR’a müstemirren 9. Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 33853 Seyhan ORKUN’a müstemirren 7. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 34143 İlker KOÇYİĞİT’e müstemirren 3. Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 34438 Selami YÜCEL’e müstemirren 5. Tüketici mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 35063 Gülşen HEYBET’e müstemirren 3. Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 35105 Necati EYVAZ’a müstemirren 8. Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 35888 Ali SAYDAM’a müstemirren 8. Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 38395 Mürşide POLAT’a müstemirren 4. Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 32320 Hakan AKGÜL’e müstemirren 8. Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 34913 Aykut Hüseyin KOCA’ya müstemirren 5. Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 34941 Zekiye ÖZTÜRK’e müstemirren 6. Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 35110 Dudu İrem TOROS’a müstemirren 3. Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ankara Hâkimi 24618 Ayşe Serpil AYKUT’a müstemirren 8. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Ankara 2 ve 3. Fikri Sınai Haklar Hukuk mahkemelerinin faaliyete geçirilmesine,

Ankara Hâkimi Fatma Işıl SIRAKAYA’ın fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesine 1/3 oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 3. fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi hâkimi, Ankara Hâkimi Fethi MERDİVAN’ın fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesine 1/3 oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 2. fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi hâkimi, Ankara Hâkimi Serdar ARIKAN’ın fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesine 1/3 oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 1. fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi hâkimi sıfatı ile bakmasına, (kesinleşmemiş, karara çıkmış, infazı gereken ve Yargıtay’dan bozularak gelen dava dosyaları dahil) yeni gelecek işlerin eşit olarak tevziine,

 

Akyurt Hâkimi 41073 Murat TÜRKMEN’e mevcut yetkileri (AH+SC) kaldırılarak, müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Akyurt Hâkimi 95068 Esra ÖZCAN’a müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Balâ Hâkimi 38199 Mehmet KESKİN’e mevcut yetkileri (AH+SC+Kad) kaldırılarak, müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Balâ Hâkimi 38158 Fuat PEMBEÇİÇEK’e mevcut yetkileri (AC+SH) kaldırılarak, gerektiğinde tüm mahkemelere bakmak üzere,

Balâ Hâkimi 41862 Şerife KARAKAYA’ya müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çamlıdere Hâkimi 92552 Hulusi CEYLAN’a mevcut yetkilerine (SH+SC) ilaveten ve müstemirren AH+AC+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Çubuk Hâkimi 25121 Serdar KARABIYIK’a mevcut yetkisi (AC) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çubuk Hâkimi 38726 Nihal USLU’ya mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çubuk Hâkimi 38178 Ali Yusuf BAŞARAN’a müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çubuk Hâkimi 39907 Gül ÇALIK’a müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Elmadağ Hâkimi 35277 Ayşe GEREM’e mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren AC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Elmadağ Hâkimi 39751 Serkan DEMİRBAŞ’a müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gölbaşı (Ankara) Hâkimi 33198 Funda BAŞTIMAR’a müstemirren AH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Haymana Hâkimi 40035 Filiz ÜNAL’a mevcut yetkisi (SH) kaldırılarak, müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Haymana Hâkimi 37947 Mesut ERBAŞ’a müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Haymana Hâkimi 42488 Yasemın (AKTAŞ)KARABİDEK’e müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kızılcahamam Hâkimi 35905 Alper Yükselen BİKİRLİ’ye mevcut yetkileri (AC+SH) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kızılcahamam Hâkimi 37501 Sıdıka AYDIN GÜNÜǒe müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Polatlı Hâkimi 38505 İpek PESEK’e mevcut yetkileri (SH+İcra ) kaldırılarak, müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Polatlı Hâkimi 37066 Canan ONUR’a müstemirren İcra mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

ANTALYA

Antalya Hâkimi 29909 Zeki GÖZÜTOK’a mevcut yetkisi (2.Tic.Mah.Üye) kaldırılarak, müstemirren 5. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Antalya Ticaret Mah. Başkanı 29090 Seher AFYONCU’ya müstemirren 2. Ticaret Mah. Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer Ticaret Mah. Başkanlığına bakmak üzere,

Antalya Hâkimi 29947 Mehmet YALÇIN’a müstemirren 3. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Antalya Hâkimi 38592 Belgin ÖZTÜRK’e müstemirren 3. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Korkuteli Hâkimi 38809 Sema PEHLİVAN’a mevcut yetkileri (SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Korkuteli Hâkimi 41068 Seher DEMİREKİN’e mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, gerektiğinde tüm mahkemelere bakmak üzere,

Korkuteli Hâkimi 40966 Yunus ÖNAL’a müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Manavgat Hâkimi 38775 Cemile KANDEMİR’e mevcut yetkisi (1.SC) kaldırılarak, müstemirren 2. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Manavgat Hâkimi 38160 Oğuzhan Bülent ATAALP’e müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Manavgat Hâkimi 40152 Sabri ALCA’ya müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Manavgat Hâkimi 40268 Füsun ALCA’ya müstemirren 2. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Serik Hâkimi 37499 Ahmet ATAŞ’a mevcut yetkisi (AC) kaldırılarak, müstemirren 1. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Serik Hâkimi 38428 Sebahattin SARIDOĞAN’a müstemirren 2. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Serik Hâkimi 38514 Ahmet Altuğ PAMUK’a müstemirren Kad mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Serik Hâkimi 39624 Asım YÜCETAŞ’a müstemirren 1. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Serik 2. Asliye Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 2. asliye ceza mahkemesine verilmesine, 2. asliye ceza mahkemesinin esası, 1. asliye ceza mahkemesinin derdest dosya sayısına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

 AYDIN

Aydın Hâkimi 32322 Hasan ŞAHİNGÖZ’e mevcut yetkisi (2.ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 3. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Aydın Hâkimi 24700 Dural BİLİR’e mevcut yetkisi (2. SC) kaldırılarak, müstemirren Aile mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Aydın Hâkimi 31400 Bedriye Yeşim ÖZEROL’a mevcut yetkisi (Aile ) kaldırılarak, müstemirren Aile mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Aydın Hâkimi 33296 Güler METİN’e müstemirren 2. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Aydın Hâkimi 33387 Hakkı Hakan ALANUR’a müstemirren 2. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Aydın Hâkimi 36082 Ali Şükran DURAK’a müstemirren 2. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Aydın 3. Asliye Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 3. asliye ceza mahkemesine verilmesine, 3. asliye ceza mahkemesinin esası, diğer asliye ceza mahkemelerinin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine, (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Aydın 2. Sulh Hukuk mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 2. sulh hukuk mahkemesine verilmesine, 2. sulh hukuk mahkemesinin esası, 1. sulh hukuk mahkemesinin derdest dosya sayısına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Çine Hâkimi 41086 Ali ACAR’a mevcut yetkisi (SH) kaldırılarak, müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çine Hâkimi 41897 Taner AKINCI’ya müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Germencik Hâkimi 40820 Kemal KARANFİL’e mevcut yetkileri (SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Germencik Hâkimi 40780 Nursal SUNAY’a müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Germencik Hâkimi 42366 Ayça Beyza İKİBAŞ’a müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Koçarlı Hâkimi 41091 Işıl (SAĞLAM) KÜTÜK’e müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Koçarlı Hâkimi 42114 Ahmet Cengiz SOYSAL’a müstemirren AC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Koçarlı Hâkimi 42629 Mustafa Kemal KIZILELMA’ya müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Yenipazar Hâkimi 40244 Fatih Mehmet USLU’ya mevcut yetkileri (AH+AC+SH+SC+Kad) kaldırılarak, müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Yenipazar Hâkimi 41402 Ünal ÖZTÜRK’e müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 BAKIRKÖY

Bakırköy Hâkimi 33631 Vildan YILMAZ’a mevcut yetkisi (2.ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 6. İş mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bakırköy Hâkimi 20289 Hayriye GÜL’e mevcut yetkisi (5.ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 5. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bakırköy Hâkimi 23730 Ahmet Vedat GÜNEŞ’e mevcut yetkisi (6.ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 3. Çocuk mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bakırköy Hâkimi 30383 Tülay YILMAZ’a mevcut yetkisi (7.ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 5. İş mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bakırköy Hâkimi 35333 Melahat ASLAN’a mevcut yetkisi (8.ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 7. İş mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bakırköy Hâkimi 25964 Refika CİHANGİR BAHADIR’a mevcut yetkisi (3.Çocuk) kaldırılarak, müstemirren 4. Aile mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bakırköy Hâkimi 23809 Mustafa DEMİRBAŞ’a mevcut yetkisi (3.SC ) kaldırılarak, müstemirren 2. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bakırköy Hâkimi 35765 Serhan GÜRSOY’a mevcut yetkisi (4. Aile ) kaldırılarak, müstemirren 5. AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bakırköy Hâkimi 23977 İlknur GÜMÜŞ’e müstemirren 3. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bakırköy Hâkimi 25484 Hülya DEMET’e müstemirren 4. Çocuk mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bakırköy Hâkimi 28119 Ümit BAYRAKTAR’a müstemirren 2. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bakırköy ACM Başkanı 29278 Mehmet Vehip EKİNCİ’ye müstemirren 6. ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlıklarına bakmak üzere,

Bakırköy Hâkimi 30009 Fethi GÜLER’e müstemirren 5. Çocuk mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bakırköy Hâkimi 32274 Ferşat AYDIN’a müstemirren 7. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bakırköy Hâkimi 32395 Fedai CANATAN’a müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bakırköy ACM Üyesi 33413 Abdulnasır ŞENGÜL’e müstemirren 5. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bakırköy Hâkimi 34882 Mehlika TEKİN’e müstemirren 6. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bakırköy Hâkimi 34893 Ayşe BALIK’a müstemirren 6. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bakırköy Hâkimi 35129 İpek ZAMANİS’e müstemirren 8. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bakırköy Hâkimi 37377 Elife Selma SÖZEN’e müstemirren 2. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bakırköy Hâkimi 20578 Hikmet HEDBE’ye müstemirren 5. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Bakırköy 4 ve 5. Çocuk mahkemelerinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 4 ve 5. çocuk mahkemelerine verilmesine, 4 ve 5. çocuk mahkemelerinin esası, diğer çocuk mahkemelerinin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemelere verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine, (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Bakırköy 5, 6 ve 7. İş mahkemelerinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 5, 6 ve 7. iş mahkemelerine verilmesine, 5, 6 ve 7. iş mahkemelerinin esası, diğer iş mahkemelerinin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemelere verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine, (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Bağcılar Hâkimi 28111 Sedat SEYHAN’a mevcut yetkisi (Aile ) kaldırılarak, müstemirren 1. Aile mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bağcılar Hâkimi 30764 Mehmet ÇEVİK’e mevcut yetkisi (İcra) kaldırılarak, müstemirren 2. Aile mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bağcılar Hâkimi 34472 Orhan SEKMEN’e müstemirren İcra mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bağcılar Hâkimi 30622 Nuray AĞIRMAN’a müstemirren 1. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bağcılar Hâkimi 37106 Aysun ONGUN’a müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Bağcılar 2. Aile mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 2. aile mahkemesine verilmesine, 2. aile mahkemesinin esası, 1. aile mahkemesinin derdest dosya sayısına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Büyükçekmece Hâkimi 34033 Hatice AKPINAR’a mevcut yetkisi (İcra ) kaldırılarak, müstemirren 1. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Büyükçekmece Hâkimi 35188 Şule Şenda OTO BAYAR’a müstemirren İcra mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Büyükçekmece Hâkimi 38398 Leyla ZORLU’ya müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çatalca Hâkimi 37618 Ülkü Münife BOZKURT’a mevcut yetkileri (SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren 1. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çatalca Hâkimi 39958 Ruhigül AYDINER’e müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çatalca Hâkimi 40140 Fevzi KELEŞ’e müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çatalca Hâkimi 41444 Ökkeş ARSLAN’a müstemirren 2. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Küçükçekmece Hâkimi 34131 İdris KİZİR’e mevcut yetkisi (İcra 1/2) kaldırılarak, müstemirren 1. İcra mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Küçükçekmece Hâkimi 26010 Uğur KARATAŞ’a mevcut yetkileri (İcra 1/2+Kad) kaldırılarak, müstemirren 2. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Küçükçekmece Hâkimi 36977 Uysal DÖNMEZ’e müstemirren 2. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Küçükçekmece Hâkimi 37375 Müzeyyen BAYÇELİK’e müstemirren 2. İcra+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Küçükçekmece 2. İcra mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

Küçükçekmece Hâkimi İdris KİZİR’in icra mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 1. icra mahkemesi hâkimi, Küçükçekmece Hâkimi Uğur KARATAŞ’ın icra mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 2. icra mahkemesi hâkimi sıfatı ile bakmasına, (kesinleşmemiş, karara çıkmış ve Yargıtay’dan bozularak gelen dava dosyaları dahil) yeni gelecek işlerin eşit olarak tevziine,

 

Silivri Hâkimi 22008 Neşet EREN’e mevcut yetkisi (AC 1/2) kaldırılarak, müstemirren 2. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Silivri Hâkimi 37110 Metin TAMİRCİ’ye mevcut yetkisi (AC 1/2) kaldırılarak, müstemirren 1. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Silivri Hâkimi 38569 Atilla TANRIVERMİŞ’e mevcut yetkisi (SC 1/2) kaldırılarak, müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Silivri Hâkimi 39827 Mehmet Ali ÖZCAN’a müstemirren 2. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Silivri 2. Asliye Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

Silivri Hâkimi Metin TAMİRCİ’nin asliye ceza mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 1. asliye ceza mahkemesi hâkimi, Silivri Hâkimi Neşet EREN’in asliye ceza mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 2. asliye ceza mahkemesi hâkimi sıfatı ile bakmasına, (kesinleşmemiş, karara çıkmış, infazı gereken ve Yargıtay’dan bozularak gelen dava dosyaları dahil) yeni gelecek işlerin eşit olarak tevziine,

 

Silivri 2. Sulh Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

Silivri Hâkimi Atilla TANRIVERMİŞ’in sulh ceza mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 1. sulh ceza mahkemesi hâkimi, Silivri Hâkimi Mehmet Ali ÖZCAN’ın halen boşta bulunan sulh ceza mahkemesinin ½’sine ait dava ve işlere 2. sulh ceza mahkemesi hâkimi sıfatı ile bakmasına, (kesinleşmemiş, karara çıkmış, infazı gereken ve Yargıtay’dan bozularak gelen dava dosyaları dahil) yeni gelecek işlerin eşit olarak tevziine,

 

Zeytinburnu Hâkimi 36903 İlhan DOĞRU’ya mevcut yetkisi (1. SC) kaldırılarak, müstemirren 3. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Zeytinburnu Hâkimi 37604 Bahar KÜÇÜKALİ’ye mevcut yetkisine (1. İcra ) ilaveten ve müstemirren 2. İcra mahkemesinde çalışmak üzere,

Zeytinburnu Hâkimi 29910 Metin KAYNAR’a mevcut yetkisi (2. İcra ) kaldırılarak, müstemirren 1. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Zeytinburnu Hâkimi 32317 Mithat ÇELİKEL’e müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 BALIKESİR

Balıkesir Hâkimi 33326 Aydın BAŞAR’a müstemirren 2. AC mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Balıkesir Hâkimi 34868 Mustafa YALÇIN’a müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bigadiç Hâkimi 41478 Mehmet Hanifi YALÇINKAYA’ya müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Dursunbey Hâkimi 92516 İsmet BOZKURT’a mevcut yetkileri (AH+Kad) kaldırılarak, müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Dursunbey Hâkimi 92593 Umut ÇALIŞKAN’a mevcut yetkileri (SH+SC) kaldırılarak, müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Dursunbey Hâkimi 39823 Sinan AKDOĞAN’a müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İvrindi Hâkimi 40761 Mehmet ÖKMEN’e müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İvrindi Hâkimi 40769 Hasan KAHYAOĞLU’na müstemirren AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kepsut Hâkimi 42440 Muhammet Alı KAVAK’a müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sındırgı Hâkimi 40806 Salih DOĞAN’a müstemirren AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Susurluk Hâkimi 40187 Numan KILIǒa mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Susurluk Hâkimi 40792 Yahya PASLI’ya müstemirren AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Susurluk Hâkimi 41863 Abbas ERDÖL’e müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 BEYOĞLU

Beyoğlu Hâkimi 24240 Ümit Yaşar EKŞİOĞLU’na mevcut yetkisi (1. Çocuk) kaldırılarak, müstemirren 3. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Beyoğlu Hâkimi 27853 Cemil DERİN’e mevcut yetkisi (2.Tic.Mah.Üye) kaldırılarak, müstemirren 1. Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Beyoğlu Hâkimi 31698 Vahit YEŞİL’e mevcut yetkisi (3.AC) kaldırılarak, müstemirren 1. Çocuk mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Beyoğlu Hâkimi 20826 Mustafa MANAV’a mevcut yetkileri (3.AH+YÜ) kaldırılarak, müstemirren 2. Tic. Mah. Başkanlığında ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer Ticaret Mah. Başkanlığına bakmak üzere,

Beyoğlu Hâkimi 28503 Necati ÖĞMEN’e mevcut yetkisi (2.SH) kaldırılarak, müstemirren 3. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Beyoğlu Hâkimi 28177 Ali HATUN’a mevcut yetkisi (3.SH) kaldırılarak, müstemirren 1. İş mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Beyoğlu Hâkimi 31436 Semahat YEŞİL’e mevcut yetkisi (4.SH) kaldırılarak, müstemirren 4. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Beyoğlu Hâkimi 30036 Adnan TARLAN’a müstemirren 2. Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Beyoğlu Hâkimi 28109 Canan KÜÇÜKALİ’ye müstemirren 2. Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Beyoğlu Hâkimi 27760 Necla ÖZMUMCU’ya müstemirren 2. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Beyoğlu Hâkimi 32247 Rafet EMRE’ye müstemirren 2. İş mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Beyoğlu Hâkimi 34455 Mehmet BORAN’a müstemirren 3. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Beyoğlu Hâkimi 35901 Ayhan DOĞAN’a müstemirren 4. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Beyoğlu Hâkimi 37598 Rana ÖZÇINAR’a müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Beyoğlu 2. İş mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 2. iş mahkemesine verilmesine, 2. iş mahkemesinin esası, 1. iş mahkemesinin derdest dosya sayısına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Sarıyer Hâkimi 18418 Cengiz SELÇUK’a mevcut yetkisi (SH) kaldırılarak, müstemirren 1. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sarıyer Hâkimi 33510 Ayhan AYAN’a müstemirren 2. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Sarıyer 2. Sulh Hukuk mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 2. sulh hukuk mahkemesine verilmesine, 2. sulh hukuk mahkemesinin esası, 1. sulh hukuk mahkemesinin derdest dosya sayısına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

 BOLU

Bolu Hâkimi 29214 Çetin CANBAZOĞLU’na mevcut yetkisi (1.AH) kaldırılarak, müstemirren ACM Üyeliğinde ve Kad mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bolu Hâkimi 32372 Süleyman YILDIRIM’a mevcut yetkisi (1. İcra ) kaldırılarak, müstemirren 1. AH mahkemesinde ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bolu Hâkimi 34304 Erdoğan DİKMEN’e müstemirren 2. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bolu Hâkimi 34899 Nuray GÜMÜŞ’e müstemirren 1. İcra mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gerede Hâkimi 37258 Faruk DEMİRKOL’a mevcut yetkisine (SC) ilaveten ve müstemirren AH mahkemesinde çalışmak üzere,

Mudurnu Hâkimi 40949 Mustafa ALKAN’a müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 BURSA

Bursa Hâkimi 34323 Sadettin SALTIK’a mevcut yetkisi (1.ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 5. İcra mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bursa Hâkimi 32434 Mükerrem TEKİNTÜRK’e mevcut yetkisi (Çocuk) kaldırılarak, müstemirren 1. Çocuk mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bursa Hâkimi 21393 Zafer ALP’e müstemirren 7. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bursa Hâkimi 29996 Cengiz TOSYALIOĞLU’na müstemirren 10. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bursa Hâkimi 34125 Mehmet Erkan PINAR’a müstemirren 1. İcra mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bursa Hâkimi 34204 Mustafa KARAKEÇİLİ’ye müstemirren 5. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bursa Hâkimi 34416 Yahya ÖZKÖK’e müstemirren 6. İcra mahkemesinde ve İnfaz hakimliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bursa Hâkimi 34426 Zahide PINAR’a müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bursa Hâkimi 34811 Ahmet Fatih SOFU’ya müstemirren 2. Çocuk mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bursa Hâkimi 37342 Tülin ERTUĞRUL ÖZKAN’a müstemirren 2. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Bursa 5. Sulh Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 5. sulh ceza mahkemesine verilmesine, 5. sulh ceza mahkemesinin esası, diğer sulh ceza mahkemelerinin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine, (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Bursa 2. Çocuk mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 2. çocuk mahkemesine verilmesine, 2. çocuk mahkemesinin esası, 1. çocuk mahkemesinin derdest dosya sayısına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Gemlik Hâkimi 36097 Ali Rıza SIVACI’ya mevcut yetkisi (AC 1/2) kaldırılarak, müstemirren 1. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gemlik Hâkimi 37564 Yıldırım BOZAN’a mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren 2. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gemlik Hâkimi 38314 Aynur ALTIN’a müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Gemlik 2. Asliye Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

Gemlik Hâkimi Ali Rıza SIVACI’nın asliye ceza mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 1. asliye ceza mahkemesi hâkimi, Gemlik Hâkimi Yıldırım BOZAN’ın halen boşta bulunan asliye ceza mahkemesinin ½’sine ait dava ve işlere 2. asliye ceza mahkemesi hâkimi sıfatı ile bakmasına, (kesinleşmemiş, karara çıkmış, infazı gereken ve Yargıtay’dan bozularak gelen dava dosyaları dahil) yeni gelecek işlerin eşit olarak tevziine,

 

İnegöl Hâkimi 38503 Yücel KAMA’ya mevcut yetkileri (SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren 1. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İnegöl Hâkimi 40221 Berrin YERDEYATAR’a mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İnegöl Hâkimi 38821 Hasan POLAT’a müstemirren 2. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İnegöl Hâkimi 39998 Suna YEŞİL KÜÇÜK’e müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

İnegöl 2. Sulh Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 2. sulh ceza mahkemesine verilmesine, 2. sulh ceza mahkemesinin esası, 1. sulh ceza mahkemesinin derdest dosya sayısına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

İznik Hâkimi 37244 Murat SEKMEN’e müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Mudanya Hâkimi 38383 Selma ŞENDOĞAN’a mevcut yetkisi (AH 1/2) kaldırılarak, müstemirren 1. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Mudanya Hâkimi 37958 Mehmet ÖZYALÇIN’a mevcut yetkisi (AH 1/2) kaldırılarak, müstemirren 2. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Mudanya 2. Asliye Hukuk mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

Mudanya Hâkimi Selma ŞENDOĞAN’ın asliye hukuk mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 1. asliye hukuk mahkemesi hâkimi, Mudanya Hâkimi Mehmet ÖZYALÇIN’ın asliye hukuk mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 2. asliye hukuk mahkemesi hâkimi sıfatı ile bakmasına, (kesinleşmemiş, karara çıkmış, infazı gereken ve Yargıtay’dan bozularak gelen dava dosyaları dahil) yeni gelecek işlerin eşit olarak tevziine,

 

Mustafakemalpaşa Hâkimi 32426 Hacı Dursun PEKİN’e mevcut yetkisi (AC) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Mustafakemalpaşa Hâkimi 37393 Müslüm GÜNEŞ’e mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Mustafakemalpaşa Hâkimi 38262 Halil AYDIN’a müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Yenişehir Hâkimi 39931 Remzi BULUT’a müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 ÇANAKKALE

Çanakkale Hâkimi 34758 Mustafa DAL’a mevcut yetkisi (ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 1. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çanakkale Hâkimi 37495 Hatıran ALPER’e mevcut yetkileri (İş+İcra) kaldırılarak, müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çanakkale Hâkimi 30145 Semih GÜNDÜZ’e müstemirren İş+İcra mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Biga Hâkimi 36946 Nilgün GÜLDALI’ya müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Biga Hâkimi 38649 Ayhan GÜLDALI’ya müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bozcaada Hâkimi 95031 Serkan ÇINAR’a müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Çan Hâkimi 40938 Ahmet ALBAYRAK’a müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çan Hâkimi 41147 Erkan İLBAY’a müstemirren AC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Eceabat Hâkimi 41110 Olcay GÜL’e müstemirren AC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Lâpseki Hâkimi 41844 Osman ÇAĞUN’a müstemirren AC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Yenice (Çanakkale) Hâkimi 98033 Fatih ACAR’a müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

 DENİZLİ

Denizli Hâkimi 30115 Güler BAŞKAYA’ya mevcut yetkisi (1.ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 2. İş mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Denizli ACM Başkanı 28370 Yakup KUKUL’a mevcut yetkisine (2.ACM Bşk.) ilaveten Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak üzere,

Denizli Hâkimi 33356 Ali SERİN’e mevcut yetkisi (2.ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Denizli Hâkimi 32173 Teslime SARIHAN’a mevcut yetkisi (İş) kaldırılarak, müstemirren 1. İş mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Denizli Hâkimi 30711 Halim AKTAŞ’a müstemirren 8. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Denizli Hâkimi 32504 Bekir ERİN’e müstemirren 3. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Denizli Hâkimi 33364 Veli BEYDOĞAN’a müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Denizli Hâkimi 34670 Uğur DESTECİ’ye müstemirren 2. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Denizli Hâkimi 36049 Ünzile AKKAN’a müstemirren 3. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Denizli Hâkimi 37614 Hülya AKTAŞ’a müstemirren Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Denizli ACM Başkanı 38382 Halit UYSAL’a müstemirren 1. ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlıklarına bakmak üzere,

