D  U  Y  U  R  U

 

 

 

         26 Nisan 2008 tarihinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için  adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavı yapılmış olup, sınav sonucunda  ekli listede belirtilen 25 adayın başarılı olduğu bildirilmiştir.

         Adaylardan istenen evrakların tamamlanması amacıyla ve mülakatta başarılı olmaları halinde   2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca atamalarını takiben  altı ay süre ile Türkiye Adalet Akademisinde meslek öncesi eğitime alınacaklarından  mülakatları 10 Eylül 2008 tarihinde yapılacaktır.

         İlgililere duyurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 1-Mülâkata katılmaya hak kazananlara ait liste

Ek 2-Mülâkata katılmaya hak kazananlardan istenen  belgeler