T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

 

Sayı    :B.03.0.PER.0.00.00.16/ 49858                                                                                             24/08/ 2009

                                                            

Konu :

 

 

 

 

............................................................ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

....................................... BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

 

            Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığının 27/07/2009 tarihli ve 7315 sayılı yazısında; Özürlüler İdaresi Başkanlığının en yüksek danışma kurulu olan özürlüler şurasının dördüncüsünün 02-06/11/2009 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

            Dördüncü Özürlüler Şurası komisyonlarında üye olarak katkı vermek isteyenlerin   başvuru formlarının 28/08/2009 tarihine kadar Özürlüler İdaresi Başkanlığına iletilmek üzere Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunu,

            Bilgilerinize rica ederim.

 

 

 

 

Mustafa Kemal ÖZÇELİK

Hâkim

Bakan a.

Genel Müdür  V.

 

 

 

 

Ek:

1- Şura Duyurusu

2- Başvuru Formu

 

 

 

 

                                       

        

____________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                           

Vekaletler Cad. No.6 Bakanlıklar 06659 ANKARA                 Ayrıntılı bilgi için irtibat: Ü.BAŞER  Şube Müdürü

Telefon: (0312 414 63 15 Faks: (312) 425 40 66                                      e-posta: pgm@adalet.gov.tr  Elektronik Ağ: www.adalet.gov.tr