 

Denizli Ticaret mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

 

Denizli 8. Asliye Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 8. asliye ceza mahkemesine verilmesine, 8. asliye ceza mahkemesinin esası, diğer asliye ceza mahkemelerinin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine, (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Denizli 3. Sulh Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 3. sulh ceza mahkemesine verilmesine, 3. sulh ceza mahkemesinin esası, diğer sulh ceza mahkemelerinin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine, (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Denizli 2. İş mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 2. iş mahkemesine verilmesine, 2. iş mahkemesinin esası, 1. iş mahkemesinin derdest dosya sayısına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Acıpayam Hâkimi 39518 Kerem KÜÇÜK’e müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Acıpayam Hâkimi 40795 Mustafa ZEYBEK’e müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Acıpayam Hâkimi 40879 Murat SAZ’a müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Buldan Hâkimi 39974 Fatma KENT’e mevcut yetkileri (AH+SC+Kad) kaldırılarak, müstemirren AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Buldan Hâkimi 40214 Muhammet KARACA’ya mevcut yetkileri (AC+SH) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Buldan Hâkimi 42094 Erkan ŞİMŞEK’e müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çameli Hâkimi 95100 Mustafa ÖZÇELİK’e mevcut yetkilerine (SH+SC+Kad) ilaveten ve müstemirren AC+AH mahkemelerinde çalışmak üzere,

Çardak Hâkimi 39777 Oktay TABUR’a müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çardak Hâkimi 42679 Abdullah MURAT’a müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çivril Hâkimi 40743 Cemal Alper ÜNAL’a mevcut yetkileri (SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çivril Hâkimi 40986 Serpil (ÇETİNKARA) BAKIR’a müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Güney Hâkimi 97946 Murat GÜLER’e müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Honaz Hâkimi 40307 Ahmet KUTLU’ya mevcut yetkileri (SH+SC) kaldırılarak, müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Honaz Hâkimi 40995 Caner EROKTAY’a müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kale Hâkimi 42582 Vedat YALÇIN’a müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

 DİYARBAKIR

Diyarbakır Hâkimi 34654 Sami TETİK’e mevcut yetkisi (6. ACM Üyeliği (5190)) kaldırılarak, müstemirren 4. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde CMK 250. maddesinde sayılan suç ve davalara bakmakla görevli diğer ACM Üyeliklerine bakmak üzere,

Diyarbakır Hâkimi 32340 Bayram Hüseyin TAŞKIN’a mevcut yetkisi (Çocuk 1/2) kaldırılarak, müstemirren 1. Çocuk mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Diyarbakır Hâkimi 34479 Mustafa Yener ULAK’a mevcut yetkisi (Çocuk 1/2) kaldırılarak, müstemirren 1. Çocuk mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Diyarbakır Hâkimi 32800 Metin ÖZBEYLİ’ye mevcut yetkisine (2. AH) ilaveten Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak üzere,

Diyarbakır Hâkimi 33187 Nalan KAYAALP’e mevcut yetkisi (İş 1/2) kaldırılarak, müstemirren 1. İş mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Diyarbakır Hâkimi 35107 Oktay KUBAN’a müstemirren Çocuk ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Diyarbakır Hâkimi 33925 Emel DUYAR’a müstemirren 2. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Diyarbakır Hâkimi 34223 Dursun KARAMAN’a müstemirren 2. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Diyarbakır ACM Başkanı 34867 Abdurrahman KAVUN’a müstemirren 1. ACM Başkanlığında ve Komisyon Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlıklarına bakmak üzere,

Diyarbakır Hâkimi 34878 Ahmet FINDIK’a müstemirren Çocuk ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Diyarbakır ACM Başkanı 34915 Ahmet BADALI’ya müstemirren 2. ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlıklarına bakmak üzere,

Diyarbakır Hâkimi 35228 Gül Melek SUBAŞI’ya müstemirren 2. İcra+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Diyarbakır Hâkimi 35775 Vildan FETTAHOĞLU’na müstemirren 1. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Diyarbakır ACM Başkanı 35974 Dündar ÖRSDEMİR’e müstemirren 5. ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde CMK 250. maddesinde sayılan suç ve davalara bakmakla görevli diğer ACM Başkanlıklarına bakmak üzere,

Diyarbakır Hâkimi 35984 Nurhan AYNACI’ya müstemirren 2. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Diyarbakır Hâkimi 36824 Mehmet TAŞTAN’a müstemirren 5. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde CMK 250. maddesinde sayılan suç ve davalara bakmakla görevli diğer ACM Üyeliklerine bakmak üzere,

Diyarbakır Hâkimi 37282 Nayim DURAK’a müstemirren 3. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Diyarbakır Hâkimi 37496 Serdar DEMİR’e müstemirren 2. İş mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Diyarbakır Hâkimi 37593 Ünsal BAYAV’a müstemirren 4. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Diyarbakır Hâkimi 38688 Zişan KOÇAK’a müstemirren 6. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde CMK 250. maddesinde sayılan suç ve davalara bakmakla görevli diğer ACM Üyeliklerine bakmak üzere,

Diyarbakır Hâkimi 38719 Selahaddin MENTEŞ’e müstemirren 6. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde CMK 250. maddesinde sayılan suç ve davalara bakmakla görevli diğer ACM Üyeliklerine bakmak üzere,

Diyarbakır Hâkimi 38741 Deniz AKYILDIZ’a müstemirren 2. Çocuk mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Diyarbakır Hâkimi 38750 İsmahan AKKUŞ’a müstemirren 3. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Diyarbakır Hâkimi 39728 Murat SARIYILDIZ’a müstemirren 5. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde CMK 250. maddesinde sayılan suç ve davalara bakmakla görevli diğer ACM Üyeliklerine bakmak üzere,

Diyarbakır Hâkimi 39809 Ömer Adil KÜÇÜK’e müstemirren 6. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde CMK 250. maddesinde sayılan suç ve davalara bakmakla görevli diğer ACM Üyeliklerine bakmak üzere,

Diyarbakır Hâkimi 39869 Oya ÖRSDEMİR’e müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Diyarbakır Hâkimi 40026 Mehmet ERDOĞAN’a müstemirren 5. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde CMK 250. maddesinde sayılan suç ve davalara bakmakla görevli diğer ACM Üyeliklerine bakmak üzere,

Diyarbakır Hâkimi 40053 Bülent DALKIRAN’a müstemirren 3. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Diyarbakır 2. Çocuk mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

Diyarbakır Hâkimi Bayram Hüseyin TAŞKIN’ın çocuk mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 1. çocuk mahkemesi hâkimi, Diyarbakır Hâkimi Mustafa Yener ULAK’ın çocuk mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 1. çocuk mahkemesi hâkimi sıfatı ile bakmasına, (kesinleşmemiş, karara çıkmış, infazı gereken ve Yargıtay’dan bozularak gelen dava dosyaları dahil),

Yeni gelecek işlerin 2. çocuk mahkemesine verilmesine, 2. çocuk mahkemesinin esası, 1. çocuk mahkemesine bakan hâkimlerin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin hakim sayısına göre eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

 

Diyarbakır 2. İş mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

Diyarbakır Hâkimi Nalan KAYAALP’in iş mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 1. iş mahkemesi hâkimi, Diyarbakır Hâkimi Serdar DEMİR’in halen boşta bulunan iş mahkemesinin ½’sine ait dava ve işlere 2. iş mahkemesi hâkimi sıfatı ile bakmasına, (kesinleşmemiş, karara çıkmış, infazı gereken ve Yargıtay’dan bozularak gelen dava dosyaları dahil) yeni gelecek işlerin eşit olarak tevziine,

 

Diyarbakır 2. İcra mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 2. icra mahkemesine verilmesine, 2. icra mahkemesinin esası, 1. icra mahkemesinin derdest dosya sayısına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Bismil Hâkimi 42176 Ayhan YILDIRIM’a mevcut yetkisi (SH) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bismil Hâkimi 98137 Melikşah ŞENER’e müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çermik Hâkimi 98031 Sabriye Can SARAǒa müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çermik Hâkimi 42512 Serhat BENLİ’ye müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çınar Hâkimi 38253 Gülsay TURAN’a mevcut yetkilerine (AH+SC) ilaveten ve müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Çüngüş Hâkimi 42529 Abdullah ÖZTÜRK’e mevcut yetkilerine (AC+SH+Kad) ilaveten ve müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak üzere,

Dicle Hâkimi 41843 Saim KÖROĞLU’na mevcut yetkilerine (AH+SC+Kad) ilaveten ve müstemirren AC+SH mahkemelerinde çalışmak üzere,

Eğil Hâkimi 42551 İbrahim ÖZDOĞAN’a müstemirren AH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ergani Hâkimi 41413 Halit ÇAVUŞ’a müstemirren AH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Hazro Hâkimi 41869 Ömrü YILMAZ’a müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kulp Hâkimi 94978 Deniz YURDAKUL’a mevcut yetkilerine (SH+SC) ilaveten ve müstemirren AC+AH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Lice Hâkimi 98112 Selim KÖKLEN’e müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Silvan Hâkimi 95118 Susam MERDAN’a mevcut yetkisine (SC) ilaveten ve müstemirren AH mahkemesinde çalışmak üzere,

Silvan Hâkimi 42053 Mehmet Cemalettin ALTUNSOY’a mevcut yetkilerine (SH+Kad) ilaveten ve müstemirren AC mahkemesinde çalışmak üzere,

 

 EDİRNE

Edirne Hâkimi 33493 Bülent GÜNAYDIN’a mevcut yetkisi (1. SC) kaldırılarak, müstemirren 1. AC mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Edirne Hâkimi 27555 İsmail SALTIK’a müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Edirne Hâkimi 33269 Ramazan SEÇKİN’e müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Edirne Hâkimi 36925 Yıldız KANDEMİR’e müstemirren 4. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Edirne Hâkimi 37076 Hülya SALTIK’a müstemirren Çocuk mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Edirne 4. Asliye Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 4. asliye ceza mahkemesine verilmesine, 4. asliye ceza mahkemesinin esası, diğer asliye ceza mahkemelerinin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine, (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Edirne Çocuk mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

 

İpsala Hâkimi 39723 Akif BİLMEN’e mevcut yetkileri (SC+Kad) kaldırılarak, müstemirren AC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İpsala Hâkimi 41922 Selin KOŞU’ya müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Keşan Hâkimi 35292 Orhan DALKIRAN’a müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Meriç Hâkimi 42505 Rahmi KURT’a mevcut yetkileri (AH+SC) kaldırılarak, müstemirren AC+AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Meriç Hâkimi 97956 Elvan ZEYBEK’e müstemirren SC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Uzunköprü Hâkimi 35095 Sıddıka ASRAN’a mevcut yetkisine (AH 1/2) ilaveten ve müstemirren AH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak üzere,

Uzunköprü Hâkimi 40104 Mehmet Emin MENTEŞ’e müstemirren AC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Uzunköprü Hâkimi 40868 Yakup DOKGÖZ’e müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Uzunköprü Hâkimi 41401 Hakan GÜLTEKİN’e müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 ELAZIĞ

Elazığ ACM Başkanı 33258 Ogün MADEN’e mevcut yetkisine (ACM Bşk) ilaveten Komisyon Başkanlığında çalışmak üzere,

Elazığ Hâkimi 32270 Malik GÜMÜŞ’e mevcut yetkileri (1.AH+İcra 1/3) kaldırılarak, müstemirren 1. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Elazığ Hâkimi 30893 Abdullah KOCAGER’e mevcut yetkileri (2.AH+İcra 1/3) kaldırılarak, müstemirren 2. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Elazığ Hâkimi 35073 Günal AKYOL’a mevcut yetkileri (3.AH+İcra 1/3+AÜ) kaldırılarak, müstemirren 3. AH mahkemesinde ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Elazığ Hâkimi 36069 Sinan KASAR’a müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Elazığ Hâkimi 36942 Durmuş KARA’ya müstemirren İcra mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Karakoçan Hâkimi 40897 Mehmet TAŞDEMİR’e mevcut yetkisine (SC) ilaveten ve müstemirren AH mahkemesinde çalışmak üzere,

Karakoçan Hâkimi 41924 Muharrem YILMAZ’a mevcut yetkilerine (SH+Kad) ilaveten ve müstemirren AC mahkemesinde çalışmak üzere,

Keban Hâkimi 42413 Bülent GÖKSOY’a mevcut yetkilerine (AC+SH+Kad) ilaveten ve müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak üzere,

Kovancılar Hâkimi 42395 Dursun ÇAKIL’a müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Maden Hâkimi 42140 Gürkan ERGİN’e müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Maden Hâkimi 43102 Feti KILIǒa müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Palu Hâkimi 42038 Atilla Mete SEKMAN’a mevcut yetkilerine (AC+SH) ilaveten ve müstemirren AH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

 ERZURUM

Erzurum Hâkimi 33876 Ayşe HİSLİ’ye mevcut yetkisi (3.AC) kaldırılarak, müstemirren 1. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Erzurum Hâkimi 34025 Feyrican ÖZTÜRK’e mevcut yetkisi (1.SC) kaldırılarak, müstemirren 1. SC mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Erzurum Hâkimi 35357 Erol TEKMEN’e mevcut yetkisi (2.SC) kaldırılarak, müstemirren 3. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Erzurum Hâkimi 35100 Gündüz GÜNEŞ’e mevcut yetkileri (SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren 3. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Erzurum Hâkimi 29281 Mehmet TİFTİKÇİ’ye mevcut yetkisi (İcra 1/2) kaldırılarak, müstemirren 1. İcra mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Erzurum Hâkimi 33932 Gülsultan TABEL’e mevcut yetkisi (İcra 1/2) kaldırılarak, müstemirren 2. İcra mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Erzurum Hâkimi 95037 Ersel ASLAN’a müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Erzurum Hâkimi 23775 Şenol PEKER’e müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Erzurum ACM Başkanı 32384 Mustafa MUTLU’ya müstemirren 1. ACM Başkanlığında ve Komisyon Başkanlığında çalışmak, çalışmak üzere,

Erzurum Hâkimi 34611 Melih KÜÇÜKARSLAN’a müstemirren 1. SC mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Erzurum ACM Başkanı 34952 Gökmen DEMİRCAN’a müstemirren 2. ACM Başkanlığında çalışmak üzere,

Erzurum Hâkimi 35074 Serap NEBİOĞLU’na müstemirren İş mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Erzurum Hâkimi 36129 Mahmut GÜNAY’a müstemirren Aile mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Erzurum Hâkimi 38671 Mustafa KOŞUM’a müstemirren 2. ACM Üyeliğinde çalışmak üzere,

Erzurum Hâkimi 38696 Özlem PAMUK EDİS’e müstemirren 2. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Erzurum Hâkimi 38724 Ülkü KÜÇÜKARSLAN’a müstemirren 1. SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Erzurum Hâkimi 39570 Asuman MUTLU’ya müstemirren 2. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Erzurum 2. Sulh Hukuk mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 2. sulh hukuk mahkemesine verilmesine, 2. sulh hukuk mahkemesinin esası, 1. sulh hukuk mahkemesinin derdest dosya sayısına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Erzurum İş mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

 

Erzurum 2. İcra mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

Erzurum Hâkimi Mehmet TİFTİKÇİ’nin icra mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 1. icra mahkemesi hâkimi, Erzurum Hâkimi Gülsultan TABEL’in icra mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 2. icra mahkemesi hâkimi sıfatı ile bakmasına, (kesinleşmemiş, karara çıkmış, infazı gereken ve Yargıtay’dan bozularak gelen dava dosyaları dahil),

 

Aşkale Hâkimi 42138 Mehmet Selim KARAKUZU’ya müstemirren AC+AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Aşkale Hâkimi 35175 Müjgan DEMİRÖZ’e müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çat Hâkimi 42343 Sezai ÖZTÜRK’e mevcut yetkilerine (AH+SC) ilaveten ve müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

İspir Hâkimi 97895 Ayşe Gül AYAZ’a müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İspir Hâkimi 42586 Harun ASAN’a müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Pasinler Hâkimi 41037 Cemalettin ŞAHAN’a mevcut yetkileri (SH+SC) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Pasinler Hâkimi 41074 Serhat BULUT’a müstemirren AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Pasinler Hâkimi 98042 Selma (AYKAÇ) ERKAN ‘a müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Tortum Hâkimi 41865 Mutlu ÇAT’a mevcut yetkilerine (AC+SH) ilaveten ve müstemirren AH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

 ESKİŞEHİR

Eskişehir Hâkimi 24641 Ahmet DAMAR’a mevcut yetkisi (3.AC ) kaldırılarak, müstemirren 3. AC mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Eskişehir Hâkimi 23723 Veli Orbay ÖZGÜR’e mevcut yetkisi (4.AC) kaldırılarak, müstemirren 4. AC mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Eskişehir Hâkimi 34076 Erol ÖZDEMİR’e mevcut yetkisi (1.SC) kaldırılarak, müstemirren 3. AC mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Eskişehir Hâkimi 31599 Macit GÜDER’e mevcut yetkisi (2.SC) kaldırılarak, müstemirren 4. AC mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Eskişehir Hâkimi 31077 Mithat Ali KABAALİ’ye müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Eskişehir Hâkimi 36820 Berrin KANAGÖL YEŞİLYURT’a müstemirren 2. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Eskişehir Hâkimi 38243 Nevin BAL ÖNGÜǒe müstemirren Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Eskişehir Hâkimi 38264 Sermin ERTEM’e müstemirren 3. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Beylikova Hâkimi 42160 Yakup YILDIZ’a müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Çifteler Hâkimi 40847 Gökhan AK’a müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Mahmudiye Hâkimi 42428 Ali Bekir EVİM’e müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Mihalgazi Hâkimi 95066 Uğur DAĞ’a müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Seyitgazi Hâkimi 41951 Mustafa ARSLAN’a müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Sivrihisar Hâkimi 40331 Hüseyin SARIKAMIŞ’a mevcut yetkileri (SC+Kad) kaldırılarak, müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sivrihisar Hâkimi 42010 İbrahim YILDIRIM’a müstemirren SC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 EYÜP

Eyüp Hâkimi 20382 Edibe Ayşegül ÖGAT’a mevcut yetkisi (1.SC) kaldırılarak, müstemirren 3. AC mahkemesinde ve İnfaz hakimliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Eyüp Hâkimi 20143 Adil GÜRBÜZ’e müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gaziosmanpaşa Hâkimi 27930 Fatma ŞEKER’e mevcut yetkisi (2.SC) kaldırılarak, müstemirren 1. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gaziosmanpaşa Hâkimi 29857 Sedat ÇEVİK’e mevcut yetkileri (İcra+Kad) kaldırılarak, müstemirren İcra mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gaziosmanpaşa Hâkimi 30034 Nusret VARAN’a müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gaziosmanpaşa Hâkimi 34068 Hasan ARI’ya müstemirren Kad mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gaziosmanpaşa Hâkimi 37008 Nejla YÜCEL TOKLU’ya müstemirren 2. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 GAZİANTEP

Gaziantep Hâkimi 34411 Vedat KARAKURT’a mevcut yetkisi (2.SC) kaldırılarak, müstemirren 2. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gaziantep Hâkimi 34885 Selda KARAMAN’a mevcut yetkisi (4.SC) kaldırılarak, müstemirren 2. İcra mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gaziantep Hâkimi 31611 Haluk OKUL’a mevcut yetkisi (1.SH) kaldırılarak, müstemirren 5. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gaziantep Hâkimi 28272 Fevzi EROĞLU’na mevcut yetkileri (1. İcra +3.İcra 1/2) kaldırılarak, müstemirren 1. İcra mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gaziantep Hâkimi 33276 Filiz YENİPINAR’a mevcut yetkisi (İş 1/2) kaldırılarak, müstemirren 1. İş mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gaziantep Hâkimi 34189 Ahmet TURAN’a mevcut yetkisi (İş 1/2) kaldırılarak, müstemirren 2. İş mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gaziantep Hâkimi 31437 Emsal SERGEN’e müstemirren 1. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gaziantep ACM Başkanı 32472 Ali SANCAR’a müstemirren 1. ACM Başkanlığında ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlıklarına bakmak üzere,

Gaziantep Hâkimi 33336 Kadir İNAN’a müstemirren 4. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gaziantep Hâkimi 34285 Hacı Hüseyin BOLAT’a müstemirren 3. İcra mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gaziantep Hâkimi 34334 Abdullah TAVRİS’e müstemirren 2. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gaziantep ACM Başkanı 34761 Refik SARIOĞLU’na müstemirren 3. ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlıklarına bakmak üzere,

Gaziantep Hâkimi 35262 Gülcan TAVRİS’e müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gaziantep Hâkimi 35993 Ali KAPLAN’a müstemirren 2. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gaziantep Hâkimi 37037 Arzu EŞBAH’a müstemirren 2. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gaziantep Hâkimi 37254 Ayşe TAŞKIN’a müstemirren 4. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gaziantep Hâkimi 38300 Neslihan AKSAKAL’a müstemirren 3. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Gaziantep 2. İş mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

Gaziantep Hâkimi Filiz YENİPINAR’ın iş mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 1. iş mahkemesi hâkimi, Gaziantep Hâkimi Ahmet TURAN’ın iş mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 2. iş mahkemesi hâkimi sıfatı ile bakmasına, (kesinleşmemiş, karara çıkmış, infazı gereken ve Yargıtay’dan bozularak gelen dava dosyaları dahil),

 

Nizip Hâkimi 40804 Kemal AKSAKAL’a müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Nizip Hâkimi 42643 Ayfer ÇALIŞIR’a müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Nurdağı Hâkimi 42369 Atılla DARI’ya müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Oğuzeli Hâkimi 41403 Özcan ALTAŞ’a müstemirren SC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 GEBZE

Gebze Hâkimi 31543 Hasan KAYA’ya mevcut yetkileri (1.AH+Kad+İcra 1/3+YÜ) kaldırılarak, müstemirren 1.AH+Kad mahkemelerinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gebze Hâkimi 30625 Mehmet FINDIK’a mevcut yetkileri (2.AH+İcra 1/3) kaldırılarak, müstemirren 2. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gebze Hâkimi 27589 Ünsal ÇANKAYA’ya mevcut yetkileri (3.AH+İcra 1/3) kaldırılarak, müstemirren 3. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gebze Hâkimi 31524 Cengiz ERTEM’e müstemirren İcra mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 HATAY

Hatay ACM Başkanı 34056 Esabil SAYLAK’a mevcut yetkisine (ACM Bşk) ilaveten Komisyon Başkanlığında çalışmak üzere,

Hatay Hâkimi 35241 Murat YÜCEL’e mevcut yetkisi (SH) kaldırılarak, müstemirren 3. AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Hatay Hâkimi 24432 Mehmet Cemil SİPAHİ’ye mevcut yetkisi (İcra Ceza) kaldırılarak, müstemirren İcra mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Hatay Hâkimi 34400 Ömer Nasuh ŞAHİN’e müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Hatay Hâkimi 34946 Mahmut AKTÜRK’e müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Hatay Hâkimi 37010 Ramazan ÇINAR’a müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Hatay Hâkimi 37285 Ayşe Şule YILDIRIM’a müstemirren İcra mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Altınözü Hâkimi 97970 Selim ALTINAY’a müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Altınözü Hâkimi 98078 Soner AKKUŞ’a müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Hassa Hâkimi 40958 Sezer SÖYLEMEZ’e mevcut yetkilerine (AH+Kad) ilaveten ve müstemirren SC mahkemesinde çalışmak üzere,

Hassa Hâkimi 42600 Erdal KILIǒa müstemirren AC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kırıkhan Hâkimi 41115 Bekir ÇAĞLAR’a müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Reyhanlı Hâkimi 95161 Elif ÇAĞLAR’a mevcut yetkileri (SC +SH) kaldırılarak, müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Reyhanlı Hâkimi 40927 Murat KORKMAZ’a müstemirren 1. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Reyhanlı Hâkimi 41164 Muammer YOKUŞ’a müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Samandağ Hâkimi 40833 Deniz CABBAROĞLU’na müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Samandağ Hâkimi 42020 Özcan KUŞATAN’a müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Yayladağı Hâkimi 41415 Aytekin ÖZANLI’ya müstemirren AC+AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Yayladağı Hâkimi 97966 Necmeddin ÖZMEN’e müstemirren SC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

ISPARTA

Isparta Hâkimi 32385 Uğur FİDAN’a mevcut yetkisine (1.AH) ilaveten Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak üzere,

Isparta Hâkimi 28399 H.Basri BAHADIR’a mevcut yetkisi (İcra) kaldırılarak, müstemirren 2. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Isparta Hâkimi 30732 Naciye ERSAL’a müstemirren İcra mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Senirkent Hâkimi 92615 Mustafa ÖZÇELİK’e mevcut yetkileri (AC+AH+SC+SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Senirkent Hâkimi 42437 Gökberk SUNAL’a müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sütçüler Hâkimi 98041 Tuncay ÇINAR’a müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

