Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 13.07.2008 gün ve 263 sayılı kararı ile,

 

1-)  Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 25131 Salih KOCALAR

2-)  Yargıtay Tetkik Hâkimi 23619 Mustafa KAYA

3-)  Yargıtay Tetkik Hâkimi 28207 Halim AŞANER

4-) Yargıtay Tetkik Hâkimi 22926 Nurcan TANLIK

5-) Yargıtay Tetkik Hâkimi 24441 Emine GÜLER ELVERİCİ

6-) Yargıtay Tetkik Hâkimi 27862 Rahmi ÜNAL

7-) Yargıtay Tetkik Hâkimi 28201 Fatih ARKAN

8-) Yargıtay Tetkik Hâkimi 29294 Yaşar Zülfü ARSLAN

9-) Yargıtay Tetkik Hâkimi 30142 Timur GÜRSOY

10-) İzmir Hâkimi 21288 Yusuf Ziya AKSOY

11-) Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı 23071 İlmettin KÖKLÜ

12-) İzmir Hâkimi 23675 Ömer Hicri TUNA

13-) Antalya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 23780 Mustafa ŞAHİN

14-) İzmir Hâkimi 23826 Fadime AKBABA

15-) Ankara Hâkimi 24616 Tülin TOPRAK

16-) Ankara Hâkimi 25989 Bülent ERENSEVİ

17-) Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 27599 Rıza ŞAHİN

18-) Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanı 27721 Uğur SAYIN

19-) Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanı 29592 Mehmet Umur TARHAN

20-) Adalet Başmüfettişi 21271 Ali Seçkin TOGAY

21-) Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 23831 Sadi GÜVEN

22-) Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı 25268 Mehmet KURT

Yargıtay Üyeliklerine seçilmişlerdir.