PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

KOMİSYONLAR ARASI ATAMALARA İLİŞKİN DUYURU

 

Adli ve idari yargı adalet komisyonları merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan personelin, komisyonlar arası atanma başvuruları bugüne kadar toplu olarak alınmadığından Genel Müdürlüğümüzce merkezi bir planlama yapılarak atanma talepleri karşılanamıyordu.

 Bu sorunun aşılabilmesi ve personelin atanma taleplerine hizmet gereklerinin el verdiği ölçüde cevap verebilmek amacıyla, komisyonlar arası nakil talebinde bulunan personelin talepleri alınarak, Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 46. maddesi gereğince değerlendirilmiştir.

 Buna göre; personelin atanma talepleri;

            1-En son görev yaptığı komisyondaki hizmet süresi,

            2-Atanmak istediği mahaldeki ihtiyaç durumu ve hizmet süresine göre aynı yeri tercih edenler arasındaki sıralaması,

            3-Görev yaptığı yerdeki kadro ve ihtiyaç durumu ile  atanma talebinde bulunanlar arasındaki kıdem durumu,

Göz önünde bulundurulmak suretiyle sonuçlandırılmıştır.

Bu değerlendirmede, özellikle İstanbul, Şişli, Bakırköy gibi yoğun atanma talebinde bulunulan mahallerdeki, tecrübeli personelin bir anda ayrılmasını önlemek ayrıca yoğun başvuru alan  mahallerin açıktan atama izinlerinin tamamen ortadan kalkmasının önüne geçmek amacıyla, her mahal için belli sayıda personel hareketi öngörülmüştür.

 Hizmet süreleri itibariyle, Yönetmelikte belirtilen süreyi doldurmayan veya komisyon içi nakil talebinde bulunan personelin talepleri değerlendirme dışı tutulmuştur.

Bu kapsamda, atanma talebinde bulunan zabıt katiplerinden talepleri uygun görülenlere ilişkin liste ekte  ilan edilmiştir. Bunun dışındaki talepler ise ilgililerin görev yaptıkları komisyondaki hizmet süreleri veya atanmak istedikleri mahallere kendilerinden daha kıdemli olanların atanması yada personel ihtiyacı bulunmaması nedeniyle gerçekleştirilememiştir.

Atanma talepleri kabul edilen zabıt kâtiplerinin ayrılmaları nedeniyle doğacak personel ihtiyacı, komisyonlara açıktan atama sınav izni verilerek giderilecek olup, bu personelin bulundukları yerlerdeki hizmetin aksamaması için, yerlerine açıktan atananların başlamasına müteakip  ayrılışları yapılacaktır.

Bu çalışma kapsamında talepleri kabul edilemeyen personelin, 2010 yılında yeniden talepte bulunmaları halinde durumları tekrar değerlendirilecektir.

Ayrıca, bundan sonra yasal mazeretler dışındaki olağan nakil talepleri toplu olarak  değerlendirmeye tabi tutulacaktır.                          

 

 

 

Yazı İşleri Müdürleri Listesi İçin Tıklayınız

 

İdarî İşler Müdürleri Listesi İçin Tıklayınız

 

Zabıt Katipleri Listesi İçin Tıklayınız

 

Memurlar Listesi İçin Tıklayınız

 

Emanet Memurları Listesi İçin Tıklayınız

 

Şoförler Listesi İçin Tıklayınız

 

Teknisyenler Listesi İçin Tıklayınız

 

Mübaşirler Listesi İçin Tıklayınız

 

Hizmetliler Listesi İçin Tıklayınız

 

Bekçiler Listesi İçin Tıklayınız

 

Kaloriferciler Listesi İçin Tıklayınız