İSTANBUL

İstanbul Hâkimi 24472 Ali Tamer TARGAN’a mevcut yetkisi (3.ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 1. Çocuk ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İstanbul Hâkimi 22955 Selahattin ÇETİN’e mevcut yetkisi (4.ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 3. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İstanbul Hâkimi 27828 Ahmet KORKUSUZ’a mevcut yetkisi (11. ACM Üyeliği (5190)) kaldırılarak, müstemirren 13. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İstanbul Ticaret Mah. Başkanı 18564 Ahmet İlhan AYDIN’a mevcut yetkisi (2.Tic.Mah.Bşk.) kaldırılarak, müstemirren 8. Ticaret Mah. Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer Ticaret Mah. Başkanlıklarına bakmak üzere,

İstanbul Hâkimi 21545 Şerafettin KENDİR’e mevcut yetkisi (2.Tic.Mah.Üye) kaldırılarak, müstemirren 1. Tüketici mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İstanbul Hâkimi 29193 Adil Giray HANCILAR’a mevcut yetkisi (4.Tic.Mah.Üye) kaldırılarak, müstemirren 4. Ticaret Mah. Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer Ticaret Mah. Başkanlıklarına bakmak üzere,

İstanbul Hâkimi 29307 Ayşe ŞENTÜRK’e mevcut yetkisi (5.Tic.Mah.Üye) kaldırılarak, müstemirren 2. Ticaret Mah. Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer Ticaret Mah. Başkanlıklarına bakmak üzere,

İstanbul Hâkimi 36094 Ünal Ferda AKPINAR’a mevcut yetkisi (6.Tic.Mah.Üye) kaldırılarak, müstemirren 3. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İstanbul Hâkimi 31425 İnci TANSI’ya mevcut yetkisi (8.Tic.Mah.Üye) kaldırılarak, müstemirren 9. İş mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İstanbul Hâkimi 36121 Halit COŞKUN’a mevcut yetkisi (1.Çoc.ACM. Üye) kaldırılarak, müstemirren 6. Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İstanbul Hâkimi 17324 Erdem UZ’a mevcut yetkisi (1.AH) kaldırılarak, müstemirren 1. AH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İstanbul Hâkimi 23105 Mehmet DEMİREL’e mevcut yetkisi (8.AH) kaldırılarak, müstemirren 1. İş mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İstanbul Hâkimi 23193 Mehmet Coşkun GÜNDÜZ’e mevcut yetkisi (9.AH) kaldırılarak, müstemirren 8. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İstanbul Hâkimi 18113 Mehmet Adnan ERBAŞ’a mevcut yetkisi (1.İş) kaldırılarak, müstemirren 1. İş mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İstanbul Hâkimi 23142 Hazal ZENGİNGÜL’e mevcut yetkisi (1.Fik.S.Hak.Hukuk) kaldırılarak, müstemirren 1. FSH Hukuk mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İstanbul Hâkimi 25729 Zerrin YENİÇIKAN’a mevcut yetkisi (2.Fik.S.Hak.Hukuk) kaldırılarak, müstemirren 2. FSH Hukuk mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İstanbul Hâkimi 33541 Uğur ÇOLAK’a mevcut yetkisi (3.Fik.Sın.Hak. Ceza) kaldırılarak, müstemirren 2. FSH Hukuk mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İstanbul Hâkimi 21832 Nesime İSTE’ye mevcut yetkisi (1.Tüketici ) kaldırılarak, müstemirren 1. AH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İstanbul Hâkimi 29203 Hızır YÜCE’ye müstemirren 2. Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İstanbul Hâkimi 34324 Fatih KAPAN’a müstemirren 1. Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İstanbul Çocuk ACM Başkanı 19971 Kemal ESKİCİ’ye müstemirren 1. Çocuk ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer Çocuk ACM Başkanlıklarına bakmak üzere,

İstanbul Çocuk ACM Başkanı 22940 Ümit KAPTAN’a müstemirren 2. Çocuk ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer Çocuk ACM Başkanlıklarına bakmak üzere,

İstanbul Hâkimi 24383 Selma KORKMAZ’a müstemirren 3. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İstanbul ACM Başkanı 24462 Erkan CANAK’a müstemirren 14. ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde CMK 250. maddesinde sayılan suç ve davalara bakmakla görevli diğer ACM Başkanlıklarına bakmak üzere,

İstanbul Hâkimi 24674 Enes SEVGİ’ye müstemirren 11. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İstanbul Çocuk ACM Başkanı 25645 İsmail Hakkı YOLMAZ’a müstemirren 3. Çocuk ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer Çocuk ACM Başkanlıklarına bakmak üzere,

İstanbul Hâkimi 29555 Mustafa ÜN’e müstemirren 3. FSH Ceza mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İstanbul Hâkimi 29934 Seyithan GÜNEŞ’e müstemirren 4. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İstanbul Hâkimi 33310 Ziya DİNLER’e müstemirren 10. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde CMK 250. maddesinde sayılan suç ve davalara bakmakla görevli diğer ACM Üyeliklerine bakmak üzere,

İstanbul Hâkimi 33377 Rüstem ERYILMAZ’a müstemirren 14. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde CMK 250. maddesinde sayılan suç ve davalara bakmakla görevli diğer ACM Üyeliklerine bakmak üzere,

İstanbul Hâkimi 35265 Elif EFE CANATAN’a müstemirren 2. Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,
         İstanbul Hâkimi 35828 Arif TIRIL’a müstemirren 4. Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İstanbul Hâkimi 36079 Nuran (YALINBAŞ) ÖZGÜN’e müstemirren 2. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İstanbul Hâkimi 37006 Deniz BÜYÜKŞENGÜN’e müstemirren 5. Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İstanbul Hâkimi 37161 Abdullah KAYA’ya müstemirren 8. Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İstanbul Hâkimi 37278 Metin ÖZÇELİK’e müstemirren 11. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde CMK 250. maddesinde sayılan suç ve davalara bakmakla görevli diğer ACM Üyeliklerine bakmak üzere,

İstanbul Hâkimi 38075 Hafize TAŞKIN’a müstemirren 1. FSH Hukuk mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İstanbul Hâkimi 33372 Resul ÇAKIR’a müstemirren 7. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İstanbul Hâkimi 21904 Mehlika AYTAǒa gerektiğinde tüm mahkemelere bakmak üzere,

 

İstanbul 9. İş mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 9. iş mahkemesine verilmesine, 9. iş mahkemesinin esası, diğer iş mahkemelerinin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir

İstanbul 9. Asliye Hukuk mahkemesinin faaliyetinin dondurulmasına,

İstanbul Hakimi Mehmet Coşkun GÜNDÜZ’ün 9.asliye hukuk mahkemesine bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 8. asliye hukuk mahkemesi hakimi sıfatı ile bakmaya devam etmesine,

İstanbul 8.asliye hukuk mahkemesine 9. asliye hukuk mahkemesinden devren gelen iş miktarı kadar tevziiden yeni iş verilmemesine,

 

Fatih Hâkimi 21352 Orhan SEZGİN’e mevcut yetkisi (4.AH) kaldırılarak, müstemirren 3. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Fatih Hâkimi 29874 Ayhan İSTİKBAL’e müstemirren 6. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Fatih Hâkimi 30026 Erdoğan AYATA’ya müstemirren 1. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Fatih 6. Asliye Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 6. asliye ceza mahkemesine verilmesine, 6. asliye ceza mahkemesinin esası, diğer asliye ceza mahkemelerinin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir

 

Fatih 4. Asliye Hukuk mahkemesinin faaliyetinin dondurulmasına,

Fatih Hakimi Orhan SEZGİN’in 4.asliye hukuk mahkemesine bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 3. asliye hukuk mahkemesi hakimi sıfatı ile bakmaya devam etmesine,

Fatih 3.asliye hukuk mahkemesine 4. asliye hukuk mahkemesinden devren gelen iş miktarı kadar tevziiden yeni iş verilmemesine,

 

Şişli Hâkimi 33355 Ali Can APAYDIN’a mevcut yetkisi (12.AC) kaldırılarak, müstemirren 7. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Şişli Hâkimi 23781 Yaşar GÜNDÜZ’e mevcut yetkisi (5.AH) kaldırılarak, müstemirren İstanbul 13. Ticaret Mahkemesi Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer İstanbul Ticaret Mah. Başkanlıklarına bakmak üzere,

Şişli Hâkimi 33999 Nuray APAYDIN’a mevcut yetkisi (2.SC) kaldırılarak, müstemirren 1. Aile mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Şişli Hâkimi 32158 Zümrüt ESKİCİNDİL’e mevcut yetkisi (1.SH) kaldırılarak, müstemirren 5. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Şişli Hâkimi 32151 Mihriban DALARDIÇ DENİZGÖÇER’e müstemirren 2. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Şişli Hâkimi 23727 Zeynep Sunay AKSOY’a müstemirren 1. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Şişli 12. Asliye Ceza mahkemesinin faaliyetinin dondurulmasına, bu mahkemede görülmekte olan dava ve işlerin diğer asliye ceza mahkemeleri arasında eşit olarak tevziine,

 

İZMİR

İzmir Hâkimi 31441 Ayhan PARMAKSIZ’a mevcut yetkisi (2.ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 17. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 32485 Celal ATAY’a mevcut yetkisi (3.ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 25. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 29230 Şemsettin SUNGUR’a mevcut yetkisi (5.ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 6. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 30968 Yahya KESİM’e mevcut yetkisi (6.ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 26. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 32241 Yusuf BAYRAM’a mevcut yetkisi (9.ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 4. SH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 22081 Hasan SÜMER’e mevcut yetkisi (3.Tic.Mah.Üye) kaldırılarak, müstemirren 9. İş mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 31546 İbrahim KARANFİL’e mevcut yetkisi (4.Tic.Mah.Üye) kaldırılarak, müstemirren 12. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 33455 Sevgi TÜRER’e mevcut yetkisi (1. Çoc.ACM.Üye) kaldırılarak, müstemirren 7. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 20987 Nurettin VAR’a mevcut yetkisi (1.AC ) kaldırılarak, müstemirren 6. ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlıklarına bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 29135 Erdoğan BİRCAN’a mevcut yetkisi (4.AC ) kaldırılarak, müstemirren 7. ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlıklarına bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 27669 Asım KORKUT’a mevcut yetkisi (10.AC ) kaldırılarak, müstemirren 10. ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde CMK 250. maddesinde sayılan suç ve davalara bakmakla görevli diğer ACM Başkanlığına bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 29241 Faruk CEYHAN’a mevcut yetkisi (17.AC) kaldırılarak, müstemirren 11. ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlıklarına bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 29118 Hasibe Nazan DEMİRKAN’a mevcut yetkisi (6.SC ) kaldırılarak, müstemirren 27. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 20496 Ahmet TUĞCU’ya mevcut yetkisi (7.SC) kaldırılarak, müstemirren 28. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 23069 Sami UÇAR’a mevcut yetkisi (4.SH ) kaldırılarak, müstemirren 4. SH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Çocuk ACM Başkanı 17113 İsmail Uğur AKÇAOĞLU’na müstemirren 1. Çocuk ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer Çocuk ACM Başkanlığına bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 17244 Şahabettin AKBAY’a müstemirren Komisyon Başkanlığında çalışmak üzere,

İzmir Çocuk ACM Başkanı 21785 İbrahim ALTITAŞ’a müstemirren 2. Çocuk ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer Çocuk ACM Başkanlığına bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 24498 Metin Doğan AYKANLI’ya müstemirren 7. Çocuk mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 25128 Ümit ÖZMEN’e müstemirren 8. Çocuk mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 25908 Eyyüp İZGİ’ye müstemirren 10. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde CMK 250. maddesinde sayılan suç ve davalara bakmakla görevli diğer ACM Üyeliklerine bakmak üzere,

İzmir ACM Başkanı 26055 Hüseyin TAŞKIN’a müstemirren 9. ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlıklarına bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 26483 Ali BOYLAN’a müstemirren 9. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 29338 Asaf Mahmut ÖTEYAKA’ya müstemirren 10. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 29346 Ali Mithat ÖZÇAKMAKTAŞI’na müstemirren 1. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 29351 Yıldıray ÇAKICI’ya müstemirren 3. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 29417 Ali ÖMERCİOĞLU’na müstemirren 4. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 29982 Tekin BUDAK’a müstemirren 3. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,
         İzmir Hâkimi 30624 Emin YÖRÜK’e müstemirren 4. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 30718 Hasan Mesut İLHAN’a müstemirren 10. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 30843 Abdulkadir CERTEL’e müstemirren 1. Çocuk ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 30847 Halil BOZKURT’a müstemirren 8. İş mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 31092 Abdurrahman OKUTAN’a müstemirren 9. Çocuk mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 31582 Arif AKÇAY’a müstemirren 10. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde CMK 250. maddesinde sayılan suç ve davalara bakmakla görevli diğer ACM Üyeliklerine bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 31940 Orhan YÜKSEL’e müstemirren 5. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 32253 Yahya Kemal AKBAŞ’a müstemirren 6. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 33342 Metin Cemal BAĞATUR’a müstemirren 3. Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 33861 Aynur ÖZCAN İLHAN’a müstemirren 10. İş mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 34823 Nuri KESKİN’e müstemirren 7. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 35227 Feyzan AKBAŞ’a müstemirren 11. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 35774 Feride BOZKURT’a müstemirren 9. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 36059 Kadri ATALAY’a müstemirren 11. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 36106 Emine Dilara GÜNEŞ’e müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 37287 Hüseyin Yaşar ÖZYAVUZ’a müstemirren 11. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 23996 Metin TÜRKEL’e müstemirren 2. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İzmir Hâkimi 35831 Suzan BAYRAKTAROĞLU EVGİN’e müstemirren 4. Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, CMK 250. maddesinde sayılan suç ve davalara bakmak üzere görevlendirilmesine,

CMK 250. maddesiyle ilgili gelecek işlerin 10. ağır ceza mahkemesine verilmesine, 10. ağır ceza mahkemesinin esası, 8. ağır ceza mahkemesinin derdest dosya sayısına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir

İzmir 11. Ağır Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 11. ağır ceza mahkemesine verilmesine, 11. ağır ceza mahkemesinin esası, diğer (CMK 250. maddesiyle görevlendirilenler hariç) ağır ceza mahkemelerinin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir

 

İzmir 7, 8 ve 9. Çocuk mahkemelerinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 7, 8 ve 9. çocuk mahkemelerine verilmesine, 7, 8 ve 9. çocuk mahkemelerinin esası, diğer çocuk mahkemelerinin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemelere verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir

 

İzmir 25, 26, 27 ve 28. Asliye Ceza mahkemelerinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 25, 26, 27 ve 28. Asliye Ceza mahkemelerine verilmesine, 25, 26, 27 ve 28. asliye ceza mahkemelerinin esası, diğer asliye ceza mahkemelerinin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemelere verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir

 

İzmir 9, 10, 11 ve 12. Sulh Hukuk mahkemelerinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 9, 10, 11 ve 12. sulh hukuk mahkemelerine verilmesine, 9, 10, 11 ve 12. sulh hukuk mahkemelerinin esası, diğer sulh hukuk mahkemelerinin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemelere verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin hakim sayısına göre eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir

 

İzmir 8, 9 ve 10. İş mahkemelerinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 8, 9 ve 10. iş mahkemelerine verilmesine, 8, 9 ve 10. iş mahkemelerinin esası, diğer iş mahkemelerinin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemelere verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir

 

Çeşme Hâkimi 33879 Nuray SAYAR’a müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çeşme Hâkimi 35940 Leyla YAĞDI’ya mevcut yetkileri (AC+SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çeşme Hâkimi 37579 Metin ÖZTÜRK’e mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çeşme Hâkimi 38517 Derya (Samurlu) BAYBURTLUOĞLU’na müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kemalpaşa Hâkimi 37468 Deniz (BİTGEL) SUN’a müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kemalpaşa Hâkimi 37610 Hüseyin SUN’a müstemirren SC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Torbalı Hâkimi 34497 Mikail DEMİRCİ’ye mevcut yetkisi (AC) kaldırılarak, müstemirren 1. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Torbalı Hâkimi 26026 Abdurrahman YILMAZ’a müstemirren 2. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Torbalı 2. Asliye Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 2. asliye ceza mahkemesine verilmesine, 2. asliye ceza mahkemesinin esası, 1. asliye ceza mahkemesinin derdest dosya sayısına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

 KADIKÖY

Kadıköy Hâkimi 24493 Yüksel AYGÜN’e mevcut yetkisi (7.AH) kaldırılarak, müstemirren 4. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kadıköy Hâkimi 23886 Nermin TANIL’a mevcut yetkisi (2.SH) kaldırılarak, müstemirren 2. İş mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kadıköy Hâkimi 30689 Lale BİLGİN’e mevcut yetkisi (2. İcra ) kaldırılarak, müstemirren 2. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kadıköy Hâkimi 33898 Fatma AYDOĞDU’ya müstemirren 2. İcra mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kadıköy Hâkimi 19800 Erdal ŞAHİN’e müstemirren Komisyon Başkanlığında çalışmak üzere,

Kadıköy Hâkimi 20353 Abdurrahman DURAN’a müstemirren 1. İş mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kadıköy Ticaret Mah. Başkanı 21120 Mehmet Emin ÖZTAŞ’a müstemirren 1.Ticaret Mahkemesi Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer Ticaret Mah. Başkanlıklarına bakmak üzere,

Kadıköy ACM Başkanı 23682 Ramazan Serdar ERKUT’a müstemirren 3. ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlıklarına bakmak üzere,

Kadıköy ACM Üyesi 28282 Mehmet Kamil GÜNAY’a müstemirren 3. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kadıköy ACM Başkanı 29941 Zinnur TOPÇU’ya müstemirren 1. ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlıklarına bakmak üzere,

Kadıköy Hâkimi 31594 Melih OSMANÇAVUŞOĞLU’na müstemirren 3. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kadıköy 3. Ağır Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 3. ağır ceza mahkemesine verilmesine, 3. ağır ceza mahkemesinin esası, diğer ağır ceza mahkemelerinin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine, (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Kadıköy 2. İş mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 2. iş mahkemesine verilmesine, 2. iş mahkemesinin esası, 1. iş mahkemesinin derdest dosya sayısına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Kadıköy 7. Asliye Hukuk mahkemesinin faaliyetinin dondurulmasına,

Kadıköy Hakimi Yüksel AYGÜN’ün 7.asliye hukuk mahkemesine bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 4. asliye hukuk mahkemesi hakimi sıfatı ile bakmaya devam etmesine,

Kadıköy 4.asliye hukuk mahkemesine 7. asliye hukuk mahkemesinden devren gelen iş miktarı kadar tevziiden yeni iş verilmemesine,

 

KARŞIYAKA

Karşıyaka ACM Başkanı 30696 Mehmet AKARCA’ya mevcut yetkisine (1.ACM Bşk.) ilaveten Komisyon Başkanlığında çalışmak üzere,

Karşıyaka Hâkimi 27933 Mehmet İNAN’a mevcut yetkisi (1.ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren İcra mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Karşıyaka Hâkimi 28543 Arif ATILGAN’a müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Karşıyaka ACM Başkanı 30990 Mehmet ÖZCAN’a müstemirren 2. ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlığına bakmak üzere,

Karşıyaka Hâkimi 33318 Mustafa ÖZCAN’a müstemirren 2. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Menemen Hâkimi 35092 Dilek ÖZTÜRK’e müstemirren AH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Menemen Hâkimi 37378 Hadi ÇAĞDIR’a müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 KARTAL

Kartal Hâkimi 33882 Yaşar Nur TURAN’a mevcut yetkisi (1.SH) kaldırılarak, müstemirren Çocuk ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kartal Hâkimi 23969 Necip GÜNER’e mevcut yetkisi (2.SH ) kaldırılarak, müstemirren 1. İş mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kartal Hâkimi 25445 Mustafa ÖVÜǒe müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kartal Hâkimi 25690 Sevgi ÖVÜǒe müstemirren 2. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kartal Hâkimi 36902 Nazan BAKAN’a müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kartal Hâkimi 38745 Aylin ARISÜT’e müstemirren 1. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Pendik Hâkimi 18570 İsmet YILDIRIM’a mevcut yetkileri (1.AH+Kad 1/2) kaldırılarak, müstemirren 1. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Pendik Hâkimi 20370 Sabri BAYINDIR’a mevcut yetkileri (2.AH+Kad 1/2) kaldırılarak, müstemirren 2. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Pendik Hâkimi 25267 Seher ÖZKURT’a müstemirren İcra mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Pendik Hâkimi 35023 Aydın TEKDOĞAN’a müstemirren Kad mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 KAYSERİ

Kayseri Hâkimi 35776 Sıdıka URFALI’ya mevcut yetkisi (1.ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 2. İcra mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kayseri Ticaret Mah. Başkanı 34126 Mehmet ÖZDEMİR’e mevcut yetkisine (Tic.Mah.Bşk) ilaveten Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak üzere,

Kayseri Hâkimi 30885 Güzin Meltem BAŞOK’a mevcut yetkisi (1.SH) kaldırılarak, müstemirren 1. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kayseri Hâkimi 25168 Mehmet Muti YERSEL’e mevcut yetkileri (Tüketici+Kad) kaldırılarak, müstemirren Tüketici mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kayseri Hâkimi 21880 Buket SİCİMGİLLER’e müstemirren 2. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kayseri Hâkimi 33910 Döndü DEMİRTAŞ’a müstemirren 1. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kayseri Hâkimi 33927 Süreyya KANADIKIRIK NACAR’a müstemirren 2. Aile mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kayseri Hâkimi 34014 Ali AKIN’a müstemirren 3. Aile mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kayseri Hâkimi 34114 Hacı Mehmet KAYA’ya müstemirren Kad mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kayseri Hâkimi 34401 Vedat NACAR’a müstemirren Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kayseri Hâkimi 36569 Cihan KART’a müstemirren 3. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kayseri Hâkimi 37517 Belma KARATEPE’ye müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kayseri Hâkimi 38317 İlknur AYDOS’a müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Develi Hâkimi 98126 Emine AKÇAKOCA’ya müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Felâhiye Hâkimi 42263 İsmail GÜRSOY’a mevcut yetkilerine (AC+SH+Kad) ilaveten ve müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak üzere,

Pınarbaşı Hâkimi 42692 Fahrettın KAYA’ya mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Pınarbaşı Hâkimi 38826 Nafize (KAYA) BOLATOĞLU’na mevcut yetkisi (AC) kaldırılarak, gerektiğinde tüm mahkemelere bakmak üzere,

Pınarbaşı Hâkimi 98125 Habibe EFE’ye müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sarıoğlan Hâkimi 97998 Yusuf ARSLAN’a müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Tomarza Hâkimi 40877 Bünyamin ESEN’e mevcut yetkileri (SC+SH) kaldırılarak, gerektiğinde tüm mahkemelere bakmak üzere,

Tomarza Hâkimi 97949 Fikret İLHAN’a müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Yahyalı Hâkimi 40974 Ali Rıza MUTLU’ya mevcut yetkisine (AC) ilaveten ve müstemirren AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Yeşilhisar Hâkimi 95144 Ömer KILIǒa müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

 KIRIKKALE

Kırıkkale ACM Başkanı 28306 Burhanettin ÖKSÜM’e mevcut yetkisine (ACM Bşk) ilaveten Komisyon Başkanlığında çalışmak üzere,

Kırıkkale Hâkimi 35766 Aydoğan Levent GEDİK’e mevcut yetkisi (ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 2. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kırıkkale ACM Üyesi 26021 Mehmet Ali UĞUR’a mevcut yetkisine (ACM Üyeliği) ilaveten gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kırıkkale Hâkimi 31486 Abdullah BAHÇECİ’ye mevcut yetkileri (2.SC+YÜ) kaldırılarak, müstemirren 1. AC mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kırıkkale Hâkimi 31634 Ali ŞAHİN’e mevcut yetkileri (1.SH+2.SH) kaldırılarak, müstemirren 2. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kırıkkale Hâkimi 24057 Cemal Tayyar SEVÜK’e müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kırıkkale Hâkimi 38183 Hava ÇARIKCI’ya müstemirren 1. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Delice Hâkimi 42074 Celal ÇELİK’e mevcut yetkileri (AH+SC+Kad) kaldırılarak, müstemirren AC+AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Delice Hâkimi 95073 Kamil Ersin ORTAǒa müstemirren SC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Keskin Hâkimi 41483 Ömer SOLMAZ’a müstemirren AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 KOCAELİ

Kocaeli Hâkimi 36643 Şenay TOPRAK’a mevcut yetkisi (1.ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 2. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kocaeli Hâkimi 34442 Kemal GÜNGÖR’e mevcut yetkisi (2.ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 3. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kocaeli Hâkimi 30465 Halil Sezai BİLEN’e mevcut yetkisi (1.SC) kaldırılarak, müstemirren 3. İcra mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kocaeli Hâkimi 32869 Abdurrahman Serdar GÖKÇE’ye mevcut yetkisi (3.SC) kaldırılarak, müstemirren 1. Aile mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kocaeli Hâkimi 22117 Adnan TAMÇAKIR’a müstemirren 3. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kocaeli Hâkimi 28501 Yılmaz BOYRAZ’a müstemirren 1. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kocaeli Çocuk ACM Başkanı 30724 Eyyüp GÜMÜŞHAN’a mevcut yetkisine Çocuk ACM Başkanlığı ilaveten Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak üzere,

