D U Y U R U

 

 

       Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına geçmek isteyenler için 26 Nisan 2008 tarihinde yapılan yazılı yarışma sınavında uygulanan A kitapçığının 27,29,56,58,70,72,76,79,91,94 ve 105 nolu soruların hatalı olması sebebiyle Ankara 8. İdare Mahkemesinin 17.02.2009 gün ve 2008/963 Esas sayılı dosyasında verdiği yürütmeyi durdurma kararı gereğince ÖSYM’ce yapılan değerlendirme sonucu aşağıda adı ve soyadı belirtilen 9 kişinin mülâkata katılmaya hak kazandığı Bakanlığımıza bildirilmiştir.

 

       Mülâkata katılmaya hak kazananlar :

 

1.     Mustafa Kemal ÇİÇEK

2.     Tahsin ÇORAKÇI

3.     Fikri ÇIRACI

4.     Orhan KAYA

5.     Mehmet ÇAVUŞOĞLU

6.     Dilek KOCAGER

7.     Mustafa BEKTAŞ

8.     Yeliz BOZKURT

9.     Süleyman KARAKAYA

 

Yukarıda isimleri yazılı bulunan ilgililerin mülâkata katılacağı gün, yer ve saat ayrıca bildirilecektir.

 

Duyurulur.