T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı              : B.03.0.PER.0.00.00.01/                                                                                           …./08/2009

 

Konu            : ...............................

 

 

 

DUYURU

 

 

                    2009 yılı Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesi ile naklen atanan hâkim ve savcılardan eşi kadrolu veya sözleşmeli öğretmen olarak görev yaptığı halde Ağustos 2009 yer değiştirme döneminde özür durumuna bağlı olarak ataması yapılamayanların mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 25-31 Ağustos 2009 tarihleri arasında tekrar yer değiştirme başvurusu alınacaktır.

                    İlgililere duyurulur.