Kocaeli Hâkimi 33951 Mustafa YILMAZEL’e müstemirren 2. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kocaeli Hâkimi 34318 İbrahim Halil AYDEMİR’e müstemirren 2. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kocaeli Hâkimi 37519 Filiz İSLAMOĞLU’na müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kocaeli Hâkimi 38186 Murat KOPER’e müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kocaeli Hâkimi 38263 Sema ASLAN’a müstemirren 3. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Kocaeli 3. Sulh Hukuk mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 3. sulh hukuk mahkemesine verilmesine, 3. sulh hukuk mahkemesinin esası, diğer sulh hukuk mahkemelerinin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine, (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Kocaeli 3. İcra mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 3. icra mahkemesine verilmesine, 3. icra mahkemesinin esası, diğer icra mahkemelerinin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine, (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Gölcük Hâkimi 38424 Gülay BEKAR ALPAN’a mevcut yetkileri (AH 1/2+Kad) kaldırılarak, müstemirren 2. AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gölcük Hâkimi 37402 Nermin KAZANCI’ya mevcut yetkisi (SH) kaldırılarak, müstemirren 1. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gölcük Hâkimi 37515 Meral (KÖMÜRÇÜ) ÇAĞLAR’a mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren 1. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gölcük Hâkimi 38164 Yadigar KARTAL’a müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gölcük Hâkimi 38236 Ayşenur ELİBOL’a müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Gölcük 2. Asliye Hukuk mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

Gölcük Hâkimi Gülay BEKAR ALPAN’ın asliye hukuk mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 2. asliye hukuk mahkemesi hâkimi, Gölcük Hâkimi Nermin KAZANCI’nın halen boşta bulunan asliye hukuk mahkemesinin ½’sine ait dava ve işlere 1. asliye hukuk mahkemesi hâkimi sıfatı ile bakmasına, (kesinleşmemiş, karara çıkmış, infazı gereken ve Yargıtay’dan bozularak gelen dava dosyaları dahil) yeni gelecek işlerin eşit olarak tevziine,

 

Kandıra Hâkimi 39666 Mahmut AKGÜN’e mevcut yetkileri (SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren Kad mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kandıra Hâkimi 41125 Murat GÜLER’e müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Karamürsel Hâkimi 34965 İsmail KÖKTEN’e mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Karamürsel Hâkimi 38209 İbrahim UYANIK’a müstemirren AC mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Karamürsel Hâkimi 41020 Handan ÖREN’e müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Körfez Hâkimi 39693 Erol KARAASLAN’a müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 KONYA

Konya Hâkimi 24155 Mehmet KALKANCI’ya müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Konya ACM Başkanı 28313 Nehir ÖNER’e müstemirren 2. ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlıklarına bakmak üzere,

Konya Hâkimi 31544 Muhammet GÖKTAŞ’a müstemirren 3. İcra mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Konya Hâkimi 33408 Halil KIZILKAYA’ya müstemirren 3. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Konya 3. İcra mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 3. icra mahkemesine verilmesine, 3. icra mahkemesinin esası, diğer icra mahkemelerinin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine, (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Altınekin Hâkimi 42457 Murat VİRAN’a mevcut yetkilerine (AC+SH) ilaveten ve müstemirren AH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Çumra Hâkimi 40901 Yılmaz ŞENGÜL’e müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çumra Hâkimi 41411 Ogün Ahmet TEPE’ye müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Hadim Hâkimi 42427 Kıvılcım GÖKTÜRK’e mevcut yetkilerine (AH+SC) ilaveten ve müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Kulu Hâkimi 39770 Nurullah ÇINAR’a müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sarayönü Hâkimi 41405 Kadir KARAKOǒa müstemirren AC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sarayönü Hâkimi 42429 Hülya AVCI DAĞ’a müstemirren AH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 KÜTAHYA

Kütahya Hâkimi 29952 Halil ORTAKÖY’e mevcut yetkisi (2.SC) kaldırılarak, müstemirren İcra mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kütahya Hâkimi 30213 Ertuğrul KAYA’ya mevcut yetkileri (Aile+Kad+AÜ) kaldırılarak, müstemirren Kad mahkemesinde ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kütahya Hâkimi 33871 Aysun YILDIRIM’a mevcut yetkisi (SH) kaldırılarak, müstemirren 1. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kütahya Hâkimi 32245 Muzaffer DERBENT’e müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kütahya Hâkimi 32321 Hasan ÖZGÜN’e müstemirren 2. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kütahya Hâkimi 34377 Mustafa ŞAFAK’a müstemirren Aile mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kütahya Hâkimi 37358 Zühal UZUN’a müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gediz Hâkimi 39547 Necati GÖRGÜLܒye mevcut yetkileri (SC+SH) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gediz Hâkimi 40926 Murat SAZAK’a müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gediz Hâkimi 41019 Bülent ÇELİK’e müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

MALATYA

Malatya Hâkimi 33270 Atilla ÖZEMRE’ye mevcut yetkisi (1. ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 2. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Malatya ACM Başkanı 29279 Orhan ERDİM’e mevcut yetkisine (2.ACM Bşk.) ilaveten Komisyon Başkanlığında çalışmak üzere,

Malatya Hâkimi 92548 Barbaros BOZKURT’a mevcut yetkisi (2.ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Malatya Hâkimi 29884 Hakkı YALÇINKAYA’ya mevcut yetkileri (1.AC+YÜ) kaldırılarak, müstemirren 2. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Malatya Hâkimi 32457 Süleyman KAVAK’a mevcut yetkisi (3.AC) kaldırılarak, müstemirren 1. ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlığına bakmak üzere,

Malatya Hâkimi 34118 İbrahim SAĞIR’a mevcut yetkisi (1.SC) kaldırılarak, müstemirren 1. AC mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Malatya Hâkimi 34491 Aslan SOYSAL’a mevcut yetkisi (2.SC) kaldırılarak, müstemirren 3. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Malatya Hâkimi 33425 Yaşar SEZİKLİ’ye müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Malatya Hâkimi 35909 Fehmi ÖZDEMİR’e müstemirren İş mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Malatya Hâkimi 39918 Bülent COŞKUN’a müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Akçadağ Hâkimi 42709 Sevılay (KILIÇ) İLBAK’a mevcut yetkileri (SC+SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Akçadağ Hâkimi 42660 Mehmet Adil SARAÇOĞLU’na müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Arguvan Hâkimi 42001 Kamil GÜRSOY’a mevcut yetkilerine (AC+SH) ilaveten ve müstemirren AH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Darende Hâkimi 42375 Metın EFE’ye müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Darende Hâkimi 42451 Serdar GÜRLER’e müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Doğanşehir Hâkimi 98349 Turna DOĞAN’a müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Doğanşehir Hâkimi 42641 Yılmaz ERDEM’e müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Hekimhan Hâkimi 40900 Mustafa ŞAHİN’e müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Yeşilyurt Hâkimi 42145 Fatma YILDIZ’a mevcut yetkisine (SH) ilaveten ve müstemirren SC mahkemesinde çalışmak üzere,

 

 

MANİSA

Manisa Hâkimi 28359 Ayten AYYILDIZ’a mevcut yetkisi (İş) kaldırılarak, müstemirren 1. İş mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Manisa Hâkimi 31430 Huriye KASAP’a mevcut yetkisi (Aile 1/2) kaldırılarak, müstemirren 1. Aile mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Manisa Hâkimi 29101 Nüvit EREN’e mevcut yetkileri (Aile 1/2+Kad) kaldırılarak, müstemirren 2. Aile mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Manisa Hâkimi 24706 Ramazan UÇAK’a müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Manisa Hâkimi 34003 Nuray ŞANDA’ya müstemirren 1. İş mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Manisa Hâkimi 38169 Tümay MAY’a müstemirren Kad mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Manisa Hâkimi 38397 Zübeyde ARGIǒa müstemirren 2. İş mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Manisa 2. İş mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 2. iş mahkemesine verilmesine, 2. iş mahkemesinin esası, 1. iş mahkemesine bakan hakimlerin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin hakim sayısına göre eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Manisa 2. Aile mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

Manisa Hâkimi Huriye KASAP’ın aile mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 1. aile mahkemesi hâkimi, Manisa Hâkimi Nüvit EREN’in aile mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 2. aile mahkemesi hâkimi sıfatı ile bakmasına, (kesinleşmemiş, karara çıkmış, infazı gereken ve Yargıtay’dan bozularak gelen dava dosyaları dahil) yeni gelecek işlerin eşit olarak tevziine,

 

Turgutlu Hâkimi 39814 Nazan Esma SOMAK’a mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren SC mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Turgutlu Hâkimi 92664 Yaşar ÇELENK’e müstemirren SC mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 MERSİN

Mersin ACM Başkanı 30958 Adnan YILDIRIM’a mevcut yetkisine (1.ACM Bşk.) ilaveten Komisyon Başkanlığında çalışmak üzere,

Mersin Hâkimi 32370 Selçuk ZÖHRE’ye mevcut yetkisi (1.Tic.Mah.Üyeliği) kaldırılarak, müstemirren 2. Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Mersin Hâkimi 34775 Ahmet KİRİŞ’e mevcut yetkisi (1.SC) kaldırılarak, müstemirren 5. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Mersin Hâkimi 32288 Ali ÇÖRTEN’e mevcut yetkileri (2.SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren 2. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Mersin Hâkimi 21529 Mustafa TOPAK’a mevcut yetkisi (İş) kaldırılarak, müstemirren 1. İş mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Mersin Ticaret Mah. Başkanı 19458 Gültay ŞENDUR’a müstemirren 2. Ticaret Mah. Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer Ticaret Mah. Başkanlığına bakmak üzere,

Mersin Hâkimi 31420 Nilgün TOROSLU’ya müstemirren 3. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Mersin Hâkimi 32392 Abdülkadir HÖKELEK’e müstemirren 2. İş mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Mersin ACM Başkanı 32460 Mehmet Ali DEMİREZİCİ’ye müstemirren 3. ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlıklarına bakmak üzere,

Mersin Hâkimi 33572 İsa AK’a müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Mersin Hâkimi 34412 Ahmet BAYRAM’a müstemirren 2. Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Mersin Hâkimi 36862 Refika Nurgül ÜNAL’a müstemirren 2. Tic. Mah. Üyeliği+Kad çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Mersin 2. Ticaret mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 2. ticaret mahkemesine verilmesine, 2. ticaret mahkemesinin esası, 1. ticaret mahkemesinin derdest dosya sayısına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Mersin 3. Sulh Hukuk mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 3. sulh hukuk mahkemesine verilmesine, 3. sulh hukuk mahkemesinin esası, diğer sulh hukuk mahkemelerinin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine, (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

 

Mersin 2. İş mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 2. iş mahkemesine verilmesine, 2. iş mahkemesinin esası, 1. iş mahkemesinin derdest dosya sayısına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Erdemli Hâkimi 40334 Cebrail YAŞAR’a mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren 1. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Erdemli Hâkimi 40134 Oya CANBOLAT’a müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 MUĞLA

Bodrum Hâkimi 36989 Sevim AKGEDİK’e mevcut yetkisi (1.SC) kaldırılarak, müstemirren 3. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bodrum Hâkimi 37295 Rukiye ÇELİK’e mevcut yetkisi (2.SC) kaldırılarak, müstemirren 4. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bodrum Hâkimi 36939 Mehmet Oğuz YAMAN’a mevcut yetkisi (İcra) kaldırılarak, müstemirren 3. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bodrum Hâkimi 38218 Ali KILIǒa müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bodrum Hâkimi 38277 İlknur SÖKAL’a müstemirren İcra mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bodrum Hâkimi 40016 Mehmet Ali ÇOLAK’a müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bodrum Hâkimi 40827 Fethiye (Hakgeçirmez) ÇOLAK’a müstemirren 2. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Bodrum 4. Asliye Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 4. asliye ceza mahkemesine verilmesine, 4. asliye ceza mahkemesinin esası, diğer asliye ceza mahkemelerinin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine, (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Bodrum 3. Asliye Hukuk mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 3. asliye hukuk mahkemesine verilmesine, 3. asliye hukuk mahkemesinin esası, diğer asliye hukuk mahkemelerinin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine, (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Datça Hâkimi 40886 Berna DÖNMEZ’e müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Köyceğiz Hâkimi 38570 Sibel VAROL’a mevcut yetkileri (SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren Kad mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Köyceğiz Hâkimi 38316 Semanur ASLAN’a müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Marmaris Hâkimi 36088 Mehmet Ali MERİǒe mevcut yetkisi (3.AC) kaldırılarak, müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Marmaris Hâkimi 38642 Fatma Sonan DOLUNAY’a mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren 1. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Marmaris Hâkimi 38429 Taner ATALAY’a müstemirren 4. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Marmaris Hâkimi 39795 Ercan AYDEMİR’e müstemirren 3. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Marmaris Hâkimi 40212 Mustafa KARAKAŞ’a müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Marmaris Hâkimi 40884 Kenan ARSLANBOĞAN’a müstemirren 2. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Marmaris 4. Asliye Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 4. asliye ceza mahkemesine verilmesine, 4. asliye ceza mahkemesinin esası, diğer asliye ceza mahkemelerinin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine, (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Marmaris 2. Sulh Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 2. sulh ceza mahkemesine verilmesine, 2. sulh ceza mahkemesinin esası, 1. sulh ceza mahkemesinin derdest dosya sayısına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Milâs Hâkimi 36980 Mehtap ŞEN’e mevcut yetkileri (1.AH +İcra 1/2) kaldırılarak, müstemirren 1. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Milâs Hâkimi 34932 Ali Asker DAĞDEVİREN’e mevcut yetkileri (2.AH +İcra 1/2) kaldırılarak, müstemirren 2. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Milâs Hâkimi 37361 Hatice ÇALIŞ KOPARAL’a mevcut yetkileri (SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren Kad mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Milâs Hâkimi 38558 Semih Serkan ERTAN’a müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Milâs Hâkimi 38669 Erdoğan DEMİRTAŞ’a müstemirren İcra mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ula Hâkimi 41375 İsmail YOĞURTÇU’ya müstemirren AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ula Hâkimi 41484 İbrahim AY’a müstemirren SC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Yatağan Hâkimi 40967 Funda KÖSE’ye müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Yatağan Hâkimi 41895 Kazım SIR’a müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Yatağan Hâkimi 42210 Sefer GÜMÜŞ’e müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 SAKARYA

Sakarya ACM Başkanı 18685 Abdülkadir YAVUZ’a müstemirren 1. ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlığına bakmak üzere,

Sakarya Hâkimi 27683 Mehmet Sertaç KESLER’e müstemirren 2. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Geyve Hâkimi 40105 Abdullah ÖZER’e müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Hendek Hâkimi 32326 Necmi MENGİ’ye mevcut yetkileri (AH+Kad) kaldırılarak, müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Hendek Hâkimi 38535 Tarık BİNGÖL’e mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Hendek Hâkimi 38490 Mustafa Özgür ERGENǒe müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Hendek Hâkimi 39502 İbrahim TEMİR’e müstemirren Kad mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Hendek Hâkimi 40984 Murat ÖZADENǒe müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Karasu Hâkimi 39977 Ramazan KIRTAY’a mevcut yetkileri (SH+SC) kaldırılarak, müstemirren AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Karasu Hâkimi 39696 Osman Burhaneddin TOPRAK’a müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Karasu Hâkimi 39939 Altan SELMİ’ye müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kaynarca Hâkimi 42417 Gazi ŞİMŞEK’e mevcut yetkileri (AC+AH+SC+SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren AH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kaynarca Hâkimi 40047 Yusuf SEVİMLİ’ye müstemirren AC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kocaali Hâkimi 41522 Ramazan ACAR’a mevcut yetkileri (AH+SC) kaldırılarak, gerektiğinde tüm mahkemelere bakmak üzere,

Kocaali Hâkimi 95049 Mesut ŞENGÖNÜL’e müstemirren AC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kocaali Hâkimi 98111 Abdurrahman GÖKÇELİ’ye müstemirren AH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 SAMSUN

Samsun Hâkimi 34136 Mehmet FETTAHOĞLU’na mevcut yetkisi (Tic.Mah.Üye) kaldırılarak, müstemirren 2. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Samsun Hâkimi 22839 Hasan KAKAL’a mevcut yetkisi (4.AC) kaldırılarak, müstemirren Çocuk mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Samsun Hâkimi 32437 Erkan UÇAR’a mevcut yetkisi (1.SC) kaldırılarak, müstemirren 4. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Samsun Hâkimi 33322 Metin BOYRAZ’a mevcut yetkisi (2.SC) kaldırılarak, müstemirren Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Samsun Hâkimi 32229 Mehmet Ali YILDIZ’a mevcut yetkisi (2.SH) kaldırılarak, müstemirren 1. AH mahkemesinde ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Samsun Hâkimi 34215 Emir ATEŞ’e müstemirren 1. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Samsun Hâkimi 34339 Mehmet OSMANOĞLU’na müstemirren 2. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Samsun Hâkimi 34496 Yunus ÖZGÜR’e müstemirren 2. Aile mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Samsun Hâkimi 34764 Hasan ATEŞ’e müstemirren 2. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Samsun Hâkimi 35081 Mine ÖZTÜRK’e müstemirren Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Samsun Hâkimi 36398 Yaşar VAROĞLU’na müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Samsun Hâkimi 37048 Nurettin DİN’e müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Samsun Çocuk mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

 

Samsun 5. Asliye Ceza mahkemesinin faaliyetinin dondurulmasına, bu mahkemede görülmekte olan dava ve işlerin diğer asliye ceza mahkemeleri arasında eşit olarak tevziine,

 

Kavak Hâkimi 42042 Özcan KESKİN’e mevcut yetkileri (SC+SH) kaldırılarak, müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kavak Hâkimi 42416 Hamza EMRE’ye müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Tekkeköy Hâkimi 37261 Tamer BULAM’a mevcut yetkilerine (AC+Kad) ilaveten ve müstemirren AH mahkemesinde çalışmak üzere,

 

 SİNCAN

Sincan ACM Başkanı 29299 Osman KAÇMAZ’a mevcut yetkileri (ACM Bşk.+KB) kaldırılarak, müstemirren 1. ACM Başkanlığında ve Komisyon Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlığına bakmak üzere,

Sincan Hâkimi 32471 Ergün ERCAN’a mevcut yetkisi (ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sincan Hâkimi 25153 Safiye Bilge PEKGÖZ’e mevcut yetkisi (ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sincan Hâkimi 32501 Remzi ÖZDEMİR’e mevcut yetkisine (1.AC) ilaveten Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak üzere,

Sincan Hâkimi 31431 Ümran DİLER’e mevcut yetkisi (1.AH) kaldırılarak, müstemirren 1. Aile mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sincan Hâkimi 23998 Saffettin ALDEMİR’e mevcut yetkisi (1.SC) kaldırılarak, müstemirren 3. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sincan Hâkimi 30658 Abdullah YAMAN’a mevcut yetkileri (1.Aile +AÜ) kaldırılarak, müstemirren Ticaret Mahkemesi Başkanlığında ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak üzere,

Sincan Hâkimi 33890 Betül TORTAMIŞ’a mevcut yetkisi (Tüketici) kaldırılarak, müstemirren Çocuk mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sincan Hâkimi 30894 Erol TATAR’a müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sincan ACM Başkanı 30204 Taner ULUTÜRK’e müstemirren 2. ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlığına bakmak üzere,

Sincan Hâkimi 32203 Sait Mehmet AYDIN’a müstemirren 2. Aile mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sincan Hâkimi 33895 Emine GÖRAL’a müstemirren 2. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sincan Hâkimi 34153 Cengiz KUTLU’ya müstemirren 2.SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sincan Hâkimi 34900 Süleyman KÖKSALDI’ya müstemirren 2. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sincan Hâkimi 35066 Emel ULUTÜRK’e müstemirren 1. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sincan Hâkimi 37108 Neziha ARIK’a müstemirren 2. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sincan Hâkimi 37247 Mustafa KUTLU’ya müstemirren Tüketici mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sincan Hâkimi 37291 Fatma ÖZER’e müstemirren Tic. Mah. Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sincan Hâkimi 23650 Naile GÜNDOĞDU TAŞ’a müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Sincan 2. Ağır Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 2. ağır ceza mahkemesine verilmesine, 2. ağır ceza mahkemesinin esası, 1. ağır ceza mahkemesinin derdest dosya sayısına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Sincan Çocuk mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

 

Ayaş Hâkimi 33866 Melek YARDIMCI’ya mevcut yetkileri (SC+Kad) kaldırılarak, müstemirren AC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ayaş Hâkimi 41460 Hava (ÇÖMEZ) KANDEMİR’e müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Beypazarı Hâkimi 40022 Hüsamettin YUCA’ya müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Nallıhan Hâkimi 39699 Murat DEMİRELLİ’ye mevcut yetkileri (SC+SH) kaldırılarak, müstemirren AC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Nallıhan Hâkimi 41529 Şadan Erdem GÜZEL’e müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Nallıhan Hâkimi 42136 Şengül AYGÜN’e müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 SİVAS

Sivas Hâkimi 95020 Mert GÜMÜŞAY’a mevcut yetkisi (1.SC) kaldırılarak, gerektiğinde tüm mahkemelere bakmak üzere,

Sivas Hâkimi 40318 Himmet BACAKSIZ’a mevcut yetkisi (2.SC) kaldırılarak, müstemirren Aile mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sivas Hâkimi 27625 Ahmet Murat DOĞAN’a mevcut yetkileri (1.SH+Kad 1/2) kaldırılarak, müstemirren 1. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sivas Hâkimi 38129 Kadriye ÇATAL’a mevcut yetkileri (2.SH+Kad 1/2+AÜ) kaldırılarak, müstemirren 2. SH mahkemesinde ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sivas Hâkimi 32635 Savaş YILDIRIM’a müstemirren 2. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sivas ACM Başkanı 33367 Bekir AKKALE’ye müstemirren 2. ACM Başkanlığında ve Komisyon Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlığına bakmak üzere,

Sivas Hâkimi 33856 Birsen (ZIRAMAN) SARIASLAN’a müstemirren Kad mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sivas Hâkimi 34424 Aydın DİNǒe müstemirren 1. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sivas Hâkimi 35231 Hatice DÖNMEZ’e müstemirren 2. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sivas Hâkimi 36074 Çiğdem KARAASLAN’a müstemirren 3. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sivas Hâkimi 37216 Gülüzar DEMİRKAYA’ya müstemirren 2. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sivas Hâkimi 37689 Cevat ŞENSOY’a müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sivas Hâkimi 38288 Salih CANTÜRK’e müstemirren 2. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sivas Hâkimi 40315 Cumhur ŞENGÜL’e müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Divriği Hâkimi 42510 Üzeyir ŞENDİL’e müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Gemerek Hâkimi 40759 Aydın KARABIYIK’a müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gemerek Hâkimi 41952 Muttalip YILMAZ’a mevcut yetkisine (AH) ilaveten ve müstemirren SC mahkemesinde çalışmak üzere,

Hafik Hâkimi 42628 Cengız DEĞİRMENCİ’ye müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

İmranlı Hâkimi 42389 Ahmet TÜRKERİ’ye mevcut yetkilerine (AH+SC) ilaveten ve müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Kangal Hâkimi 41923 Adem AYGÜN’e mevcut yetkisine (AC) ilaveten ve müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Kangal Hâkimi 42609 Yücel DAĞDELEN’e müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Şarkışla Hâkimi 41965 Semra ÖZDİNǒe müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ulaş Hâkimi 39633 Hakan MAVİ’ye mevcut yetkilerine (AC+AH+Kad) ilaveten ve müstemirren SC+SH mahkemelerinde çalışmak üzere,

Yıldızeli Hâkimi 41834 Umut KARÇKAY’a mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Yıldızeli Hâkimi 97901 Müge KUT’a müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Zara Hâkimi 95026 Turgay YURTDAKAL’a müstemirren AC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Zara Hâkimi 98020 Zülal AKTOY’a müstemirren AH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 ŞANLIURFA

Şanlıurfa Hâkimi 37146 Cüneyt AKDENİZ’e mevcut yetkisi (1. SC) kaldırılarak, müstemirren 4. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Şanlıurfa Hâkimi 33961 Halil EKMEKCİ’ye mevcut yetkisi (2. SC) kaldırılarak, müstemirren 1. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Şanlıurfa Hâkimi 28183 Mehmet GÜNER’e mevcut yetkisi (SH) kaldırılarak, müstemirren Aile mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Şanlıurfa Hâkimi 32435 Derman CÖNK’e mevcut yetkileri (İş+Kad) kaldırılarak, müstemirren İş mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Şanlıurfa Hâkimi 24650 Aydın ÖNAL’a müstemirren 3. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Şanlıurfa Hâkimi 27529 Ömer AZKÜÇÜK’e müstemirren 1. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Şanlıurfa Hâkimi 33902 Nuray YILMAZ’a müstemirren 2. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Şanlıurfa Hâkimi 34254 Can AYSAN’a müstemirren 1. Çocuk mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Şanlıurfa ACM Başkanı 34361 Ahmet Turan DOĞAN’a müstemirren 3. ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlıklarına bakmak üzere,

Şanlıurfa Hâkimi 36951 Celal DURSUN’a müstemirren 3. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Şanlıurfa Hâkimi 37016 Aziz SAĞIR’a müstemirren Kad mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Şanlıurfa Hâkimi 37325 Zehra BOZ’a müstemirren 2. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Şanlıurfa Hâkimi 37523 Hatın KARATAŞ’a müstemirren 2. Çocuk mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Şanlıurfa Hâkimi 38147 Berrin ŞEKER’e müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Şanlıurfa Hâkimi 38482 Hasan MAZIBAŞ’a müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Şanlıurfa 2. Sulh Hukuk mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 2. sulh hukuk mahkemesine verilmesine, 2. sulh hukuk mahkemesinin esası, 1. sulh hukuk mahkemesinin derdest dosya sayısına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Şanlıurfa 1 ve 2. Çocuk mahkemelerinin faaliyete geçirilmesine,

