30 Mayıs 2015 Tarihinde ÖSYM tarafından yapılan Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınav ve Mülakatında Başarılı Olan adayların;

 

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8/g maddesinde belirtilen “Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,” ibaresini taşıyan sağlık kurulu raporu ile noter onaylı diploma suretlerini (mülakat evraklarının teslimi sırasında noter onaylı diplomalarını vermeyen adaylar için) 24 Mart  2016 tarihine kadar Personel Genel Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Meslek Öncesi Eğitim Plan ve Programının sağlıklı uygulanabilmesi, adayların bütünlük içerisinde Türkiye Adalet Akademisindeki eğitim programına alınabilmeleri için, kamu kurum ve kuruluşlarından muvafakat verilip verilmemesine ilişkin süreci bizzat takip edip süreci hızlandırmaları, muvafakat verildiğinde ise buna ilişkin evrakı ivedilikle Personel Genel Müdürlüğü Hakim Adaylığı Şube Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.