T.C.

ADALET BAKANLIĞI

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

 

1-Atanmaya hak kazanan mühendis, mimar, şoför, hizmetli adaylarının;

a) Mal bildirimi (Ek-1),

b) Sağlıkla ilgili dilekçe (Ek-2),

c) 2 adet vesikalık fotoğrafı,

ç) Bilgi Formu (Ek-3)

 

2- Atanmaya hak kazanan koruma ve güvenlik görevlisi adaylarının;

a) Mal bildirimi (Ek-1),

b) 26/07/2016 tarihli ilanda belirtilen sağlık kurulu raporu ,

c) 2 adet vesikalık fotoğrafı,

ç) Bilgi Formu (Ek-3)

 

3- Atanmaya hak kazanan psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı adaylarının;

a) Mal bildirimi (Ek-1),

b) Sağlıkla ilgili dilekçe (Ek-2),

c) 2 adet vesikalık fotoğrafı,

ç) Bilgi Formu (Ek-3)

d) (Ek-4) listede bulunan iller arasından atanmak istedikleri yerleri belirtir dilekçelerini (Ek-5)

 

09/01/2017 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar / ANKARA olacak şekilde posta ile göndermeleri veya bizzat teslim etmek gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

e) Atamalar, adayların tercihleri dikkate alınmak suretiyle nihai başarı puan sırasına göre yapılacaktır. Tercihlerinden herhangi birine atanmayan adaylar ise re’sen boş kalan mahallere atanacaklardır.

 

f) Ataması yapılanların listesi www.pgm.adalet.gov.tr ve www.adalet.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

 

DUYURULUR.

Sınav Sonucu İçin TIKLAYINIZ

EKLER:

Ek-1 Mal bildirimi

Ek-2 Sağlıkla ilgili dilekçe örneği

Ek-3 Bilgi Formu

Ek-4 Atama yapılacak illere dair liste

Ek-5 Tercih dilekçesi örneği