 

Akçakale Hâkimi 41819 Oğuz AKALIN’a mevcut yetkisine (AC) ilaveten ve müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Akçakale Hâkimi 42118 Uğur PARLAK’a mevcut yetkileri (SH+SC) kaldırılarak, müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Birecik Hâkimi 40876 Ahmet AVCI’ya müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bozova Hâkimi 41821 Ecevit Kerem SÖYLER’e mevcut yetkileri (SC+SH) kaldırılarak, müstemirren AC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bozova Hâkimi 42534 Suat SONAY’a müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bozova Hâkimi 92503 İbrahim SEPETLER’e müstemirren SC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ceylânpınar Hâkimi 41431 Meral (KIDIŞ) BOZ’a müstemirren AC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ceylânpınar Hâkimi 42559 Vedat B.KURT’a müstemirren AH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Suruç Hâkimi 41996 Nihat KEBİǒe mevcut yetkisi (SH) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Suruç Hâkimi 42050 Nurol KARADENİZ’e mevcut yetkileri (SC+Kad) kaldırılarak, müstemirren AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Suruç Hâkimi 42479 Selçuk Barış BOYBEYİ’ne müstemirren SC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 TEKİRDAĞ

Tekirdağ Hâkimi 28538 Fatma ARDA’ya mevcut yetkileri (SH+YÜ) kaldırılarak, müstemirren 1. SH mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Tekirdağ Hâkimi 37607 İsmail Mehmet ALPAY’a müstemirren 2. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Tekirdağ 2. Sulh Hukuk mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 2. sulh hukuk mahkemesine verilmesine, 2. sulh hukuk mahkemesinin esası, 1. sulh hukuk mahkemesinin derdest dosya sayısına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir

 

Hayrabolu Hâkimi 38512 Şule BİNAY’a müstemirren AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Muratlı Hâkimi 39472 Önder KARAVAİZOĞLU’na mevcut yetkileri (SC+SH) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Muratlı Hâkimi 40207 Utku ERCAN’a müstemirren AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Muratlı Hâkimi 40821 Bülent ÖZTOP’a müstemirren SC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Şarköy Hâkimi 41845 Cengiz ALTIN’a müstemirren AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 TRABZON

Trabzon ACM Üyesi 26272 Muzaffer SAY’a mevcut yetkisine (ACM Üyeliği) ilaveten gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Trabzon Hâkimi 34649 Ali Rıza AKKAYA’ya mevcut yetkisi (4.AC) kaldırılarak, müstemirren İş mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Trabzon Hâkimi 18530 İbrahim SERDAROĞLU’na mevcut yetkisi (İş) kaldırılarak, müstemirren İş mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Trabzon Hâkimi 17217 İlhan GÖKÇEK’e müstemirren Çocuk mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Trabzon Hâkimi 25987 Ayşe CAN’a müstemirren 4. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Akçaabat Hâkimi 35156 Arzu DERME’ye mevcut yetkileri (AH+SC) kaldırılarak, müstemirren AH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Akçaabat Hâkimi 38091 Murat ERTEMLİ’ye mevcut yetkileri (SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren AH mahkemesinin 1/2’sinde ve Kad mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Akçaabat Hâkimi 40237 Muharrem KARADAĞ’a müstemirren SC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Arsin Hâkimi 41823 Adem ÖZDEMİR’e müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çaykara Hâkimi 98102 Mevlana GÖZÜBÜYÜK’e müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Sürmene Hâkimi 35842 Maksut KARAKULAK’a mevcut yetkisi (SH) kaldırılarak, müstemirren AC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sürmene Hâkimi 24555 Neyyir ACAR’a müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sürmene Hâkimi 40352 Yunus TUĞLU’ya müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Şalpazarı Hâkimi 98007 Hakan ŞEKER’e müstemirren AH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Tonya Hâkimi 98096 Hilal KILIǒa müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Vakfıkebir Hâkimi 33921 Dilek ATAY’a mevcut yetkisi (AH) kaldırılarak, gerektiğinde tüm mahkemelere bakmak üzere,

Vakfıkebir Hâkimi 40095 Ahmet BİLGİLİ’ye müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Vakfıkebir Hâkimi 41432 Yıldırım ŞAFAK’a müstemirren SC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 UŞAK

Uşak Hâkimi 27900 Namık Kemal ÖZKUL’a mevcut yetkisi (ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren İcra mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Uşak Hâkimi 28239 Mustafa Ali GÜMÜŞÇAĞLAYAN’a mevcut yetkileri (1.AH+İcra 1/2+YÜ) kaldırılarak, müstemirren 1. AH+Kad mahkemelerinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Uşak Hâkimi 20728 Sabit YILDIZ’a mevcut yetkileri (2.AH+İcra 1/2) kaldırılarak, müstemirren 2. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Uşak Hâkimi 30512 Osman HANCIOĞLU’na mevcut yetkisi (2.SC) kaldırılarak, müstemirren 3. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Uşak Hâkimi 29239 Nurdan ŞEN’e mevcut yetkileri (İş+Kad) kaldırılarak, müstemirren İş mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Uşak Hâkimi 30028 Mehmet GÜLER’e müstemirren 2.SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Uşak Hâkimi 35222 Fazilet TUNA’ya müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Uşak Hâkimi 36857 Birsen TÜRK’e müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Uşak 3. Asliye Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 3. asliye ceza mahkemesine verilmesine, 3. asliye ceza mahkemesinin esası, diğer asliye ceza mahkemelerinin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir

 

Simav Hâkimi 41921 Ayşegül (DURAL) AKSU’ya mevcut yetkileri (SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Simav Hâkimi 41034 Şamil SEVİNǒe müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Simav Hâkimi 42585 Zehra Hılal BİLGİN’e müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ulubey (Uşak) Hâkimi 42615 Gökhan TURHAN’a müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

 ÜSKÜDAR

Üsküdar Hâkimi 21290 Altan KESİM’e mevcut yetkileri (2.AH+YÜ) kaldırılarak, müstemirren 2. AH mahkemesinin 1/2’sinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Üsküdar Hâkimi 24285 Asiye KIPÇAK’a mevcut yetkisi (4.SH) kaldırılarak, müstemirren 2. AH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Üsküdar Hâkimi 33905 Zühal AYHAN AFFAK’a müstemirren 3. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Üsküdar Hâkimi 33275 Orkide TÜRKOĞLU’na müstemirren 4. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Üsküdar ACM Başkanı 25696 Burhan KARALOĞLU’na müstemirren 1. ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlıklarına bakmak üzere,

Üsküdar Hâkimi 30863 Hayri KAYNAR’a müstemirren 2. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Beykoz Hâkimi 37567 Pervin GÖK ERMERAK’a müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ümraniye Hâkimi 33191 Selma ÇALIŞGAN’a mevcut yetkisi (1.SH) kaldırılarak, müstemirren 2. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ümraniye Hâkimi 35094 Gülen AKYÜREK’e müstemirren 1. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 

 

 YALOVA

Yalova Hâkimi 34284 Ali Arslan GİRİTLİ’ye müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Yalova Hâkimi 34664 Ali GEDİK’e müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Yalova Hâkimi 38286 Nazan ÖZER’e müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 ZONGULDAK

Zonguldak Hâkimi 33997 Meral ERDİK’e mevcut yetkileri (1.ACM Üye+Kad) kaldırılarak, müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Zonguldak Hâkimi 34041 Yüksel ULUTAŞ’a mevcut yetkisi (3. SC) kaldırılarak, müstemirren 1. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Zonguldak Hâkimi 32452 Zafer KURTOĞLU’na mevcut yetkisi (2.SH) kaldırılarak, müstemirren 2. AH mahkemesinde ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Zonguldak Hâkimi 32218 Ömer TAÇYILDIZ’a mevcut yetkisi (Aile ) kaldırılarak, müstemirren 2. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Zonguldak Hâkimi 21899 Ahmet KOYUNCU’ya müstemirren 3. İş mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Zonguldak Hâkimi 34326 Erdoğan YAVUZ’a müstemirren Aile mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Zonguldak Hâkimi 37173 Emel Mehtap AYDIN’a müstemirren 3. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Zonguldak Hâkimi 38643 Mehmet UĞUR’a müstemirren Kad mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Alaplı Hâkimi 39533 Gültekin Remzi YÜKSEL’e müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Alaplı Hâkimi 40915 Mecnun TÜRKER’e müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Alaplı Hâkimi 40972 Mustafa ÇALIŞKAN’a müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çaycuma Hâkimi 40210 Ahmet ODABAŞ’a mevcut yetkisi (SH) kaldırılarak, müstemirren 1. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çaycuma Hâkimi 40778 Recep EŞİM’e müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çaycuma Hâkimi 40933 Bülent KOǒa müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Devrek Hâkimi 40883 Merih BAYKAYA’ya mevcut yetkisi (SC+Kad) kaldırılarak, gerektiğinde tüm mahkemelere bakmak üzere,

Devrek Hâkimi 40955 Uğur OCAK’a mevcut yetkisi (SH) kaldırılarak, müstemirren 2. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Devrek Hâkimi 40796 Ahmet YILDIZELİ’ye müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Devrek Hâkimi 42347 Yusuf BABAYİĞİT’e müstemirren Kad mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Devrek Hâkimi 42647 Fatma IŞIK BABAYİĞİT’e müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gökçebey Hâkimi 97958 Bülent Cem KOÇAK’a müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gökçebey Hâkimi 98018 Aslıhan ÇELİK’e müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

ADIYAMAN

Adıyaman ACM Üyesi 30066 Tevfik ERDOĞAN’a mevcut yetkisine (ACM Üye) ilaveten gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Adıyaman Hâkimi 36573 Fatma ŞAHİN’e mevcut yetkisi (SH) kaldırılarak, müstemirren 1. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Adıyaman Hâkimi 39489 Kasım ÇİÇEK’e müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Adıyaman Hâkimi 40916 Filiz TÜRKAY’a müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Besni Hâkimi 40784 Ömer ÖKSÜZ’e mevcut yetkisi (AC ) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Besni Hâkimi 35983 Hatice Emel ŞAHİN’e müstemirren AC mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çelikhan Hâkimi 42461 Tülün KALOĞLU’na mevcut yetkilerine (AH+SC+Kad) ilaveten ve müstemirren AC+SH mahkemelerinde çalışmak üzere,

Gölbaşı (Adıyaman) Hâkimi 42134 Rıza TİRYAKİ’ye mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gölbaşı (Adıyaman) Hâkimi 41868 Mehmet Burçin ÇETİNKAYA’ya müstemirren AC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gölbaşı (Adıyaman) Hâkimi 42681 Şahmetli Hasan ÇEVİK’e müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kâhta Hâkimi 39884 Mustafa ÖZYAR’a mevcut yetkisine (AC) ilaveten ve müstemirren SH mahkemesinde çalışmak üzere,

Kâhta Hâkimi 40922 Servet SAĞLAM’a mevcut yetkilerine (SC+Kad) ilaveten ve müstemirren AH mahkemesinde çalışmak üzere,

 

 AKHİSAR

Akhisar Hâkimi 37524 Hacim ÇİFTÇİ’ye mevcut yetkisine (1.AH) ilaveten Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak üzere,

Akhisar Hâkimi 38762 Nilüfer KIRHAN ORCAN’a mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Akhisar Hâkimi 37259 Şükriye ERTÜRK’e mevcut yetkileri (İcra +Kad) kaldırılarak, gerektiğinde tüm mahkemelere bakmak üzere,

Akhisar Hâkimi 35234 Yeter AYDIN’a müstemirren 2. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Akhisar Hâkimi 37493 Feridun BECERİKLİ’ye müstemirren 2. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Akhisar Hâkimi 38800 Mustafa Tarık ŞENTUNA’ya müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Akhisar Hâkimi 40206 Özgül BECERİKLİ’ye müstemirren İcra+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Akhisar 2. Sulh Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 2. sulh ceza mahkemesine verilmesine, 2. sulh ceza mahkemesinin esası, 1. sulh ceza mahkemesinin derdest dosya sayısına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

Gördes Hâkimi 42033 Sonay DEMİRALP’e müstemirren AC+AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 AKSARAY

Aksaray Hâkimi 92534 Sezgin GÜVERCİN’e mevcut yetkisi (SC 1/2) kaldırılarak, müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Aksaray Hâkimi 37497 Fatma GÜNDOĞ BÖLÜKBAŞI’na mevcut yetkisi (SC 1/2) kaldırılarak, müstemirren 2. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Aksaray Hâkimi 37077 Zübeyde ŞAHİN’e müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Aksaray Hâkimi 38665 Sevil BALCI’ya müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Aksaray Hâkimi 40295 Reyhan KILIÇDAĞI’na müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Aksaray 2. Sulh Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

Aksaray Hakimi Sezgin GÜVERCİN’in sulh ceza mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere Aksaray Hâkimi Reyhan KILIÇDAĞI’nın 1. sulh ceza mahkemesi hâkimi, Aksaray Hâkimi Fatma BÖLÜKBAŞI’nın sulh ceza mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 2. sulh ceza mahkemesi hâkimi sıfatı ile bakmasına, (kesinleşmemiş, karara çıkmış, infazı gereken ve Yargıtay’dan bozularak gelen dava dosyaları dahil) yeni gelecek işlerin eşit olarak tevziine,

 

Eskil Hâkimi 95198 Şükrü ÖZDEMİR’e mevcut yetkilerine (AH+SC) ilaveten ve müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Ortaköy (Aksaray) Hâkimi 39757 Müslüm UZUN’a mevcut yetkileri (AH+SC+Kad) kaldırılarak, müstemirren AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ortaköy (Aksaray) Hâkimi 39756 Seyfullah SARIGÜL’e mevcut yetkileri (AC+SH) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ortaköy (Aksaray) Hâkimi 41979 Ümit DENİZ’e müstemirren SC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Şereflikoçhisar Hâkimi 38516 Fuat USLU’ya müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 AKŞEHİR

Akşehir ACM Üyesi 22820 Zafer ÖZER’e mevcut yetkileri (ACM Üyeliği+SC 1/2) kaldırılarak, müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Akşehir Hâkimi 40076 Hasan AY’a mevcut yetkileri (ACM Üyeliği+SC 1/2) kaldırılarak, müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Akşehir Hâkimi 38767 Hatice ÇİMEN’e müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Doğanhisar Hâkimi 42491 Ercan ÖZKAN’a müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Ilgın Hâkimi 34421 Okan AKAR’a mevcut yetkisine (AH 1/2) ilaveten ve müstemirren AH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak üzere,

Ilgın Hâkimi 41128 Osman YILMAZ’a müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Yunak Hâkimi 98061 Özkan BARUT’a müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Yunak Hâkimi 42349 Mustafa KEÇELİ’ye müstemirren AC+AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 ALANYA

Alanya Hâkimi 39924 Müjgan DURAN’a mevcut yetkisi (2. ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Alanya Hâkimi 32879 Adnan Hikmet KEMALOĞLU’na mevcut yetkileri (1.AC 1/2+YÜ) kaldırılarak, müstemirren 1. AC mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Alanya Hâkimi 33542 Süleyman DEMİREL’e mevcut yetkisi (1.AC 1/2) kaldırılarak, müstemirren 5. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Alanya Hâkimi 34373 Ahmet SARIKAYA’ya mevcut yetkisine (2.AH) ilaveten Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak üzere,

Alanya Hâkimi 40103 Emine YAŞAR’a mevcut yetkisi (SH) kaldırılarak, müstemirren 1. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Alanya Hâkimi 37955 Ramazan KANMAZ’a müstemirren 3. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Alanya Hâkimi 38274 Nebahat BAYSAL GÜL’e müstemirren 4.AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Alanya Hâkimi 39949 Bilge OLCAR’a müstemirren 2. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Alanya 5. Asliye Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

Alanya Hakimi Adnan Hikmet KEMALOĞLU’nun 1. asliye ceza mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 1. asliye ceza mahkemesi hâkimi, Alanya Hâkimi Süleyman DEMİREL’in 1. asliye ceza mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 5. asliye ceza mahkemesi hâkimi sıfatı ile bakmasına, (kesinleşmemiş, karara çıkmış, infazı gereken ve Yargıtay’dan bozularak gelen dava dosyaları dahil) yeni gelecek işlerin eşit olarak tevziine,

 

Gündoğmuş Hâkimi 94996 Fikret KIRMAZ’a mevcut yetkilerine (AH+SC) ilaveten ve müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Akseki Hâkimi 42462 Davut BÜLBÜL’e müstemirren AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Akseki Hâkimi 92567 Mehmet TAZE’ye mevcut yetkileri (SH+SC+Kad) kaldırılarak, müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Akseki Hâkimi 42008 Kazım Menderes USLU’ya mevcut yetkileri (AC+AH) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 ALAŞEHİR

Alaşehir Hâkimi 38068 Mevlüt ÇIRAK’a mevcut yetkisi (ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Alaşehir Hâkimi 37399 Muammer AYMAK’a mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren 2. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Alaşehir Hâkimi 36674 Durmuş ÇETİN’e mevcut yetkileri (AC+YÜ) kaldırılarak, müstemirren 1. AC mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Alaşehir Hâkimi 40303 Halil ÖKDEM’e müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Alaşehir 2. Asliye Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 2. asliye ceza mahkemesine verilmesine, 2. asliye ceza mahkemesinin esası, 1. asliye ceza mahkemesinin derdest dosya sayısına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Sarıgöl Hâkimi 40337 Ayhan KULA’ya mevcut yetkileri (SH+SC) kaldırılarak, müstemirren AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sarıgöl Hâkimi 41004 İbrahim LORASDAĞI’na müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 AMASYA

Amasya Hâkimi 37162 Ali ERBIYIK’a mevcut yetkisine (İcra) ilaveten ve müstemirren Kad mahkemesinde çalışmak üzere,

Amasya Hâkimi 37952 İbrahim BALIK’a mevcut yetkileri (Kad+YÜ) kaldırılarak, müstemirren SC mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Merzifon Hâkimi 40097 Mehmet ASANOĞLU’na mevcut yetkileri (SC+SH) kaldırılarak, müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Merzifon Hâkimi 38062 Oktay KAHYAOĞLU’na müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Merzifon Hâkimi 39858 Yasin ARSLAN’a müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Taşova Hâkimi 42098 Hakan YİĞİT’e müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 BAFRA

Bafra ACM Başkanı 35296 Hüsamettin OTÇU’ya mevcut yetkisine (ACM Bşk.) ilaveten Komisyon Başkanlığında çalışmak üzere,

Bafra Hâkimi 36910 Özden KAHRAMAN’a mevcut yetkisi (SC 1/2) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bafra Hâkimi 92502 Mehmet TEZGEL’e müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Alaçam Hâkimi 41993 Güven ELÇİM’e müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Alaçam Hâkimi 42019 Aslan ÖZDEMİR’e müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 BANDIRMA

Bandırma Hâkimi 39722 Nihal DİNǒe mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren 1. AC mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bandırma Hâkimi 36575 Nazım DİK’e mevcut yetkileri (SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren 1. AH mahkemesinde ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bandırma Hâkimi 35900 Ayşin FİLİKÇİ’ye müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bandırma Hâkimi 40211 Nuray OĞUZER’e müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Erdek Hâkimi 37346 Mustafa ÇALIŞKAN’a mevcut yetkisine (SC) ilaveten ve müstemirren SH mahkemesinde çalışmak üzere,

Erdek Hâkimi 37122 Üzeyir TOSUN’a mevcut yetkileri (SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren AC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Manyas Hâkimi 41884 Bekir YILMAZ’a mevcut yetkilerine (AC+SH) ilaveten ve müstemirren AH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

BARTIN

Bartın ACM Başkanı 35978 Yalçın ÇEBİŞ’e mevcut yetkisine (ACM Bşk.) ilaveten Komisyon Başkanlığında çalışmak üzere,

Kurucaşile Hâkimi 42421 Zeynel Umut YILMAZ’a müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Ulus Hâkimi 92525 Erhan ŞENGÜN’e mevcut yetkilerine (SC+SH) ilaveten ve müstemirren AC+AH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

 BATMAN

Batman Hâkimi 29416 Abdurrahman SÖNMEZ’e mevcut yetkisi (ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Batman ACM Üyesi 30063 Zehni AKSU’ya mevcut yetkisine (ACM Üye) ilaveten gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Batman Hâkimi 37351 Ali KÜÇÜKOĞULLARI’na mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Batman Hâkimi 40332 Servet ÇOBAN’a mevcut yetkileri (SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren Çocuk mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Batman Hâkimi 37093 Mine ELMASULU’ya müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Batman Hâkimi 41090 Murat GÖKSU’ya müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Batman Çocuk mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

 

Beşiri Hâkimi 42678 İdrıs BERBER’e mevcut yetkileri (AH+SC) kaldırılarak, müstemirren AC+AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Beşiri Hâkimi 92573 Ahmet Hamdi BAYAR’a müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sason Hâkimi 41860 Selim ERTEM’e mevcut yetkilerine (AC+SH+Kad) ilaveten ve müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

 

 

 BERGAMA

Bergama Hâkimi 36083 Serpil BULANIK’a mevcut yetkisine (ACM Üye) ilaveten ve müstemirren Kad mahkemesinde çalışmak üzere,

Bergama Hâkimi 32152 Hülya ERAY’a mevcut yetkileri (AH 1/2+Kad) kaldırılarak, müstemirren 1. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bergama Hâkimi 33976 Emin EROL’a mevcut yetkileri (AH 1/2+AÜ) kaldırılarak, müstemirren 2. AH mahkemesinde ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bergama Hâkimi 37500 Raziye Meral ÖZDEMİR’e müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Bergama 2. Asliye Hukuk mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

Bergama Hakimi Hülya ERAY’ın asliye hukuk mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 1. asliye hukuk mahkemesi hâkimi, Bergama Hâkimi Emin EROL’un asliye hukuk mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 2. asliye hukuk hâkimi sıfatı ile bakmasına, (kesinleşmemiş, karara çıkmış, infazı gereken ve Yargıtay’dan bozularak gelen dava dosyaları dahil) yeni gelecek işlerin eşit olarak tevziine,

 

Kınık Hâkimi 38095 Ertan YETİŞİR’e mevcut yetkileri (AC+SH) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kınık Hâkimi 40001 Murat ÜRÜNDܒye mevcut yetkileri (AH+SC+Kad) kaldırılarak, müstemirren AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kınık Hâkimi 42166 Ayşe Öznur (KARATAŞ) YİĞİTER’e müstemirren SC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 BİLECİK

Bilecik Hâkimi 36911 Hilal Sevgi HAKAN’a mevcut yetkisi (AH) kaldırılarak, müstemirren AH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bilecik Hâkimi 39799 Leyla TAŞKOPARAN’a müstemirren AH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gölpazarı Hâkimi 95139 Ali Rıza TÖNGÖR’e müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Pazaryeri Hâkimi 42558 Mehmet ASLAN’a müstemirren AH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 BURDUR

Burdur Hâkimi 36130 İbrahim İLHAN’a mevcut yetkisi (AC) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Burdur Hâkimi 37367 Nazmiye COŞKUN’a mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Burdur Hâkimi 35017 Nurcan KILINǒa müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bucak Hâkimi 35041 Hüseyin PALTA’ya mevcut yetkileri (SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bucak Hâkimi 27619 Ahmet IŞIK’a müstemirren SC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çavdır Hâkimi 95043 Mustafa ŞAHİN ‘e mevcut yetkilerine (SH+SC+Kad) ilaveten ve müstemirren AH+AC mahkemelerinde çalışmak üzere,

Gölhisar Hâkimi 40945 Kerim COŞKUN’a müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gölhisar Hâkimi 41133 Feramuz TEKBIYIK’a müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Tefenni Hâkimi 42077 İbrahim TOKLUCU’ya mevcut yetkilerine (AH+SC+Kad) ilaveten ve müstemirren AC+SH mahkemelerinde çalışmak üzere,

Yeşilova Hâkimi 39618 Selşah TİRYAKİ’ye mevcut yetkilerine (AH+SC+Kad) ilaveten ve müstemirren AC+SH mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

 BURHANİYE

Burhaniye Hâkimi 37260 Halil İbrahim KİBAR’a mevcut yetkisi (ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren AH mahkemesinde ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Burhaniye Hâkimi 37318 Hasan ÇINAR’a müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Burhaniye Hâkimi 38237 Funda AKDERE’ye müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Burhaniye Hâkimi 38287 İsmet GÜLBİÇİM’e müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ayvalık Hâkimi 35921 Haluk AZKIN’a mevcut yetkileri (AC 1/2+Kad) kaldırılarak, müstemirren 1.AC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ayvalık Hâkimi 39587 Mehmet EKİNCİ’ye mevcut yetkisi (AC 1/2) kaldırılarak, müstemirren 2.AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Ayvalık 2. Asliye Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

Ayvalık Hakimi Haluk AZKIN’ın asliye ceza mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 1. asliye ceza mahkemesi hâkimi, Ayvalık Hâkimi Mehmet EKİNCİ’nin asliye ceza mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 2. asliye ceza hâkimi sıfatı ile bakmasına, (kesinleşmemiş, karara çıkmış, infazı gereken ve Yargıtay’dan bozularak gelen dava dosyaları dahil) yeni gelecek işlerin eşit olarak tevziine,

 

