http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_01.jpg

 

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_03.jpg

 

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_05.jpg

 

 

 

 

 

ADALET UZMANLIĞI YETERLİLİK SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

Yeterlik sınavında başarılı sayılan adalet uzman yardımcıları, adalet uzmanı kadrosuna atanma taleplerine ilişkin dilekçeleri ile birlikte yabancı dil yeterlik belgelerini sunmaları halinde adalet uzmanı kadrolarına atanacaklardır.

Başarılı sayılan adalet uzman yardımcılarından mevcut yabancı dil belgelerini sunacaklar için; Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı belgelerinin geçerlilik tarihi 04/03/2016 tarihli ve 1384 sayılı DPB görüşü de dikkate alınarak yabancı dil sınavının yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl olarak belirlenmiş olup, yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcılarının 2013 yılı Ocak ayının ilk gününden itibaren alınmış Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı belgeleri kabul edilecektir. ( Uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınav belgesi sunan uzman yardımcılarının sunmuş oldukları belgelerin geçerlik tarihleri ayrıca değerlendirilecektir.)

 Başarılı sayılan adalet uzman yardımcılarından mevcut yabancı dil belgesi bulunmayanlar; Adalet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi uyarınca yeterlik sınav sonucunun Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde ilanından itibaren 2 yıl içinde almış oldukları belgeleri sunmaları halinde adalet uzman kadrolarına atanacaklardır.

 Yeterlik sınavında başarısız sayılan adalet uzman yardımcıları Adalet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ve tarihi daha sonra ilan edilecek olan ikinci yeterlik sınavına alınacaklardır.

 Önemle Duyurulur.

 14-15-16/02/2018 tarihlerinde Adalet Uzman Yardımcıları Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu tarafından gerçekleştirilen yeterlik sınav sonuçları için

          TIKLAYINIZ.

 

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_10.jpg

 

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_12.jpg

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif