T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

 

Sayı     : B.03.0.PER.0.00.00.01/ 25843                                                                               23/03/2007

 
Konu   :

 

 

…………………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

 

 

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının görevlerinden ayrılış ve başlayış tarihlerinin bildirilmesine ilişkin yazışmaların ekte gönderilen matbu formlar aracılığıyla Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi, gerekli belgeler haricinde formlara ilave üst yazı, dilekçe vb. yazıların gönderilmemesi ve (formlar Genel Müdürlüğümüz internet sayfasından www.pgm.adalet.gov.tr temin edilebilir.) bu hususta gerekli dikkat ve titizliğin gösterilmesi,

Gereğinin buna göre ifası ile yazımızın merkez ve mülhakatınızdaki tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarına tebliğ edilmesini rica ederim.

 

 

 

 

                                                                                              Sadık DEMİRCİOĞLU

                                                                                              Hâkim

                                                                                              Bakan a.

                                                                                              Genel Müdür

 

 

 

 

 

Örnek Yazışmalar

 

Merkezde görevli Hâkimler için Ayrılış Yazısı

Merkezde görevli Hâkimler için Başlayış Yazısı

 

Mülhakatta görevli Hâkimler için Ayrılış Yazısı

Mülhakatta görevli Hâkimler için Başlayış Yazısı

 

Merkezde görevli Cumhuriyet Savcıları için Ayrılış Yazısı

Merkezde görevli Cumhuriyet Savcıları için Başlayış Yazısı

 

Mülhakatta görevli Cumhuriyet Savcıları için Ayrılış Yazısı

Mülhakatta görevli Cumhuriyet Savcıları için Başlayış Yazısı