Edremit Hâkimi 40056 Sadettin KEPENEK’e mevcut yetkisi (1.SC) kaldırılarak, müstemirren 1. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Edremit Hâkimi 37185 Halime AYDIN’a mevcut yetkisi (2. SC) kaldırılarak, müstemirren 2. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Edremit Hâkimi 37502 Hatice TEKDEMİR KESLER’e müstemirren 3. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Edremit Hâkimi 38743 Yıldız ÇAKIR’a müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Edremit Hâkimi 40348 Selma ÇETİN’e müstemirren 2. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Edremit 3. Asliye Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 3. asliye ceza mahkemesine verilmesine, 3. asliye ceza mahkemesinin esası, diğer asliye ceza mahkemelerinin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir

Gömeç Hâkimi 38281 Remzi GEMİCİ’ye mevcut yetkileri (AH+SC) kaldırılarak, gerektiğinde tüm mahkemelere bakmak üzere,

Gömeç Hâkimi 40809 Salim KÜÇÜK’e müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 CEYHAN

Ceyhan ACM Üyesi 32140 Nurcan ATEŞ’e mevcut yetkisine (ACM Üye) ilaveten gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ceyhan Hâkimi 41367 Ayten ATALAYIN’a mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren 2. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ceyhan Hâkimi 40770 Mehmet TEKMEN’e müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ceyhan Hâkimi 40871 Faruk FİDAN’a müstemirren 1. AH mahkemesi ile İcra mahkemesinin 1/2’sinde ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ceyhan Hâkimi 41018 Murat ERDİL’e müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ceyhan Hâkimi 41412 Alaattin ÇAMBEL’e müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Yumurtalık Hâkimi 42525 Bülent AYDOĞAN’a mevcut yetkilerine (SC+Kad) ilaveten ve müstemirren SH mahkemesinde çalışmak üzere,

Yumurtalık Hâkimi 41926 Marziye ŞAHİN’e mevcut yetkisine (AH) ilaveten ve müstemirren AC mahkemesinde çalışmak üzere,

 

 ÇANKIRI

Çankırı Hâkimi 36957 Gönül KAHVECİ’ye mevcut yetkileri (1.AH+İcra 1/2+AÜ) kaldırılarak, müstemirren 1.AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çankırı Hâkimi 35279 Yegane ESENGİN’e mevcut yetkileri (2. AH+İcra 1/2) kaldırılarak, müstemirren 2. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çankırı Hâkimi 38548 Duygu (Mengi) AKÇADIRCI’ya mevcut yetkisi (SC 1/2) kaldırılarak, müstemirren 2. AC mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çankırı Hâkimi 39894 Osman DOĞAN’a müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çankırı Hâkimi 40150 Savaş ŞAHİNBAY’a müstemirren İcra+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çankırı Hâkimi 40830 Ayşe DOĞAN’a müstemirren SH mahkemesinde ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kurşunlu Hâkimi 41831 Muzaffer ŞAKAR’a müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Orta Hâkimi 40013 Durmuş KARAÇALI’ya mevcut yetkilerine (AC+SH+Kad) ilaveten ve müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak üzere,

Şabanözü Hâkimi 41991 Vedat DALDA’ya müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

 ÇARŞAMBA

Çarşamba Hâkimi 39745 Mustafa GERS’a mevcut yetkileri (SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren 1. AH mahkemesinde ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çarşamba Hâkimi 34894 Nuray DURMAZ’a müstemirren 2. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çarşamba Hâkimi 40074 Mehmet SARI’ya müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Salıpazarı Hâkimi 42346 Yasın VALACIK’a müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Terme Hâkimi 40253 Mehmet Ali KONUK’a mevcut yetkileri (SH+SC) kaldırılarak, müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Terme Hâkimi 40195 Timuçin DEDEOĞLU’na müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 ÇORLU

Çorlu ACM Başkanı 38480 Zikrullah ÖZBAĞ’a mevcut yetkisine (ACM Bşk.) ilaveten Komisyon Başkanlığında çalışmak üzere,

Çorlu Hâkimi 38716 İsmihan BAYIRKÖYLܒye müstemirren 3. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çerkezköy Hâkimi 39577 Hakan DEDE’ye mevcut yetkileri (SH+İcra) kaldırılarak, müstemirren AH mahkemesinin 1/2’sinde ve İcra mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çerkezköy Hâkimi 41881 Suzan POLAT’a mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çerkezköy Hâkimi 41434 Ali ALTINTAŞ’a müstemirren AH mahkemesinin 1/2’sinde ve İcra mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çerkezköy Hâkimi 41465 Hüseyin KILIǒa müstemirren AC mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çerkezköy Hâkimi 42352 Sinem ARDUǒa müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çerkezköy Hâkimi 42436 Ayhan ARDUǒa müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Marmaraereğlisi Hâkimi 40838 Filiz ÖZDEMİR’e mevcut yetkileri (SC+SH) kaldırılarak, müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Marmaraereğlisi Hâkimi 40964 Süleyman Yüksel YAVAŞ’a müstemirren AC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Marmaraereğlisi Hâkimi 41081 Yusuf ÖZGAN’a müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Saray (Çorlu) Hâkimi 42356 Tülün ERDOĞDU’ya mevcut yetkilerine (SH+Kad) ilaveten ve müstemirren SC mahkemesinde çalışmak üzere,

 

 ÇORUM

Çorum Hâkimi 40198 Ömer GÜNAYDIN’a mevcut yetkisine (ACM Üye) ilaveten ve müstemirren Kad mahkemesinde çalışmak üzere,

Çorum Hâkimi 37116 Beyza İffet KOÇAK’a mevcut yetkisi (1.SH) kaldırılarak, müstemirren 1. AH mahkemesinde ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çorum Hâkimi 35313 Süreyya ARMUTÇU’ya mevcut yetkisi (2.SH) kaldırılarak, müstemirren 2. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çorum Hâkimi 37466 Aydın ACAR’a mevcut yetkileri (İş+Kad) kaldırılarak, müstemirren İş mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çorum Hâkimi 37270 Hülya KÖŞÜM’e müstemirren 2. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çorum Hâkimi 37344 Suzan Ece ERTÜRKMEN’e müstemirren Aile mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çorum Hâkimi 38722 Esin ÇULHA’ya müstemirren 1. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çorum Hâkimi 40166 Ali KÖŞÜM’e müstemirren 2. SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bayat Hâkimi 58634 Mehmet Uğur HANÇERLİ’ye müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bayat Hâkimi 42393 Nuh TAŞDELEN’e müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kargı Hâkimi 42700 Cihan KAHRAMAN’a mevcut yetkilerine (AC+SH) ilaveten ve müstemirren AH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Mecitözü Hâkimi 40919 Veysel ASLAN’a müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ortaköy (Çorum) Hâkimi 98052 Gürkan SUNA’ya müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

 DÜZCE

Düzce Hâkimi 40093 Mehmet DEMİR’e mevcut yetkisi (ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 2. AH mahkemesinde ve İş mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Düzce ACM Üyesi 21865 Erol ÇAKIR’a mevcut yetkisine (ACM Üye) ilaveten gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Akçakoca Hâkimi 95094 Derya BATIR’a müstemirren SC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Cumayeri Hâkimi 39902 Canel RÜZGAR’a müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Yığılca Hâkimi 95116 Rahmi ASLAN’a mevcut yetkilerine (SH+SC) ilaveten ve müstemirren AC+AH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

EREĞLİ (KONYA)

Ereğli (Konya) Hâkimi 35248 Hatice İlkay PAMUK’a müstemirren İcra mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Karapınar Hâkimi 42014 Mehmet YILDIZ’a mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Karapınar Hâkimi 41048 Bilal UYSAL’a müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Karapınar Hâkimi 42674 Emıne Dılek YILDIRİM ‘a müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 ERZİNCAN

Erzincan ACM Üyesi 24763 Nurettin AKDAĞLI’ya mevcut yetkisine (ACM Üye) ilaveten gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Erzincan Hâkimi 40996 Afife KELEŞ’e müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çayırlı Hâkimi 42494 Durmuş ELDEN’e mevcut yetkilerine (AC+SH) ilaveten ve müstemirren AH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Tercan Hâkimi 41997 Murat TURAN’a mevcut yetkileri (SC+SH) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Tercan Hâkimi 97963 Meryem GÜNAY’a müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 FETHİYE

Fethiye Hâkimi 32201 Mehmet ÖZTUNǒa mevcut yetkisi (1.SC) kaldırılarak, müstemirren 1. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Fethiye Hâkimi 32167 Buket DEMİREL’e müstemirren 3. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Fethiye Hâkimi 38290 Bayram AYDOĞDU’ya müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Fethiye Hâkimi 38581 Rukiye ÖZER’e müstemirren Kad mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 GİRESUN

Giresun ACM Başkanı 34140 Halil ADIGÜZEL’e mevcut yetkisine (ACM Bşk.) ilaveten Komisyon Başkanlığında çalışmak üzere,

Giresun Hâkimi 40049 Muhammer TÜZÜVCܒye müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bulancak Hâkimi 30935 Atalay DÖNMEZ’e mevcut yetkileri (SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bulancak Hâkimi 40021 Dursun YILMAZ’a müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bulancak Hâkimi 40070 Hülya ESKİÇIRAK’a müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Espiye Hâkimi 39545 Nutullah SUBAŞI’na mevcut yetkisine (AH) ilaveten ve müstemirren AC+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Espiye Hâkimi 41969 İlyas DEVELİ’ye müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Eynesil Hâkimi 43103 Cem KARACA’ya müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Görele Hâkimi 41059 Yusuf BULUT’a müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Keşap Hâkimi 41041 Arif KAPKARA’ya müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Tirebolu Hâkimi 39877 İbrahim BOZYEL’e mevcut yetkileri (SC+SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren AH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Tirebolu Hâkimi 40004 İslam ÇİÇEK’e mevcut yetkisine (AC) ilaveten ve müstemirren SH mahkemesinde çalışmak üzere,

 

İNEBOLU

İnebolu ACM Üyesi 22863 Hasan DEMİRTAŞ’a mevcut yetkisine (ACM Üyeliği) ilaveten gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İnebolu Hâkimi 38206 Adem YILDIZ’a müstemirren AC mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İnebolu Hâkimi 38645 Niyazi AKDOĞAN’a müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bozkurt Hâkimi 95079 Ahmet Ziya ELİTAŞ’a mevcut yetkilerine (AH+SC+Kad) ilaveten ve müstemirren AC+SH mahkemelerinde çalışmak üzere,

Cide Hâkimi 39566 Handan DURMUŞ’a mevcut yetkileri (SC+SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren AH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Cide Hâkimi 42575 Canan KAYA’ya müstemirren AC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çatalzeytin Hâkimi 42368 Hayatı PALLI’ya müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Küre Hâkimi 41075 Gülay ERTAŞ’a müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

 İSKENDERUN

İskenderun Hâkimi 38258 Hülya ERİM DALASLAN’a mevcut yetkisi (ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren Aile mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İskenderun Hâkimi 36920 Gülen ARSLAN’a mevcut yetkisi (1.SC) kaldırılarak, müstemirren 2. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İskenderun Hâkimi 34781 Uğur KALKAN’a mevcut yetkisi (2.SC) kaldırılarak, müstemirren 3. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İskenderun Hâkimi 38194 Kemal VARAN’a müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İskenderun Hâkimi 39742 Fahreddin HASDEMİR’e müstemirren 2. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İskenderun Hâkimi 40944 Mesut BİLEN’e müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Dörtyol Hâkimi 39947 Nusret YILDIZ’a mevcut yetkileri (SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren AH+İcra mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Dörtyol Hâkimi 38111 Ender KÖSE’ye müstemirren 2. İş mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Dörtyol Hâkimi 41130 Hasan GÜNGÖR’e müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş ACM Başkanı 33941 Dursun ALTINÖZ’e mevcut yetkileri (ACM Bşk.+KB) kaldırılarak, müstemirren 1. ACM Başkanlığında ve Komisyon Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlığına bakmak üzere,

Kahramanmaraş Hâkimi 24771 Etem Tuğrul TOPRAKOĞLU’na mevcut yetkisi (ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kahramanmaraş Hâkimi 39926 Hasan AKDEMİR’e mevcut yetkisi (ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kahramanmaraş Hâkimi 33333 Aydın IŞIK’a mevcut yetkileri (2.AH+İcra 1/2) kaldırılarak, müstemirren 2. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kahramanmaraş Hâkimi 33529 Tamer ŞAHİN’e mevcut yetkileri (3.AH+İcra 1/2) kaldırılarak, müstemirren 3. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kahramanmaraş Hâkimi 37404 İhsan Tayfun DEMİRCİ’ye mevcut yetkisi (1.SC) kaldırılarak, müstemirren 4. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kahramanmaraş Hâkimi 38801 Dilek BİNİCİ’ye mevcut yetkisi (2.SC) kaldırılarak, müstemirren 1. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kahramanmaraş ACM Başkanı 36460 Turgay ATEŞ’e müstemirren 2. ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlığına bakmak üzere,

Kahramanmaraş Hâkimi 37280 Mehmet TÜFEKÇİBAŞI’na müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kahramanmaraş Hâkimi 37939 Hacı Ali ALAY’a müstemirren 2. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kahramanmaraş Hâkimi 38725 Hayriye ÇELİKER’e müstemirren 2. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kahramanmaraş Hâkimi 39729 Hüseyin PEKŞEN’e müstemirren 2. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kahramanmaraş Hâkimi 41120 Saime CAN’a müstemirren İcra mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 2. ağır ceza mahkemesine verilmesine, 2. ağır ceza mahkemesinin esası, 1. ağır ceza mahkemesinin derdest dosya sayısına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Andırın Hâkimi 42260 Mustafa SÖYLEN’e mevcut yetkisi (SH) kaldırılarak, müstemirren AC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Andırın Hâkimi 95001 Mustafa ÇAL’a mevcut yetkisine (SC) ilaveten ve müstemirren SH mahkemesinde çalışmak üzere,

Pazarcık Hâkimi 40145 Şükrü GÖKOĞLU’na mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren AH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Pazarcık Hâkimi 39778 Ertan AYDIN’a müstemirren AH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Pazarcık Hâkimi 41727 Özlem ÖZKAN’a müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Türkoğlu Hâkimi 40799 Kerim KELEŞ’e müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Türkoğlu Hâkimi 40937 Ali Murat ERKOǒa müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 KARABÜK

Karabük Hâkimi 33913 Naciye Alev POLAT ÖZDER’e mevcut yetkilerine (1.AH+AÜ) ilaveten ve müstemirren İş mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak üzere,

Karabük Hâkimi 35336 Ferhan BÜYÜKELÇİ’ye mevcut yetkisine (2.AH) ilaveten ve müstemirren İş mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak üzere,

Karabük Hâkimi 23633 Ayşe (TÜZÜN) AKBAŞ’a müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çerkeş Hâkimi 39505 Davut BEDİR’e müstemirren AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çerkeş Hâkimi 39564 Yılmaz AKINCI’ya mevcut yetkileri (SC+SH) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çerkeş Hâkimi 40869 Abdurrahman GÜN’e müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Eflâni Hâkimi 98088 İsmail YILMAZ’a müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Eskipazar Hâkimi 41891 Barış BAKİ’yd mevcut yetkilerine (AC+SH) ilaveten ve müstemirren AH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Ovacık (Karabük) Hâkimi 42635 Mehmet TURAN’a müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Safranbolu Hâkimi 38171 Şirvan ERTEKİN’e müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Safranbolu Hâkimi 40215 Hayrettin KISA’ya müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Yenice (Karabük) Hâkimi 42569 Esra ATLI ERTÜRK’e mevcut yetkilerine (SH+Kad) ilaveten ve müstemirren SC mahkemesinde çalışmak üzere,

Yenice (Karabük) Hâkimi 42498 Cem ÇELİK’e müstemirren AC+AH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 KARAMAN

Karaman Hâkimi 38059 Ercan GÜZELOĞLU’na mevcut yetkisine (1. AC) ilaveten Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak üzere,

Karaman Hâkimi 34495 Ahmet EKİNCİ’ye müstemirren 2. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Karaman Hâkimi 35247 Fatma EKİNCİ’ye müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 KARS

Kars ACM Başkanı 35910 Ümit Selçuk DOĞAN’a mevcut yetkisine (ACM Bşk.) ilaveten Komisyon Başkanlığında çalışmak üzere,

Kars Hâkimi 28223 Zübeyde Gülhan ÖZGÜR’e mevcut yetkisi (ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kars ACM Üyesi 27662 Mehmet Nizamettin HAZNEDAR’a mevcut yetkisine (ACM Üye) ilaveten gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kars Hâkimi 40292 Mehmet Necati ORAT’a mevcut yetkileri (SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren 2. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Akyaka Hâkimi 92577 Ramazan ÇAYLI’ya mevcut yetkilerine (SH+SC) ilaveten ve müstemirren AC+AH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Arpaçay Hâkimi 42030 Mevlüt DÖNERTAŞ’a mevcut yetkilerine (AH+SC+Kad) ilaveten ve müstemirren AC+SH mahkemelerinde çalışmak üzere,

Digor Hâkimi 94997 Şermin ERGÖZ’e mevcut yetkilerine (SC+SH) ilaveten ve müstemirren AH+AC+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Kağızman Hâkimi 42466 Tuğba Zülbiye SUCU’ya mevcut yetkileri (SC+SH) kaldırılarak, müstemirren AC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kağızman Hâkimi 42473 Erol KAPLAN’a müstemirren AH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sarıkamış Hâkimi 93873 Nevin KAYINGÜL’e müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Selim Hâkimi 42110 Ramazan DEMİRYÜREK’e mevcut yetkileri (SC+SH) kaldırılarak, müstemirren AC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Selim Hâkimi 41008 Ahmet EVLİ’ye mevcut yetkilerine (AH+Kad) ilaveten ve müstemirren SC mahkemesinde çalışmak üzere,

Susuz Hâkimi 42097 Hüseyin İNCE’ye mevcut yetkilerine (AC+SH) ilaveten ve müstemirren AH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

 KASTAMONU

Kastamonu ACM Başkanı 35931 Ali SAYIN’a mevcut yetkisine (ACM Bşk.) ilaveten Komisyon Başkanlığında çalışmak üzere,

Kastamonu Hâkimi 92543 Tekin KORKMAZ’a mevcut yetkisi (ACM Üye) kaldırılarak, gerektiğinde tüm mahkemelere bakmak üzere,

Kastamonu Hâkimi 37303 Fahrettin CENİK’e mevcut yetkileri (AC 1/2+Kad) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kastamonu Hâkimi 37535 Gülcan GARZANLI ARKÇI’ya mevcut yetkisine (İcra) ilaveten ve müstemirren Kad mahkemesinde çalışmak üzere,

Kastamonu Hâkimi 27582 Tuncay KARA’ya müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Azdavay Hâkimi 42447 Alpaslan MAMAK’a gerektiğinde tüm mahkemelere bakmak üzere,

Azdavay Hâkimi 95070 Adem ATASOY’a müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Daday Hâkimi 42583 Ömer SİVRİKAYA’ya mevcut yetkilerine (SC+SH) ilaveten ve müstemirren AC+AH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Devrekâni Hâkimi 42596 Selım VAR’a mevcut yetkilerine (AC+SH) ilaveten ve müstemirren AH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Taşköprü Hâkimi 40767 Doğan AĞIRMAN’a müstemirren SC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Taşköprü Hâkimi 41026 Mahmut MAVİ’ye müstemirren AH+İcra mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Tosya Hâkimi 40263 Ahmet DÖNMEZ’e mevcut yetkileri (SC+SH) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Tosya Hâkimi 42162 Ferhat GÖÇMEN’e müstemirren AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Tosya Hâkimi 42539 Mahmut ARSLAN’a müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 KIRKLARELİ

Kırklareli ACM Üyesi 30013 Hasan ALTUN’a mevcut yetkisine (ACM Üyeliği) ilaveten gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kırklareli Hâkimi 32398 Derya KONAK’a müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kırklareli Hâkimi 38188 Cengiz SAYILGAN’a müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kırklareli Hâkimi 40258 Meral ÜNEL’e müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Babaeski Hâkimi 38138 Ali BELEN’e mevcut yetkileri (SC+SH) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Babaeski Hâkimi 24244 Erbil İLTER’e müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Babaeski Hâkimi 33185 Salim Demirhan DURAK’a müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Babaeski Hâkimi 40064 Tuna TEKİN’e müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Demirköy Hâkimi 41116 Ruhi KOYUNCU’ya mevcut yetkilerine (AH+SC) ilaveten ve müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Lüleburgaz Hâkimi 92562 Bahattin ARAS’a mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Lüleburgaz Hâkimi 40745 Osman TONTA’ya müstemirren 2. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Lüleburgaz 2. Sulh Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 2. sulh ceza mahkemesine verilmesine, 2. sulh ceza mahkemesinin esası, 1. sulh ceza mahkemesinin derdest dosya sayısına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Pınarhisar Hâkimi 41962 Mehmet ÜNAL’a müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 KIRŞEHİR

Kırşehir Hâkimi 39592 İsmail ÖZTÜRK’e mevcut yetkisi (ACM Üyeliği) kaldırılarak, müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kırşehir Hâkimi 38304 Nehare MECİT’e mevcut yetkisi (Aile) kaldırılarak, müstemirren 1. AH mahkemesinde ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kırşehir Hâkimi 35337 Ercan DOĞAN’a müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kırşehir Hâkimi 37957 Ali Oğuz ŞAHİN’e müstemirren İcra+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kırşehir Hâkimi 38260 Ferdağ ŞAHİN’e müstemirren Aile mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kırşehir Hâkimi 40336 Yasemin BENLİ’ye müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Akpınar Hâkimi 42024 Yusuf ÖNDER’e mevcut yetkilerine (AC+SH) ilaveten ve müstemirren AH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Çiçekdağı Hâkimi 41064 Hulusi Tahir İLGENLİ’ye mevcut yetkisine (AC) ilaveten ve müstemirren SH mahkemesinde çalışmak üzere,

Çiçekdağı Hâkimi 42090 Neşe ERTEN’e mevcut yetkileri (SC+SH) kaldırılarak, müstemirren AH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çiçekdağı Hâkimi 41877 Altan Fatih MEHAN’a gerektiğinde tüm mahkemelere bakmak üzere,

Kaman Hâkimi 39951 Mehmet YERTÜM’e mevcut yetkileri (SC+SH) kaldırılarak, müstemirren AC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kaman Hâkimi 42146 Erhan ASİLSOY’a müstemirren SC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Mucur Hâkimi 41940 Ümit TOPRAK’a müstemirren AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 KİLİS

Kilis Hâkimi 92585 Esin Zeynep ÇELİK’e mevcut yetkisine (SH) ilaveten ve müstemirren Kad mahkemesinde çalışmak üzere,

Kilis Hâkimi 38681 Fatma KÜÇÜKKELEŞ’e müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İslâhiye Hâkimi 42119 Nurullah BODUR’a mevcut yetkisine (SC) ilaveten ve müstemirren SH mahkemesinde çalışmak üzere,

İslâhiye Hâkimi 40961 Ali Ramazan BİLGİSİÇOK’a müstemirren AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 KOZAN

Kozan Hâkimi 38757 Sabiha SAVAŞÇI’ya müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kozan Hâkimi 39705 Mevlüt YILMAZ’a müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İmamoğlu Hâkimi 39560 Yusuf DEMİREL’e mevcut yetkileri (SH+SC) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İmamoğlu Hâkimi 40970 Ramazan ÖZER’e müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Saimbeyli Hâkimi 42360 Serdar DEVRİM’e mevcut yetkilerine (AC+SH+Kad) ilaveten ve müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

MARDİN

Mardin Hâkimi 35037 Arzum BELLER ARSLAN’a mevcut yetkisine (SH) ilaveten ve müstemirren Kad mahkemesinde çalışmak üzere,

Mardin ACM Üyesi 35168 Kıymet AKPINAR’a müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Mardin ACM Başkanı 35223 Nadir ÖZSOY’a müstemirren 1. ACM Başkanlığında ve Komisyon Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlığına bakmak üzere,

Mardin ACM Başkanı 35971 Ahmet ÖMEROĞLU’na müstemirren 2. ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlığına bakmak üzere,

Mardin Hâkimi 41015 Savaş ÇELİK’e müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Mardin Hâkimi 41448 Yavuz YILMAZ’a müstemirren 2.AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Mardin Hâkimi 41482 Yusuf DİKEǒe müstemirren 1. AC mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Derik Hâkimi 97971 Mehmet ÖZALP’e müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Derik Hâkimi 42571 Muhammet ÖZ’e müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kızıltepe Hâkimi 38110 Kemal KURT’a mevcut yetkisi (AC 1/2) kaldırılarak, müstemirren 1. AC mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kızıltepe Hâkimi 41870 Serdar SEZER’e mevcut yetkisi (AC 1/2) kaldırılarak, müstemirren 1. AC mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kızıltepe Hâkimi 40020 Amil ECE’ye mevcut yetkileri (SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren 2. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kızıltepe Hâkimi 95221 Aytaç BALLI’ya müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kızıltepe Hâkimi 42456 Adnan YAMAN’a müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kızıltepe Hâkimi 42465 Zühal İŞGÖREN’e müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Kızıltepe 2. Asliye Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

 

