D U Y U R U  

 

06 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN AVUKATLIKTAN ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞINA GEÇİŞ SINAVI MÜLAKATININ YENİLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

 

            Avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığına geçmek isteyenler için, 200 kadroya atama yapılması amacıyla, 06 Mayıs 2012 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan yazılı yarışma sınavı sonucunda 271 kişi mülakata katılmaya hak kazanmıştır.

            ÖSYM Başkanlığının 4 Eylül 2012 gün ve 629/31399 sayılı yazısı ile ÖSYM Yönetim Kurulu’nun 29 Ağustos 2012 tarih ve 2012/24.10 nolu kararı gereği anılan sınavın eş değer bir sınav ile tekrarlanmasına karar verildiği bildirilmiştir.

            Mülakata katılmaya hak kazanan 271 kişinin mülakatları 25 Haziran - 4 Temmuz 2012 tarihleri arasında yapılmış; ancak ÖSYM Yönetim Kurulunun anılan kararı göz önünde bulundurularak, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 9/A maddesi gereğince düzenlenmesi gereken, mülakat başarı listesi ve nihai başarı listesi hazırlanmamıştır.

            ÖSYM Yönetim Kurulu’nun bahse konu 29 Ağustos 2012 tarih ve 2012/24.10 sayılı kararına karşı açılan iptal ve yürütmenin durdurulması talepli davaların bir kısmında, Ankara İdare Mahkemelerince dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiğinden, ÖSYM Başkanlığı, mahkeme kararları gereğince, daha önce Bakanlığımıza gönderilen kazananlar listesi doğrultusunda gerekli işlemlere devam edilmesi hususunu, muhtelif tarihli yazılarıyla Bakanlığımıza bildirmiştir.

            Ancak sınav sürecinde çıkması muhtemel yeni tartışmaların engellenmesi için ilgili mevzuat hükümleri gereğince mülakat başarı listesi ve nihai başarı listesi düzenlenmediğinden tamamlanmamış olan mülakatın tekrarlanmasının, kamu yararı ve hizmet gereklerine daha uygun olacağı değerlendirilmiştir. 

            Bu nedenle; 06 Mayıs 2012 tarihli avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığına geçiş için yapılan yazılı yarışma sınavında başarılı olanlar için, 25 Haziran - 04 Temmuz 2012 tarihleri arasında yapılan mülakatın yenilenmesine karar verilmiştir.

            Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

           

·         MÜLAKAT YERİ VE TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.