http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_01.jpg

 

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_03.jpg

 

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_05.jpg

 

 

 

 

 

 

 

ADALET UZMANLIĞI YETERLİK SINAVI KONU İLANI

 

Adalet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan “Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.” hükmü uyarınca 14-15-16- Şubat 2018 tarihlerinde yapılan yeterlik sınavında başarılı olamayan, ikinci kez yeterlik sınavına tabi tutulacak olan adalet uzman yardımcılarının tamamı “Genel Konular”dan sorumludur. Ayrıca adalet uzman yardımcıları kadrolarının bulunduğu birimlere göre belirlenen konulardan sorumlu tutulacaklardır. Sözlü olarak yapılmasına karar verilen yeterlik sınavının tarihi ve yeri daha sonra ilan edilecektir.

Önemle duyurulur.

 

 

Ek  :

1)    Konu Başlıklarına İlişkin Liste

 

 

 

 

 

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_10.jpg

 

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_12.jpg

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif