657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesine İstinaden İstihdam Edilecek Sözleşmeli Zabıt Kâtipleri İle İmzalanması Gereken Hizmet Sözleşmesi

 

 

1-      Hizmet Sözleşmesi (Boş)

 

2-      Hizmet Sözleşmesi (Örnek)

 

3-      Temmuz 2009 Ücret Tablosu

 

4-      6-6-1978 gün ve 7-15754 sayılı Kararname(Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar)