Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Ek Yerleştirme Tercih Kılavuzu

  • Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 09/10/2016 tarihinde yapılan görevde yükselme yazılı sınavı ve 06/03/2017-07/04/2017 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olarak yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadrolarına atanmaya hak kazanan personelin anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesi kapsamında atama işlemleri gerçekleştirilmiş ve atama işlemleri gerçekleştirilen personele ilişkin liste 09/08/2017 tarihinde Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasında yayınlanmıştır. Başarı sıralaması ve tercihlerine göre atama işlemi gerçekleştirilemeyen ve bu nedenle listede yer almayan personelden ikinci kez tercih alınacak olup, başarı sıralaması ve tercihlerine göre boş kalan kadrolara ek yerleştirme yapılacaktır.
  • İlan edilen kadroların bu şekilde de doldurulamaması veya tercihlerin birine yerleştirme işlemi yapılamaması halinde boş kalan kadrolara kur’a ile atama yapılacaktır.
  • Tercih işlemleri 10/08/2017 Perşembe günü saat 17:00'da sona erecektir.
  • Tercih işlemleri yapılıp kayıt edildikten sonra tercihlerin değiştirilmesi mümkün olmayacaktır.
  • En fazla 10 tercih yapılabilecektir.
  • Tercih başvuru ekranına sicil no, T.C. kimlik no, baba adı, anne adı ve doğum tarihi doldurulmak suretiyle giriş yapılabilecektir.
  • Tercih başvuru ekranına girişte baba adı ve anne adı büyük harflerle yazılmalıdır.
  • Girilen kimlik bilgileri ile tercih başvuru formuna giriş yapılamaması halinde aşağıda bulunan telefon numarası ile iletişime geçilecektir.
Yardım İçin: 0312 414 63 09