KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI  SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINCA BAKANLIĞIMIZ MERKEZ TEŞKİLATI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADROLARINA YERLEŞTİRİLEN VE BAKANLIĞIMIZCA BU KADROLARA AÇIKTAN ATANACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 

 

1)5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14’üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimi sonrası verilen Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı,

 

2)Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı,

 

3)Diploma yabancı ülkeden alınmış ise aslı veya denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge,

 

4)Askerlik durumlarını gösteren belge,

 

5)5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinin (f) bendi ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesi gereğince, görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmadığına dair tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak “Yurdun her yerinde özel güvenlik görevlisi olarak sürekli görev yapabilir ve silah kullanabilir.” ibareli sağlık kurulu raporu,

 

6)Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim, (Bildirim için tıklayınız)

 

7)6x9 ebadında iki adet fotoğraf,

 

8)4x6 ebadında altı adet vesikalık fotoğraf,

 

9)Mal bildirim formu, (Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğünden temin edilecektir.)

 

10)Kimlik fotokopisi

 

11)Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (5 suret doldurulacaktır) (*) (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu için tıklayınız)

 

Başvurular şahsen ve en geç 09/07/2010 tarihi mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğüne yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

                                                                                          

NOT:

(*) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunda belirtilen “Nüfus Cüzdanı Suretini Onaylayan” kısmı Bakanlığımızca onaylanacaktır. Bu kısımda değiştirme yapılmaması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

Duyurulur