Kızıltepe Hâkimi Kemal KURT’un asliye ceza mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 1. asliye ceza mahkemesi hâkimi, Kızıltepe Hâkimi Serdar SEZER’in asliye ceza mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 1. asliye ceza mahkemesi hâkimi sıfatı ile bakmasına, (kesinleşmemiş, karara çıkmış, infazı gereken ve Yargıtay’dan bozularak gelen dava dosyaları dahil),

Yeni gelecek işlerin 2. asliye ceza mahkemesine verilmesine, 2. asliye ceza mahkemesinin esası, 1. asliye ceza mahkemesine bakan hâkimlerin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin hakim sayısına göre eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Mazıdağı Hâkimi 42206 Pürzan KARAHAN’a mevcut yetkilerine (AC+SH) ilaveten ve müstemirren AH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Ömerli Hâkimi 41817 Hayri ÖZTÜRK’e mevcut yetkileri (AH+SC+Kad) kaldırılarak, müstemirren AC+AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ömerli Hâkimi 95088 Fatih GÜNGÖR’e müstemirren SC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Savur Hâkimi 95009 Kemal ÖZKAN’a mevcut yetkilerine (AH+SC) ilaveten ve müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

 NAZİLLİ

Nazilli Hâkimi 37352 Pembe KOCAOĞLU’na mevcut yetkisi (SC 1/2) kaldırılarak, müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Nazilli Hâkimi 35945 Elife AYDOĞDU’ya mevcut yetkisi (SC 1/2) kaldırılarak, müstemirren 2. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Nazilli 2. Sulh Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

Nazilli Hâkimi Pembe KOCAOĞLU’nun sulh ceza mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 1. sulh ceza mahkemesi hâkimi, Nazilli Hakimi Elife AYDOĞDU’nun sulh ceza mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 2. sulh ceza mahkemesi hâkimi sıfatı ile bakmasına, (kesinleşmemiş, karara çıkmış, infazı gereken ve Yargıtay’dan bozularak gelen dava dosyaları dahil) yeni gelecek işlerin eşit olarak tevziine,

 

Bozdoğan Hâkimi 92557 Hüseyin Özay SÜZER’e müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bozdoğan Hâkimi 39966 Ömer Özgür ERCAN’a mevcut yetkileri (AC+SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren AC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bozdoğan Hâkimi 41998 Melek KARAKUŞ’a mevcut yetkileri (AH+SC) kaldırılarak, müstemirren AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Karacasu Hâkimi 42175 Necdet AKBAL’a mevcut yetkileri (SH+SC) kaldırılarak, müstemirren AC+AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Karacasu Hâkimi 97902 Murat ŞAHİNKAYA’ya müstemirren SC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kuyucak Hâkimi 40160 Menderes METİN’e müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 NEVŞEHİR

Nevşehir Hâkimi 36091 Pınar ŞAFAK’a mevcut yetkileri (1.AH+İcra 1/2+AÜ) kaldırılarak, müstemirren 1. AH mahkemesinde ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Nevşehir Hâkimi 36019 Serdar ŞENER’e mevcut yetkileri (2.AH+İcra 1/2) kaldırılarak, müstemirren 2. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Nevşehir Hâkimi 31111 Suat TÜRKAY’a müstemirren İcra mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Nevşehir Hâkimi 38794 Füsun BENLİ’ye müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Avanos Hâkimi 42455 Gülşah H.ÖMEROĞLU ÖZTOPRAK’a mevcut yetkileri (AH+SC) kaldırılarak, müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Avanos Hâkimi 40888 Vehbi AVCI’ya müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Avanos Hâkimi 40991 Namık GENEL’e müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Avanos Hâkimi 41371 Metin TANCI’ya müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Derinkuyu Hâkimi 67169 Yaşar BAŞ’a müstemirren AC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Hacıbektaş Hâkimi 40914 Suat ALACA’ya müstemirren AC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kozaklı Hâkimi 97937 Murat AKSU’ya müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kozaklı Hâkimi 98022 Mustafa KARAOSMANOĞLU’na müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 NİĞDE

Niğde Hâkimi 38155 Nuran TORLAK’a mevcut yetkisi (SC 1/2) kaldırılarak, müstemirren 1. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Niğde Hâkimi 37349 Gönül YABANCI ATA’ya müstemirren 1. AH mahkemesinde ve İcra mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Niğde Hâkimi 39616 Mustafa AKBAŞ’a müstemirren SC mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Altunhisar Hâkimi 95014 Miyese ÖZKAN’a mevcut yetkilerine (SH+SC) ilaveten ve müstemirren AH+AC+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Bor Hâkimi 39588 Selma Rahşan TAKÇI’ya müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bor Hâkimi 41406 İsa KARAKOǒa müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bor Hâkimi 41977 Mehmet Selçuk OĞUZMERT’e müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çamardı Hâkimi 42445 Bayram ALBAYRAK’a müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Çiftlik Hâkimi 42584 Bılal ÇAL’a müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Ulukışla Hâkimi 39658 Orhan YAVUZ’a mevcut yetkileri (AC+SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren AC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ulukışla Hâkimi 39694 Özlem PAKİŞ’e mevcut yetkileri (AH+SC) kaldırılarak, müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ulukışla Hâkimi 40936 Uğur Güçlü ALTINTAŞ’a müstemirren SC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 ORDU

Ordu Hâkimi 40102 Zeynep (ÇİĞDEM) İNANOĞLU’na mevcut yetkileri (1.SC+İcr. 1/2) kaldırılarak, müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ordu Hâkimi 35138 Aysel DURDUBAŞ’a mevcut yetkileri (2.SC+İcr. 1/2) kaldırılarak, müstemirren 2. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ordu Hâkimi 31590 M.Emin SÖNMEZLER’e mevcut yetkileri (SH+İş) kaldırılarak, müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ordu Hâkimi 40329 Durmuş ÖZCAN’a müstemirren İş+İcra mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ordu Hâkimi 42111 Necati DAŞTAN’a müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gölköy Hâkimi 98035 Dursun Hayati YURTBAŞI’ya müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Gürgentepe Hâkimi 98121 Şehmus ÇELİKAL’a müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Mesudiye Hâkimi 42502 Mustafa ŞEN’e müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Perşembe Hâkimi 42703 Menevşe DURAK UYAR’a mevcut yetkileri (AH+SC) kaldırılarak, müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Perşembe Hâkimi 95127 Musa TANRISEVEN’e mevcut yetkileri (AC+SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Perşembe Hâkimi 39950 Yıldıray ÖĞÜT’e müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Perşembe Hâkimi 40023 İsmail MALAY’a müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ulubey (Ordu) Hâkimi 41945 Metin KUKUL’a mevcut yetkilerine (AC+SH+Kad) ilaveten ve müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

 OSMANİYE

Osmaniye ACM Başkanı 32338 Cengiz TOPAKTAŞ’a mevcut yetkileri (ACM Bşk.+KB) kaldırılarak, müstemirren 1. ACM Başkanlığında ve Komisyon Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlığına bakmak üzere,

Osmaniye Hâkimi 92574 İsmail KÖROĞLU’na mevcut yetkisi (ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Osmaniye Hâkimi 32503 İbrahim ÇELENK’e mevcut yetkisi (ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 1. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Osmaniye Hâkimi 34943 Sonay ŞANLIER YAŞAR’a mevcut yetkisi (1.SC) kaldırılarak, müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Osmaniye ACM Üyesi 26067 Hasan KAYA’ya müstemirren 2. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Osmaniye Hâkimi 34250 Osman KİPER’e müstemirren Aile mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Osmaniye Hâkimi 35291 Yasemin (KİRAZ) YOLDAŞ’a müstemirren 2. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Osmaniye ACM Başkanı 35893 Gökçe YILDIRIM’a müstemirren 2. ACM Başkanlığında çalışmak, gerektiğinde diğer ACM Başkanlığına bakmak üzere,

Osmaniye Hâkimi 38257 Süheyla YILDIRIM’a müstemirren 2. AH mahkemesinde ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Osmaniye Hâkimi 38543 Yusuf LEYLA’ya müstemirren Çocuk mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Osmaniye Hâkimi 38755 Necdet YÜKSEL’e müstemirren 1. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Osmaniye Hâkimi 39874 Yavuz KOǒa müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Osmaniye Hâkimi 40262 Cuma ÖZTÜRK’e müstemirren 2. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Osmaniye 2. Ağır Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine, yeni gelecek işlerin 2. ağır ceza mahkemesine verilmesine, 2. ağır ceza mahkemesinin esası, 1. ağır ceza mahkemesinin derdest dosya sayısına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

Osmaniye Çocuk mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

 

Bahçe Hâkimi 42533 Heysem KOCAÇİNAR’a müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Düziçi Hâkimi 39712 Adem ÖZDEMİR’e mevcut yetkisi (AH) kaldırılarak, müstemirren AC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Düziçi Hâkimi 41000 Mehmet Beyhan SEÇKİN’e müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Erzin Hâkimi 40241 Murat BOYLU’ya mevcut yetkileri (AC+SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren AC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Erzin Hâkimi 41407 Hüseyin ULUÇAY’a mevcut yetkileri (AH+SC) kaldırılarak, müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Erzin Hâkimi 40975 Hakan ÖZDEŞ’e müstemirren SC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 ÖDEMİŞ

Ödemiş Hâkimi 34281 Selçuk KURTCEBE’ye mevcut yetkileri (AC 1/2+YÜ) kaldırılarak, müstemirren 1. AC mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ödemiş Hâkimi 29422 Reyhan BOSTAN’a mevcut yetkisi (AC 1/2) kaldırılarak, müstemirren 2. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Ödemiş 2. Asliye Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

Ödemiş Hâkimi Selçuk KURTÇEBE’nin asliye ceza mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 1. asliye ceza mahkemesi hâkimi, Ödemiş Hakimi Reyhan BOSTAN’ın asliye ceza mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 2. asliye ceza mahkemesi hâkimi sıfatı ile bakmasına, (kesinleşmemiş, karara çıkmış, infazı gereken ve Yargıtay’dan bozularak gelen dava dosyaları dahil) yeni gelecek işlerin eşit olarak tevziine,

Bayındır Hâkimi 37937 Tayfun ÖZANT’a mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bayındır Hâkimi 37392 Rahime EREN’e müstemirren AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bayındır Hâkimi 40012 Muammer ÇALIK’a müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Beydağ Hâkimi 94987 Ferhan GÜMÜŞ’e mevcut yetkilerine (SC+SH+Kad) ilaveten ve müstemirren AH+AC mahkemelerinde çalışmak üzere,

Kiraz Hâkimi 42657 Bılgen MAVİŞ’e mevcut yetkileri (SH+SC) kaldırılarak, müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kiraz Hâkimi 40186 İsmet Ertuğrul GEREDE’ye mevcut yetkileri (AC+Kad) kaldırılarak, müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Tire Hâkimi 35114 Enver PAKYÜREK’e mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Tire Hâkimi 37248 Serpil ŞAKAR’a müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 RİZE

Rize Hâkimi 34998 Ünal YALÇINKAYA’ya mevcut yetkisi (ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 2. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Rize Hâkimi 35012 Hatice DEMİREL’e mevcut yetkisi (ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren Aile mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Rize Hâkimi 33874 Aslıhan AKÇAY KARABULUT’a mevcut yetkisine (2.AH) ilaveten Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak üzere,

Rize Hâkimi 38060 Levent USTA’ya müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Rize Hâkimi 38735 Arzu USTA’ya müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Rize Hâkimi 39692 Metin KIZILTAŞ’a müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ardeşen Hâkimi 39831 Servet KORKMAZ’a müstemirren AC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çamlıhemşin Hâkimi 98051 Fatma Serap ÖZ’e müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Çayeli Hâkimi 38804 Turhan BALKAN’a mevcut yetkileri (SC+SH) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çayeli Hâkimi 39596 Alper MOLLAOĞLU’na müstemirren AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çayeli Hâkimi 41107 Emel (BİLGİN) ÇELEBİ’ye müstemirren SC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Fındıklı Hâkimi 40872 Türkay SAĞLAM’a müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Fındıklı Hâkimi 41005 Hasan GELİR’e müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İkizdere Hâkimi 42372 Kürşat KÖYLܒye mevcut yetkilerine (AH+SC) ilaveten ve müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Kalkandere Hâkimi 42644 Melahat ŞAHİN SOYAL’a müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Pazar Hâkimi 41150 Abdullah KÖKSAL’a müstemirren AC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Pazar Hâkimi 42694 Alı Osman ZENGİN’e müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 SALİHLİ

Salihli Hâkimi 35043 Ayşe KAPLAN’a mevcut yetkisi (ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 2.AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Salihli Hâkimi 35953 Mesut ZEYBEKOĞLU’na müstemirren 1. AC mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Salihli Hâkimi 36107 Mehmet AYAN’a müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Salihli Hâkimi 40202 Merih Müge PEHLİVAN’a müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Salihli Hâkimi 40849 Seyfettin MERMERCİ’ye müstemirren İcra mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Demirci Hâkimi 38910 Cem Reşit EYÜBOĞLU’na mevcut yetkileri (SH+SC) kaldırılarak, müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Demirci Hâkimi 42702 Uğur KAÇAK’a müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Köprübaşı Hâkimi 95140 İsmail TENRUH’a mevcut yetkilerine (SC+SH) ilaveten ve müstemirren AC+AH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Kula Hâkimi 40136 Hidayet KOCATEPE’ye mevcut yetkileri (SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kula Hâkimi 42655 Bülent AĞKOǒa müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Selendi Hâkimi 98062 Ahmet ARICIGİL’e müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

 SİLİFKE

Silifke Hâkimi 37556 Kader UYANIK’a mevcut yetkisi (1. AH) kaldırılarak, müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Silifke Hâkimi 37160 Murat GÖKÇEL’e müstemirren 1. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Anamur Hâkimi 39892 Ali ÖZTÜRKMEN’e mevcut yetkileri (SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Anamur Hâkimi 40199 Baki TONBAK’a müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Anamur Hâkimi 41014 Oğuzhan TÜRKOĞLU’na müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Aydıncık Hâkimi 42578 Mehmet Selim EREN’e mevcut yetkileri (AC+SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Aydıncık Hâkimi 41963 Mehmet ÇOBAN’a müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bozyazı Hâkimi 40757 İsa YALI’ya mevcut yetkileri (SH+SC) kaldırılarak, müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bozyazı Hâkimi 42184 Mehmet ARSLAN’a müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gülnar Hâkimi 98368 Asena BİÇER’e müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Mut Hâkimi 39839 Çağan HANIMELİ’ye mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Mut Hâkimi 41372 Gökhan ŞİMŞEK’e müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 SİNOP

Sinop Hâkimi 35240 Veysel BÜLBÜL’e müstemirren SH+Kad mahkemelerinde ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Erfelek Hâkimi 95101 Ebru Havva AKBİLEK’e müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Gerze Hâkimi 92533 Ayla ŞEKER’e mevcut yetkisine (SC) ilaveten ve müstemirren AH mahkemesinde çalışmak üzere,

Gerze Hâkimi 40235 İsmail YAVUZ’a mevcut yetkilerine (AC+SH) ilaveten ve müstemirren Kad mahkemesinde çalışmak üzere,

Türkeli Hâkimi 98010 Yasemin KARADENİZ’e müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

SÖKE

Söke ACM Üyesi 21525 Fethi AKÇAY’a mevcut yetkisine (ACM Üye ) ilaveten gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Söke Hâkimi 33458 Ali Yücel ERDOĞDU’ya müstemirren 1.AH mahkemesinde ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Söke Hâkimi 36879 Çiğdem VAYİSOĞLU’na müstemirren 2.AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Söke Hâkimi 38313 Seher AK’a müstemirren Çocuk mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Söke Çocuk mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

 

Didim Hâkimi 37516 Abdullah YEŞEREN’e müstemirren AC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Didim Hâkimi 38278 Sema (BAHÇECİ) EKTİRİCİOĞLU’na müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 TARSUS

Tarsus Hâkimi 38245 Aysun BAŞAR’a mevcut yetkisi (2. SC) kaldırılarak, müstemirren İş mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Tarsus Hâkimi 35109 Türker TERZİ’ye mevcut yetkisine (1.SH) ilaveten ve müstemirren İcra mahkemesinde çalışmak üzere,

Tarsus Hâkimi 37084 Nesrin KAYA’ya mevcut yetkisine (2.SH) ilaveten ve müstemirren Kad mahkemesinde çalışmak üzere,

Tarsus Hâkimi 34183 Bekir AYDIN’a mevcut yetkisi (İş ) kaldırılarak, müstemirren 1. AH mahkemesinde ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Tarsus Hâkimi 34036 Serpil ŞAYLI’ya mevcut yetkisi (Aile ) kaldırılarak, müstemirren 2.AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Tarsus Hâkimi 19956 Ömer KILINǒa müstemirren Aile mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Tarsus Hâkimi 38715 Belgin BİNGÖL’e müstemirren 2.SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çamlıyayla Hâkimi 42839 Erkan AKBABA’ya müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

 TOKAT

Tokat Hâkimi 37043 İmran İMAMGİLLER’e mevcut yetkisi (SC 1/2) kaldırılarak, müstemirren 1. AH mahkemesinde ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Tokat Hâkimi 37391 Mehmet KARACA’ya müstemirren SC mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Tokat Hâkimi 42144 Dicle TEKŞAL’a müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Artova Hâkimi 98141 Türkan HALICI’ya müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Erbaa Hâkimi 39909 Lokman ÖZKAN’a mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Erbaa Hâkimi 95183 Dilek BATUR’a mevcut yetkileri (SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Erbaa Hâkimi 42063 Ali ASLANTAŞ’a müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Niksar Hâkimi 39887 Müzeyyen YILDIRIMOĞLU’na mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Niksar Hâkimi 40002 Özlem Hülya TURAL’a müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Niksar Hâkimi 41040 Cemil Kürşat TÜRKMEN’e müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Niksar Hâkimi 41378 Adem ARSLAN’a müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 ÜNYE

Ünye Hâkimi 36893 Mehmet Ali AYKUN’a Komisyon Yedek Üyeliği kaldırılarak, Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak üzere,

Ünye Hâkimi 35243 Resmiye SÜRMELİ’ye mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren 1. AH mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ünye Hâkimi 41441 Fatih KURT’a müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Akkuş Hâkimi 92526 Banu Aliye (KOCASOY) ALKOǒa müstemirren AH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İkizce Hâkimi 95072 Hayrettin GENǒe mevcut yetkileri (SH+SC) kaldırılarak, müstemirren AH+AC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

İkizce Hâkimi 98068 Fatma (SEVİM) ÖNER ‘e müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kumru Hâkimi 43844 Şebnem KARABODUK’a mevcut yetkileri (AH+AC+SH+SC+Kad) kaldırılarak, müstemirren AC+AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kumru Hâkimi 95069 Mustafa İNANǒa müstemirren SC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 

 VAN

Van Hâkimi 92568 Senem TURAN’a mevcut yetkisi (1.ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren 1.SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Van Hâkimi 40019 Erkan SARIÇAM’a mevcut yetkisi (1.SC) kaldırılarak, müstemirren 2.AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Van Hâkimi 39735 Eşref AKSU’ya müstemirren 3. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde CMK 250. maddesinde sayılan suç ve davalara bakmakla görevli diğer ACM Üyeliklerine bakmak üzere,

Van Hâkimi 39822 Serhat METEOĞLU’na müstemirren Kad mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Van Hâkimi 40138 İbrahim ÖNEKER’e müstemirren 4. ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde CMK 250. maddesinde sayılan suç ve davalara bakmakla görevli diğer ACM Üyeliklerine bakmak üzere,

Van Hâkimi 40801 Rukiye KARAKAŞ’a müstemirren İcra mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Başkale Hâkimi 42028 Defne BÜLBÜL’e müstemirren SC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çatak Hâkimi 98072 Türker ÖZMEN’e müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Gevaş Hâkimi 42526 Süleyman SARAL’a müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Özalp Hâkimi 41894 Orhan GÜLMEZ’e mevcut yetkilerine (SH+Kad) ilaveten ve müstemirren AC mahkemesinde çalışmak üzere,

Özalp Hâkimi 42476 Mehmet TEKKOYUN’a mevcut yetkisine (SC) ilaveten ve müstemirren AH mahkemesinde çalışmak üzere,

Saray (Van) Hâkimi 95122 Sinan KALKAN’a mevcut yetkilerine (AH+SC+Kad) ilaveten ve müstemirren AC+SH mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

 YOZGAT

Yozgat Hâkimi 37187 Harun DİNǒe mevcut yetkisi (AC 1/2) kaldırılarak, müstemirren 1.AC mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Yozgat Hâkimi 37411 Ali ERTAN’a mevcut yetkileri (SC+YÜ) kaldırılarak, müstemirren 2.AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Yozgat Hâkimi 37356 Ali Rıza TARHAN’a müstemirren 1.AH mahkemesinde ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Yozgat Hâkimi 39534 Erkan TEPE’ye müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Yozgat Hâkimi 40041 Mustafa YILMAZ’a müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Yozgat 2. Asliye Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

Yozgat Hâkimi Harun DİNǒin asliye ceza mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 1. asliye ceza mahkemesi hâkimi, Yozgat Hakimi Ali ERTAN’ın halen boşta bulunan asliye ceza mahkemesine ½’sine ait dava ve işlere 2. asliye ceza mahkemesi hâkimi sıfatı ile bakmasına, (kesinleşmemiş, karara çıkmış, infazı gereken ve Yargıtay’dan bozularak gelen dava dosyaları dahil) yeni gelecek işlerin eşit olarak tevziine,

 

Akdağmadeni Hâkimi 39646 Bayram ARSLAN’a müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Akdağmadeni Hâkimi 42049 Şükrü ÇAĞLAR’a müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çekerek Hâkimi 97957 Hatice KELEŞ’e müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çekerek Hâkimi 98120 Asabil YIRTICI’ya müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kadışehri Hâkimi 97893 Tülün KAFALI ERSOY’a müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Sorgun Hâkimi 41904 Mehmet AĞIR’a müstemirren SC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Şefaatli Hâkimi 42373 Özgür Mustafa DÜLGER’e müstemirren AC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

AĞRI

Ağrı Hâkimi 41829 Halil İbrahim AKTEPE’ye mevcut yetkileri (AC 1/2+YÜ) kaldırılarak, müstemirren 1.AC mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ağrı Hâkimi 42658 Burak KILIǒa mevcut yetkisi (AC 1/2) kaldırılarak, müstemirren 2.AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ağrı Hâkimi 37339 Osman KAYA’ya mevcut yetkileri (AH 1/2+Kad+AÜ) kaldırılarak, müstemirren 1.AH+Kad mahkemelerinde ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ağrı Hâkimi 42141 Arzu AL’a mevcut yetkisi (AH 1/2) kaldırılarak, müstemirren 2.AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ağrı Hâkimi 95206 Handan (Tunç) GÜNERİ’ye müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Ağrı 2. Asliye Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

Ağrı Hakimi Halil İbrahim AKTEPE’nin asliye ceza mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 1. asliye ceza mahkemesi hâkimi, Ağrı Hâkimi Burak KILIǒın asliye ceza mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 2. asliye ceza mahkemesi hâkimi sıfatı ile bakmasına, (kesinleşmemiş, karara çıkmış, infazı gereken ve Yargıtay’dan bozularak gelen dava dosyaları dahil) yeni gelecek işlerin eşit olarak tevziine,

 

Ağrı 2. Asliye Hukuk mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

Ağrı Hakimi Osman KAYA’nın asliye hukuk mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 1. asliye hukuk mahkemesi hâkimi, Ağrı Hâkimi Arzu AL’ın asliye hukuk mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 2. asliye hukuk hâkimi sıfatı ile bakmasına, (kesinleşmemiş, karara çıkmış, infazı gereken ve Yargıtay’dan bozularak gelen dava dosyaları dahil) yeni gelecek işlerin eşit olarak tevziine,

 

Taşlıçay Hâkimi 42516 Mehmet KÜSMÜŞ’e mevcut yetkilerine (AC+SH) ilaveten ve müstemirren AH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Tutak Hâkimi 95041 Melih AVCI’ya mevcut yetkileri (AH+SC) kaldırılarak, müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Tutak Hâkimi 95023 Onur DEMİR’e müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 

 ARDAHAN

Ardahan Hâkimi 38532 Aytekin YAKAR’a mevcut yetkisine (2.AH) ilaveten Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak üzere,

Ardahan Hâkimi 40790 İbrahim KOLCU’ya müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ardahan Hâkimi 41126 Rıfat TURANLI’ya müstemirren 1.AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ardahan Hâkimi 98049 Neslihan ŞENOL DAĞLI’ya müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çıldır Hâkimi 41846 Kemal ŞENGÜL’e mevcut yetkilerine (AH+SC) ilaveten ve müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Göle Hâkimi 41953 Gülcan ÇAKIR KAYA’ya mevcut yetkilerine (AH+SC+Kad) ilaveten ve müstemirren AC+SH mahkemelerinde çalışmak üzere,

Hanak Hâkimi 42459 Seyıt A. ŞAHİN’e müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Posof Hâkimi 42570 Alı AKPINAR’a mevcut yetkilerine (AC+SH+Kad) ilaveten ve müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

 ARTVİN

Arhavi Hâkimi 40960 Selçuk ALTUN’a müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Borçka Hâkimi 40311 Yalçın ÖKTEN’e mevcut yetkileri (AH+SC+Kad) kaldırılarak, müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Borçka Hâkimi 40058 Yemliha KARAKOǒa müstemirren AC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Borçka Hâkimi 40829 Nahit GEZGİN’e müstemirren SC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Hopa Hâkimi 40747 Hasan AKDOĞAN’a müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Hopa Hâkimi 92701 Özgür KELEŞOĞLU’na müstemirren SC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Şavşat Hâkimi 98047 Hasan Kadir YILMAZTEKİN’e müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

