PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Bakanlığımız Taşra Teşkilatında Görevli

Personelin Komisyonlar Arası Naklen Atamalarına İlişkin Duyuru

 

 

Adli ve idari yargı adalet komisyonları merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan personelden (CTE personeli hariç) komisyonlar arası naklen atama talebi uygun bulunan personele ait listeler aşağıdadır.

Bu çalışma kapsamında talepleri uygun görülmeyen personel için ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.     

 

·         Yazı İşleri Müdürü Listesi için tıklayınız

·         İdari İşler Müdürü Listesi için tıklayınız

·         Zabıt Kâtibi Listesi için tıklayınız

·         Mübaşir Listesi için tıklayınız

·         Hizmetli Listesi için tıklayınız

·         Diğer Unvanlar Listesi (Memur, Emanet Memuru, Veznedar, Şoför, Teknisyen, Kaloriferci ve Bekçi) için tıklayınız