KAMU PERSONELİ  SEÇME  SINAVI  SONUÇLARINA GÖRE  ÖĞRENCİ SEÇME  VE  YERLEŞTİRME  MERKEZİ  BAŞKANLIĞINCA  BAKANLIĞIMIZ KADROLARINA YERLEŞTİRİLENLERDEN BAKANLIĞIMIZCA İSTENİLEN  BELGELER

 

A-KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADROLARINA YERLEŞTİRİLENLER İÇİN;

1)    Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

2)    Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya ilgili öğretim kurumu ya da noterden onaylı örneği,

3)    Diploma yabancı ülkeden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge,

4)    Adlî sicil ve arşiv kaydı,

5)    Askerlik durumlarını gösteren belge,

6)    5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinin f bendi ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereğince görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmadığına dair tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak “Yurdun her yerinde özel güvenlik görevlisi olarak sürekli görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık kurulu raporu,

1)    Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburî hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim, (Bildirim için tıklayınız)

2)    6x9 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf,

3)    4x6 ebadında altı adet vesikalık fotoğraf,

4)    Mal bildirim formu, (Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğünden temin edilecektir.)

5)    Yerleştirildiğine dair internetten alınacak sınav sonuç belgesi,

6)    Kimlik fotokopisi,

7)    Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (5 suret doldurulacaktır.)(*) (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu için tıklayınız)

8)    5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitim sonrası verilen özel güvenlik kimlik kartı,(**)

 

 

B-PSİKOLOG, PEDAGOG VE SOSYAL ÇALIŞMACI KADROLARINA YERLEŞTİRİLENLER İÇİN;

1) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

2) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya ilgili öğretim kurumu ya da noterden onaylı örneği,

3)Diploma yabancı ülkeden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge,

4)Adlî sicil ve arşiv kaydı,

5)Askerlik durumlarını gösteren belge,

6)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yurdun her yerinde sürekli olarak görev yapmasını engelleyecek akıl hastalığı ve seyahate engel halinin bulunmadığı,  psikolog, pedagog veya sosyal çalışmacı olarak görev yapabileceğine dair tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu,

7)Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburî hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim, (Bildirim için tıklayınız)

8)6x9 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf,

9)4x6 ebadında altı adet vesikalık fotoğraf,

10)Mal bildirim formu, (Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğünden temin edilecektir.)

11)Yerleştirildiğine dair internetten alınacak sınav sonuç belgesi,

12)Kimlik fotokopisi,

13)Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 suret doldurulacaktır.) (*)(Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız)

 

C-İSTATİSTİKÇİ KADROLARINA YERLEŞTİRİLENLER İÇİN;

1) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

2) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya ilgili öğretim kurumu ya da noterden onaylı örneği,

3)Diploma yabancı ülkeden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge,

4)Adlî sicil ve arşiv kaydı,

5)Askerlik durumlarını gösteren belge,

6)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yurdun her yerinde görev yapabileceğine ve seyahat edebileceğine dair tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu,

7)Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburî hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim, (Bildirim için tıklayınız)

8)6x9 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf,

9)4x6 ebadında altı adet vesikalık fotoğraf,

10)Mal bildirim formu, (Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğünden temin edilecektir.)

11)Yerleştirildiğine dair internetten alınacak sınav sonuç belgesi,

12)Kimlik fotokopisi,

13)Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 suret doldurulacaktır.)(*) (Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız)

 

D-MÜTERCİM KADROLARINA YERLEŞTİRİLENLER İÇİN;

1) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

2) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya ilgili öğretim kurumu ya da noterden onaylı örneği,

3)Diploma yabancı ülkeden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge,

4) Kamu Personeli Dil Sınavı sonuç belgesi,

5)Adlî sicil ve arşiv kaydı,

6)Askerlik durumlarını gösteren belge,

7)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yurdun her yerinde görev yapabileceğine ve seyahat edebileceğine dair tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu,

8)Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburî hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim, (Bildirim için tıklayınız)

9)6x9 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf,

10)4x6 ebadında altı adet vesikalık fotoğraf,

11)Mal bildirim formu, (Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğünden temin edilecektir.)

12)Yerleştirildiğine dair internetten alınacak sınav sonuç belgesi,

13)Kimlik fotokopisi,

14)Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 suret doldurulacaktır.)(*) (Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız)

 

Başvurular şahsen ve en geç 16/02/2009 tarihi mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğüne yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

NOT:

(*) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunda belirtilen “Nüfus Cüzdanı Suretini Onaylayan” kısmı Bakanlığımızca onaylanacaktır. Bu kısımda değiştirme yapılmaması gerekmektedir.

(**)Koruma ve güvenlik görevlisi olarak yerleştirilenlerden; özel güvenlik kimlik kartı bulunanların, istenilen tüm belgeleri, özel güvenlik kimlik kartına sahip olmayanların ise istenilen diğer belgeleri yukarıda belirtilen tarihe kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Ancak, özel güvenlik kimlik kartına sahip olmayanların İçişleri Bakanlığınca açılacak özel güvenlik eğitimine katılarak yapılacak ilk sınavda başarılı olmaları ve özel güvenlik kimlik kartını ibraz etmeleri, ayrıca aranan diğer şartları taşımaları halinde atama işlemleri yapılabilecektir.

 

 

 

Duyurulur.