D U Y U R U

 

 

 

            Mahkeme Kararları gereği, Adalet Bakanlığı Ana Bina Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda (Milli Müdafaa Cad. Bakanlıklar ANKARA) 21 Ekim 2009 Çarşamba günü saat 14:00 da idarî ve adlî yargı hâkim adaylığı mülâkatlarının yapılması için Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına 2802 sayılı Kanunun 9/A maddesi uyarınca Mülâkat Kurulunda görevlendirilecek iki üyenin isimlerinin tespit edilerek Bakanlığımıza bildirilmesi istenilmiş ve mülâkata alınacakların belirtilen gün, yer ve saatte hazır bulunmaları kendilerine bildirilmiştir.

            Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığının 19.10.2009 gün ve 2622 sayılı yazıları ile Yönetim Kurulu toplantısının yapılması için yeterli çoğunluk sağlanamadığından toplantının yapılamadığı ve 21.10.2009 tarihinde yapılacak olan mülâkatta, Mülâkat Kuruluna üye ve yedek üye seçilemediği bildirilmiştir.

            21 Ekim 2009 tarihinde yapılacağı bildirilen hâkim ve savcı adaylığı mülâkatları Mülâkat Kurulunun oluşturulamaması nedeniyle yapılamayacaktır. Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığınca Mülâkat Kurulu üye seçimi gerçekleştirildiğinde ayrıca bilgi verilecektir. 

            İlgililere duyurulur.