D U Y U R U

30 Mayıs 2015 Tarihinde ÖSYM tarafından yapılan Avukatlık Mesleğinden İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınav ve Mülakatında Başarılı Olan adayların;

 

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunun 8/g maddesinde belirtilen “Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,” ibaresini taşıyan sağlık kurulu raporu ile noter onaylı diploma suretlerini (mülakat evraklarının teslimi sırasında noter onaylı diplomalarını vermeyen adaylar  için) 22 Şubat 2016 tarihine kadar Personel Genel Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.