D U Y U R U

 

 

ÖSYM’ce 20 Aralık 2008 tarihinde gerçekleştirilen adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavı sonucunda 1100 aday başarılı olarak mülakata katılmaya hak kazanmıştır. Mülâkata katılacak adaylara  ilişkin mülâkat yeri, günü ve saati 12.01.2009 tarihli duyurumuzla  Bakanlığımız internet sayfasında  ilân edilmiştir.

Ancak, Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunca Mülâkat Kurulu Üyesi olarak görevlendirilen Yargıtay Üyesi A. Nazım KAYNAK Yargıtay 6. Hukuk Daire Başkanı olarak görev yaptığından müzakerelere katıldıktan sonra mülakatlara katılabilecektir. Bu nedenle 09.00 olan mülâkat başlama saati 14.00 olarak değiştirilmiştir. Adayların mülâkat tarihlerinde ve yerlerinde ise herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

20 Aralık 2008 tarihli yazılı yarışma sınavı sonucunda 1100 aday daha önce belirtilen tarihlerde Adalet Bakanlığı Ek Bina Konferans Salonunda (Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA)  saat 14.00’dan itibaren mülakata alınacaklardır.

İlgililere duyurulur.