BAYBURT

Bayburt ACM Başkanı 39800 Ali Efendi PEKSAK’a mevcut yetkisine (ACM Bşk.) ilaveten Komisyon Başkanlığında çalışmak üzere,

Bayburt Hâkimi 40850 Mustafa Ümit ÇOKRAK’a müstemirren AC mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bayburt Hâkimi 41388 Behçet AŞILAR’a müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 BİNGÖL

Bingöl ACM Üyesi 23985 Hüsnü Yılmaz OKUTUCU’ya mevcut yetkisine (ACM Üyeliği) ilaveten gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bingöl Hâkimi 40580 Şehmus AKÇAKAYA’ya müstemirren 2.AC mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bingöl Hâkimi 41872 Ahmet GÜNDÜZ’e müstemirren 1.AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bingöl Hâkimi 34871 Birgül GÜVEN’e müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Karlıova Hâkimi 42536 İbrahım TAV’a mevcut yetkileri (AC+AH+Kad) kaldırılarak, müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Karlıova Hâkimi 95105 Abdülmecit ÖZGÜL’e mevcut yetkileri (SH+SC) kaldırılarak, müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kiğı Hâkimi 42581 Ali Rıza BAYIR’a mevcut yetkilerine (AC+SH+Kad) ilaveten ve müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

 BİTLİS

Bitlis ACM Başkanı 35826 Nazım DURMAZ’a mevcut yetkisine (ACM Bşk.) ilaveten Komisyon Başkanlığında çalışmak üzere,

Adilcevaz Hâkimi 42497 İsa ÇELİK’e müstemirren AC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Adilcevaz Hâkimi 42597 Mehmet DUMAN’a müstemirren AH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ahlat Hâkimi 95114 Mustafa TOSUN’a müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Güroymak Hâkimi 98026 Tahsin MUTLU’ya müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Güroymak Hâkimi 42514 Yalçın KARATAŞ’a müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Hizan Hâkimi 95156 Harun SADIǒa mevcut yetkilerine (AH+SC) ilaveten ve müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Mutki Hâkimi 42470 Erdem ODABAŞIOĞLU’na müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

 BOĞAZLIYAN

Boğazlıyan Hâkimi 92586 Dilek ÖZKAN EREN’e mevcut yetkileri (ACM Üye+Kad) kaldırılarak, müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Boğazlıyan Hâkimi 39834 Emirşah BAŞTOĞ’a mevcut yetkisine (AC) ilaveten Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak üzere,

Boğazlıyan Hâkimi 40957 Abuzer YAZICIOĞLU’na müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Boğazlıyan Hâkimi 40973 Halil YÜKSEL’e müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Boğazlıyan Hâkimi 42082 Metin SOYAL’a müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 BOLVADİN

Bolvadin ACM Başkanı 40169 Habip ATASOY’a mevcut yetkisine (ACM Bşk.) ilaveten Komisyon Başkanlığında çalışmak üzere,

Bolvadin Hâkimi 39973 Mustafa KAHVECİ’ye müstemirren AC mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çay Hâkimi 39532 Behram ARSLANBAY’a müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Çay Hâkimi 41820 Murat ŞAMLI’ya müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Emirdağ Hâkimi 40266 Hasan Ertuğrul ŞAHİN’e mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Emirdağ Hâkimi 40950 Numan ACAR’a müstemirren AH mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Emirdağ Hâkimi 41072 İlker YILMAZ’a müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Emirdağ Hâkimi 42555 Asıl AYDIN’a müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sultandağı Hâkimi 42180 Necmettin KAFALI’ya mevcut yetkilerine (AH+SC) ilaveten ve müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

 BOYABAT

Boyabat Hâkimi 40006 Atilla SUBAŞI’na müstemirren SC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 DİNAR

Dinar Hâkimi 41113 Ali Mustafa KUZUGÜDEN’e mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkdmelere bakmak üzere,

Dinar Hâkimi 38957 Fatih SARIKAYA’ya müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Dinar Hâkimi 40449 Metin ULUSAL’a müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Dazkırı Hâkimi 95146 Murat Emre SAKALSIZ’a mevcut yetkileri (SC+SH) kaldırılarak, müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Dazkırı Hâkimi 42731 Yaşar PEÇEN’e mevcut yetkisi (AH) kaldırılarak, müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

DOĞUBAYAZIT

Doğubayazıt ACM Başkanı 38470 Mehmet ERASLAN’a mevcut yetkisine (ACM Bşk.) ilaveten Komisyon Başkanlığında çalışmak üzere,

Doğubayazıt Hâkimi 39895 Yaşar BARUTÇU’ya mevcut yetkileri (SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren 1. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Doğubayazıt Hâkimi 41377 Fahrettin DÜZALAN’a müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Doğubayazıt Hâkimi 41437 Barış Rauf SAKALLI’ya müstemirren SC mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 ELBİSTAN

Elbistan Hâkimi 42007 Nebahat KARATEPE’ye mevcut yetkisi (SC 1/2) kaldırılarak, müstemirren 1. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Elbistan Hâkimi 42672 Reyhan ATAKUR’a mevcut yetkisi (SC 1/2) kaldırılarak, müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Elbistan Hâkimi 37319 Perihan DOĞAN’a müstemirren 1. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Elbistan Hâkimi 39465 Murat YILDIZ’a müstemirren 2. AH mahkemesinde ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Elbistan Hâkimi 39644 Cafer AŞIK’a müstemirren 2. SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Elbistan 2. Sulh Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

Elbistan Hâkimi Nebahat KARATEPE’nin sulh ceza mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 1. sulh ceza mahkemesi hâkimi, Elbistan Hakimi Reyhan ATAKUR’un sulh ceza mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere Elbistan Hâkimi Cafer AŞIK’ın 2. sulh ceza mahkemesi hâkimi sıfatı ile bakmasına, (kesinleşmemiş, karara çıkmış, infazı gereken ve Yargıtay’dan bozularak gelen dava dosyaları dahil) yeni gelecek işlerin eşit olarak tevziine,

 

Afşin Hâkimi 40959 Tayfun YAVUZ’a müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Göksun Hâkimi 42405 Selçuk TELLİ’ye müstemirren AC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Göksun Hâkimi 42624 Arif GÜMÜŞSOY’a müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Nurhak Hâkimi 42520 Oğuz DİK’e mevcut yetkilerine (AC+SH) ilaveten ve müstemirren AH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

 ELMALI

Elmalı Hâkimi 41012 Nevzat YÖRÜK’e müstemirren SC mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Elmalı Hâkimi 41433 Murat UYAR’a müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Elmalı Hâkimi 41450 Neşet UÇAKCIOĞLU’na müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kumluca Hâkimi 39972 Sinan EKİCİ’ye mevcut yetkisi (SC ) kaldırılarak, müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kumluca Hâkimi 42002 Osman GÜNAD’a müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 ERCİŞ

Erciş ACM Başkanı 38810 Ramazan DOĞAN’a mevcut yetkisine (ACM Bşk.) ilaveten Komisyon Başkanlığında çalışmak üzere,

Erciş Hâkimi 41094 Hüseyin ÇELEBİ’ye müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Muradiye Hâkimi 42594 Faruk ERDOĞAN’a müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

 ERMENEK

Ermenek ACM Başkanı 39561 Mustafa SARIGEDİK’e mevcut yetkisine (ACM Bşk.) ilaveten Komisyon Başkanlığında çalışmak üzere,

Ermenek Hâkimi 38633 Jale TETİK’e Komisyon Yedek Üyeliği kaldırılarak, Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak üzere,

Ermenek Hâkimi 41084 Mustafa DİBA’ya müstemirren SC+Kad mahkemelerinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ermenek Hâkimi 41985 İlhami DEMİRKOPARAN’a müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Ermenek Hâkimi 42099 Yasemin (KAFADAR) SARIGEDİK’e müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 GÜMÜŞHANE

Gümüşhane ACM Başkanı 39730 Hikmet ŞEN’e mevcut yetkisine (ACM Bşk.) ilaveten Komisyon Başkanlığında çalışmak üzere,

Gümüşhane Hâkimi 39553 Cengiz SERT’e mevcut yetkisi (ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gümüşhane Hâkimi 95040 Nevin (MUTLU) AYDIN’a mevcut yetkileri (SH+Kad) kaldırılarak, müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gümüşhane Hâkimi 39506 İlknur UÇKAN’a mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gümüşhane Hâkimi 40929 Yaşar ARDAL’a müstemirren AH mahkemesinde ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gümüşhane Hâkimi 40874 Hasan ÖZCAN’a müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gümüşhane Hâkimi 41017 Arif KULAǒa müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Kelkit Hâkimi 42557 Alı TOPALOĞLU’na müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Torul Hâkimi 97960 Erhan DOĞAN’a müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Torul Hâkimi 42364 Kadır AYKAǒa müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 HAKKARİ

Hakkari ACM Başkanı 39818 Ahmet MADEN’e mevcut yetkisine (ACM Bşk.) ilaveten Komisyon Başkanlığında çalışmak üzere,

Hakkari Hâkimi 40910 Yeter Sibel TURAN’a mevcut yetkisi (ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren AH+Kad mahkemelerinde ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Hakkari Hâkimi 41055 Hatice TÜLÜOĞLU’na mevcut yetkileri (SC+SH) kaldırılarak, müstemirren SC mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Hakkari Hâkimi 39761 Figen APAÇIK’a müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Hakkari Hâkimi 41467 İbrahim ÖNAL’a müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Hakkari Hâkimi 42668 Filiz ÖNAL’a müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Şemdinli Hâkimi 42435 Altan ÖZEL’e müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Yüksekova Hâkimi 40854 Sevinç BİLHAN IŞIK’a mevcut yetkisi (AC 1/2) kaldırılarak, müstemirren 1. AC mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Yüksekova Hâkimi 40209 Gazi YILDIRIM’a mevcut yetkisi (AC 1/2) kaldırılarak, müstemirren 1. AC mahkemesinin 1/2’sinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Yüksekova Hâkimi 41043 Kenan GÜNEY’e mevcut yetkileri (AH+Kad) kaldırılarak, müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Yüksekova Hâkimi 42173 Murat TOLAN’a mevcut yetkileri (SC+SH) kaldırılarak, müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Yüksekova Hâkimi 41061 Harun YILDIZ’a müstemirren 2.AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Yüksekova 2. Asliye Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

Yüksekova Hâkimi Sevinç BİLHAN IŞIK’ın asliye ceza mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 1. asliye ceza mahkemesi hâkimi, Yüksekova Hâkimi Gazi YILDIRIM’ın asliye ceza mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 1. asliye ceza mahkemesi hâkimi sıfatı ile bakmasına, (kesinleşmemiş, karara çıkmış, infazı gereken ve Yargıtay’dan bozularak gelen dava dosyaları dahil),

Yeni gelecek işlerin 2. asliye ceza mahkemesine verilmesine, 2. asliye ceza mahkemesinin esası, 1. asliye ceza mahkemesine bakan hâkimlerin derdest dosya ortalamasına (ileride kesişmesi muhtemel) ulaşıncaya kadar yeni gelen işlerin bu mahkemeye verilmesine, iş durumları eşitlendikten sonra gelen işlerin hakim sayısına göre eşit olarak tevziine (değişik işler bu sayıya dahil değildir)

 

 HINIS

Hınıs ACM Üyesi 35833 İbrahim Ahmet PEKDUR’a mevcut yetkileri (ACM Üye+SC) kaldırılarak, müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Hınıs Hâkimi 39463 İsmail ÖZTEMİZ’e müstemirren AC mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Hınıs Hâkimi 41410 Muhittin PARLAK’a müstemirren AH+SC mahkemelerinde ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Hınıs Hâkimi 41883 Ahmet GÖZTAŞ’a müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Tekman Hâkimi 95004 İrfan ÜNÜVAR’a mevcut yetkilerine (AH+SC) ilaveten ve müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

IĞDIR

Iğdır ACM Üyesi 36812 Kubilay KURT’a mevcut yetkisine (ACM Üye) ilaveten gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Iğdır Hâkimi 40816 Mehmet UĞURLU’ya müstemirren 1. AC mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Iğdır Hâkimi 40987 Tuba Yaprak GÜNAY’a müstemirren 2. AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Iğdır Hâkimi 42013 Ali YILDIRIM’a müstemirren 1. AH mahkemesinde ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Iğdır Hâkimi 42540 Aydın ŞİMŞEK’e müstemirren 2. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Aralık Hâkimi 42385 Alıye YILDIZ VARSIN’a mevcut yetkilerine (SC+Kad) ilaveten ve müstemirren AC+AH+SH mahkemelerinde çalışmak üzere,

Tuzluca Hâkimi 35184 Tülay ÖZTÜRK’e mevcut yetkilerine (SC+SH) ilaveten ve müstemirren AC+AH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

MİDYAT

Midyat Hâkimi 42562 Kenan TÜRK’e mevcut yetkileri (SC+SH) kaldırılarak, müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Midyat Hâkimi 40898 Kamil YİĞİT’e müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Midyat Hâkimi 41400 Mustafa Dinçer ŞENTÜRK’e müstemirren AC mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Midyat Hâkimi 97890 Fatma ÖZTÜRK’e müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Dargeçit Hâkimi 97996 İbrahim KOZAN’a müstemirren AH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 MUŞ

Muş Hâkimi 40781 Züriyet AKGÜL’e mevcut yetkisi (ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren AH mahkemesinde ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Muş Hâkimi 40155 Mustafa AKGÜL’e mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Muş Hâkimi 42481 Ulaş BURAN’a müstemirren SC mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Muş Hâkimi 92519 Armağan BURAN’a müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Malazgirt Hâkimi 42158 Ferhan ACAR’a mevcut yetkileri (SH+SC) kaldırılarak, müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Malazgirt Hâkimi 35102 Murat YILDIZ’a müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Varto Hâkimi 95015 Yavuz GÜRTEPE’ye müstemirren SH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Varto Hâkimi 42535 Şaban GÜVEN’e müstemirren AC+AH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 OLTU

Oltu Hâkimi 40749 Mestan Özgür ÖZCAN’a mevcut yetkileri (SH+SC) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Oltu Hâkimi 40906 Şaban KAZDAL’a müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Oltu Hâkimi 41032 Mahmut KÖSE’ye müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Narman Hâkimi 42693 Ahmet OKUYAN’a müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Şenkaya Hâkimi 41901 Burak Şahap DALGAR’a mevcut yetkilerine (AH+SC) ilaveten ve müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

 SEYDİŞEHİR

Seydişehir Hâkimi 95222 Zehra TUNCER BARDAKÇI’ya müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Beyşehir Hâkimi 39642 Önal AYDIN’a mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Beyşehir Hâkimi 42612 Pınar KILIǒa müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Beyşehir Hâkimi 42850 Oğuzhan KILIǒa müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Bozkır Hâkimi 42058 Taner ERDOĞAN’a mevcut yetkilerine (AH+SC) ilaveten ve müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Hüyük Hâkimi 94981 Mehmet YAVUZ’a mevcut yetkilerine (AH+SC) ilaveten ve müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

 SİİRT

Siirt ACM Başkanı 40032 Uğur AKBULUT’a mevcut yetkisine (ACM Bşk.) ilaveten Komisyon Başkanlığında çalışmak üzere,

Siirt Hâkimi 41001 Yeşim UZUN’a mevcut yetkisi (ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Siirt Hâkimi 41373 Faruk AYDIN’a müstemirren AC mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Siirt Hâkimi 98074 Esra (YILMAZ) ACAR’a müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Baykan Hâkimi 97910 Şükran ŞANLIER’e müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Kurtalan Hâkimi 42683 Ayhan SAVAŞ’a mevcut yetkilerine (AH+SC+Kad) ilaveten ve müstemirren AC+SH mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

SİVEREK

Siverek Hâkimi 40296 Kadir KURU’ya mevcut yetkileri (AC 1/2+YÜ) kaldırılarak, müstemirren 1.AC mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Siverek Hâkimi 41122 Cengiz ATAŞ’a mevcut yetkisi (AC 1/2) kaldırılarak, müstemirren 2. AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Siverek Hâkimi 41067 Ali Osman SAMSA’ya müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Siverek 2. Asliye Ceza mahkemesinin faaliyete geçirilmesine,

Siverek Hakimi Kadir KURU’nun asliye ceza mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 1. asliye ceza mahkemesi hâkimi, Siverek Hâkimi Cengiz ATAŞ’ın asliye ceza mahkemesine ½ oranında bakmakta iken uhdesinde bulunan dava ve işlere 2. asliye ceza hâkimi sıfatı ile bakmasına, (kesinleşmemiş, karara çıkmış, infazı gereken ve Yargıtay’dan bozularak gelen dava dosyaları dahil) yeni gelecek işlerin eşit olarak tevziine,

 

 SUNGURLU

Sungurlu Hâkimi 40055 Mehmet UĞURBAŞ’a mevcut yetkisi (ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sungurlu Hâkimi 40351 Recep UYANIK’a mevcut yetkisi (ACM Üye) kaldırılarak, müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sungurlu Hâkimi 40260 Yaşar TURAN’a mevcut yetkisi (SC) kaldırılarak, gerektiğinde tüm mahkemelere bakmak üzere,

Sungurlu Hâkimi 35976 Figen ERCAN’a müstemirren AC+Kad mahkemelerinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sungurlu Hâkimi 40185 Salih AŞKIN’a müstemirren AH mahkemesinde ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sungurlu Hâkimi 40923 Metin KÜÇÜK’e müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Sungurlu Hâkimi 42046 Meliha AŞKIN’a müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Alaca Hâkimi 92521 Ayfer YANIK GÖRENEK’e mevcut yetkileri (SH+SC) kaldırılarak, müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Alaca Hâkimi 39509 Ömer SEVGİLİOCAK’a mevcut yetkileri (AH+Kad) kaldırılarak, müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Alaca Hâkimi 40811 Şuayip ARSLAN’a müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 ŞEBİNKARAHİSAR

Şebinkarahisar Hâkimi 42487 Hatice ÖZTÜRK’e mevcut yetkilerine (SH+SC) ilaveten Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak üzere,

Şebinkarahisar Hâkimi 40161 Sevda CEBECİ’ye müstemirren AC+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Alucra Hâkimi 98351 Serdar ÇİMEN’e müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Koyulhisar Hâkimi 95152 Ümit DİKER’e mevcut yetkilerine (SC+SH+Kad) ilaveten ve müstemirren AC+AH mahkemelerinde çalışmak üzere,

Suşehri Hâkimi 42640 Nurıye TAŞDEMİR’e mevcut yetkileri (SC+SH) kaldırılarak, müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Suşehri Hâkimi 42355 Alparslan KOÇAK’a mevcut yetkileri (AH+Kad) kaldırılarak, müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 ŞIRNAK

Şırnak ACM Başkanı 40156 Mustafa KAHYA’ya mevcut yetkisine (ACM Bşk.) ilaveten Komisyon Başkanlığında çalışmak üzere,

Şırnak Hâkimi 41414 Gamze ÜNAL’a mevcut yetkileri (SC+Kad) kaldırılarak, müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Şırnak Hâkimi 37232 Ömer GÜLMÜŞ’e müstemirren AC mahkemesinde ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Şırnak Hâkimi 40200 Ömer Faruk TÜFEK’e müstemirren SC+Kad mahkemelerinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Şırnak Hâkimi 41442 Ahmet Erkan DEVECİ’ye müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Şırnak Hâkimi 42577 Asiye (SÖZÜER) KAHYA’ya müstemirren SH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Cizre Hâkimi 40912 Erdoğan SARAǒa müstemirren AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Cizre Hâkimi 98029 Nermin Funda KUTLUK’a müstemirren SC+SH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Silopi Hâkimi 42083 Hüseyin MECEK’e müstemirren 2.AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Uludere Hâkimi 42064 Yılmaz ÇİMŞİR’e mevcut yetkileri (AH+SC+Kad) kaldırılarak, müstemirren AC+AH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Uludere Hâkimi 97973 Fatih ÖZYURT’a müstemirren SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 

 

 TAVŞANLI

Tavşanlı ACM Başkanı 39826 Levent ŞAHİN’e mevcut yetkisine (ACM Bşk.) ilaveten Komisyon Başkanlığında çalışmak üzere,

Tavşanlı Hâkimi 40858 Engin BEDİR’e müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Domaniç Hâkimi 97941 İnci NASÖZ’e müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Emet Hâkimi 39467 Bayram DEMİREL’e mevcut yetkileri (AH+Kad) kaldırılarak, müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Emet Hâkimi 40324 Fahrettin YILDIZ’a mevcut yetkileri (SC+SH) kaldırılarak, müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 TUNCELİ

Tunceli Hâkimi 40068 Ömür AKIN’a müstemirren AC mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Tunceli Hâkimi 40860 Abdulkadir ERGÜL’e müstemirren SH+Kad mahkemelerinde ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Tunceli Hâkimi 41051 Mehmet KÖSE’ye müstemirren SC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Tunceli Hâkimi 41127 Celalettin ÇETİN’e müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Tunceli Hâkimi 41384 Mahmut AYDOĞMUŞ’a müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Mazgirt Hâkimi 42264 Harun YÜKSEL’e mevcut yetkileri (SC+SH) kaldırılarak, müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Mazgirt Hâkimi 97944 Kemal DADAK’a müstemirren AH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Nazımiye Hâkimi 95022 Adem ÇELİK’e mevcut yetkilerine (AH+SC) ilaveten ve müstemirren AC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Ovacık (Tunceli) Hâkimi 40935 Cemal KÖK’e mevcut yetkilerine (AC+SH) ilaveten ve müstemirren AH+SC+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

Pertek Hâkimi 97994 Davut ATAK’a müstemirren AC+AH+SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

 VEZİRKÖPRÜ

Vezirköprü Hâkimi 92517 Seyfi HAN’a mevcut yetkisine (SC) ilaveten ve müstemirren SH mahkemesinde çalışmak üzere,

Vezirköprü Hâkimi 40863 Atıf MOĞULKOǒa müstemirren AC mahkemesinde ve Komisyon Yedek Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Vezirköprü Hâkimi 41045 Yasemin PAYAM YILMAZ’a müstemirren 2. AH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Havza Hâkimi 42147 Raşit GÜRBÜZ’e müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Lâdik Hâkimi 39769 Ahmet COŞAR’a mevcut yetkilerine (SC+SH) ilaveten ve müstemirren AH+AC+Kad mahkemelerinde çalışmak üzere,

 

 

 

 YALVAÇ

Yalvaç ACM Başkanı 39888 Kenan TÜRKMEN’e mevcut yetkisine (ACM Bşk.) ilaveten Komisyon Başkanlığında çalışmak üzere,

Yalvaç ACM Üyesi 38144 Mahmut ANTEPLİ’ye mevcut yetkileri (ACM Üye+SH 1/2) kaldırılarak, müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Yalvaç Hâkimi 35991 Neşe KARA’ya müstemirren AC mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Yalvaç Hâkimi 41029 Fatih AYKAǒa müstemirren SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Yalvaç Hâkimi 41056 Ersagun Yavuz ERYILDIZ’a müstemirren AH mahkemesinde ve Komisyon Asıl Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Yalvaç Hâkimi 42107 Mustafa DEMİREL’e müstemirren ACM Üyeliğinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gelendost Hâkimi 98215 Yakup ASİL’e müstemirren SC+SH+Kad mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Gelendost Hâkimi 42444 İbrahım KOCAOĞLU’na müstemirren AC+AH mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

 ZİLE

Zile ACM Başkanı 38197 Fatih AKSOY’a mevcut yetkisine (ACM Bşk.) ilaveten Komisyon Başkanlığında çalışmak üzere,

Turhal Hâkimi 39857 Kenan ŞENLİK’e mevcut yetkileri (SC+SH) kaldırılarak, müstemirren AC mahkemesinin 1/2’sinde ve Kad mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Turhal Hâkimi 40977 Alime DEMİRKAN BAYEZİT’e müstemirren AH mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Turhal Hâkimi 41087 Adnan BUDAK’a müstemirren AC mahkemesinin 1/2’sinde ve Kad mahkemesinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

Turhal Hâkimi 41882 Fehmi KURNAZ’a müstemirren SH+SC mahkemelerinde çalışmak, gerektiğinde diğer mahkemelere bakmak üzere,

 

Yetki verilmesine,

 

B-)

1-Ankara Cumhuriyet Savcısı 34074 Cemil TUĞTEKİN,

2-Erzurum Cumhuriyet Savcısı 38736 Rasim KARAKULLUKCU,

3-İstanbul Cumhuriyet Savcısı 34960 Kadir ALTINIŞIK,

4-İstanbul Cumhuriyet Savcısı 36924 Nihat TAŞKIN,

5-İzmir Cumhuriyet Savcısı 34598 Mehmet Sait DEMİRÖZ,

6-Malatya Cumhuriyet Savcısı 39968 Mehmet BADEM,

7-Van Cumhuriyet Savcısı 38219 Akın KARAKAŞ’ın

CMK 250. maddesinde sayılan suç ve davalara bakmak üzere görevlendirilmelerine,

 

C-) Diğer taleplerin reddine karar verilmiştir.